Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12dj -- Levande födda efter kön, 1751-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27399 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2022 (272)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Levande födda, (1)


 2. 12dk -- Levande födda efter moderns civilstånd, 1761-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14829 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. År: 1761-1770, 1771-1780, 1781-1790, 1791-1800, ..., 2022 (74)
  2. Uppgifter: Levande födda, Inom äktenskapet födda barn, Utom äktenskapet födda barn, Utom äktenskapet födda barn, %, (4)


 3. 12dl -- Levande födda efter födelsemånad, 1900-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21690 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. År: 1900, 1901, 1902, 1903, ..., 2022 (123)
  2. Händelsemånad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Levande födda, (1)


 4. 12dm -- Levande födda efter kön, ordningsnummer och moderns ålder (1 år), 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 131807 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Moderns ålder: Totalt, 0 - 14, 15, 16, ..., 55 - (43)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Barnets ordningsnummer: Totalt, 1, 2, 3, ..., 9+ (10)
  5. Uppgifter: Levande födda, (1)


 5. 12dn -- Levande födda efter kön, moderns ålder (5 år) och språk, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 181894 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Moderns språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (133)
  3. Moderns ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - (8)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Levande födda, (1)


 6. 12dp -- Levande födda efter kön, moderns ålder (5 år) och härkomst och bakgrundsland, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 376399 Ändrad senast: 20221202 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Moderns bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Moderns ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - (8)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Levande födda, (1)


 7. 12dq -- Levande födda efter kön, moderns ålder (5 år) och område, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 626147 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Moderns ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - (8)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Levande födda, (1)


 8. 12dr -- Allmänt födelsetal, 1751-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31993 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2022 (272)
  2. Uppgifter: Allmänt födelsetal, promille, Pojkar per 1 000 flickor, Levande födda, Medelfolkmängd, (4)


 9. 12ds -- Fruktsamhetstal per åldersgrupp (5 år) efter moderns ålder, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8423 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Moderns ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - 49 (8)
  3. Uppgifter: Fruktsamhetstal, (1)


 10. 12dt -- Summerat fruktsamhetstal, 1776-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22774 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. År: 1776, 1777, 1778, 1779, ..., 2022 (247)
  2. Uppgifter: Summerat fruktsamhetstal, (1)


 11. 12du -- Summerat fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal landskapvis, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20210 Ändrad senast: 20230421 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Uppgifter: Summerat fruktsamhetstal, Bruttoreproduktionstal, (2)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)


 12. 12dv -- Befolkningsförändringar månadsvis efter område, 1990M01-2022M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6760908 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M12 (396)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 13. 12dx -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51744 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2022 (274)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (11)


 14. 12dy -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 768838 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)