Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11ra -- Nyckeltal för befolkningen efter område, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3623496 Ändrad senast: 20230526 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (551)
  2. Uppgifter: Befolkning 31.12., Förändringen av folkmängden, Förändringen av folkmängden, %, Andel personer under 15 år, %, ..., Andel personer som bor i glesbygd, % (43)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)


 2. 11rb -- Folkmängd och förändring av folkmängd efter kön, 1750-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35982 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 1750, 1751, 1752, 1753, ..., 2022 (273)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Befolkning 31.12., Förändringen av folkmängden, (2)


 3. 11rc -- Befolkning efter ålder (5-års) och kön, 1865-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77172 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 1865, 1866, 1867, 1868, ..., 2022 (158)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 85 - (19)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 4. 11rd -- Befolkning efter ålder (1-års 0-112) och kön, 1972-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 107082 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 1972, 1973, 1974, 1975, ..., 2022 (51)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 5. 11re -- Befolkning efter ålder (1-års) och kön områdesvis, 1972-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14891000 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1972, 1973, 1974, 1975, ..., 2022 (51)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 6. 11rf -- Befolkning efter ålder (1-års) och kön regionvis enligt statistikårets områdesindelning, 2003-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9738063 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alahärmä, Alajärvi, ..., Äänekoski (457)
  2. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 7. 11rg -- Medborgarskap efter ålder och kön landskapsvis, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16539792 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 8. 11rh -- Medborgarskap efter kön kommunvis, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37582168 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 9. 11rk -- Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter ålder och andra medborgarskapet, 2000-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2647814 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Andra medborgarskap: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (207)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 85 - (87)
  5. Uppgifter: Finska medborgare med dubbelt medborgarskap, (1)


 10. 11rl -- Språk efter ålder och kön landskapsvis, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13550317 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (169)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 11. 11rm -- Språk efter kön kommunvis, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40774101 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (169)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 12. 11rp -- Födelseland efter ålder och kön landskapsvis, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16689362 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 13. 11rq -- Födelseland efter kön kommunvis, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37436646 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 14. 11rs -- Härkomst och bakgrundsland efter språk, ålder (1 år) och kön, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92028491 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  2. Bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, FRÄMMANDE SPRÅK TOTALT, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  5. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  6. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 15. 11rt -- Härkomst och bakgrundsland efter åldersgrupp och kön enligt landskap, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 105929072 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 6, 7 - 14, 15 - 19, ..., 75 - (16)
  5. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  6. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 16. 11ru -- Härkomst efter bakgrundslandskontinent och kön enligt område, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4983549 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (9)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 17. 11rv -- Härkomst och bakgrundsland efter kön kommunvis, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37517562 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 18. 11rx -- Tillhörighet till religionssamfund efter ålder och kön, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76976 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Religiöst samfund: TOTALT, URSPRUNGSRELIGIONER OCH NYHEDENDOM, BUDDHISMEN, HINDUISMEN, ..., UTANFÖR ETT RELIGIÖST SAMFUND (26)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 24, 25 - 44, ..., 65 - (6)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 19. 11ry -- Civilstånd efter ålder (1-års 0-112) och kön, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 370936 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Civilstånd: Totalt, Ogift, Gift, Frånskild, ..., Änka/änkling efter registrerat partnerskap (8)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 20. 11rz -- Civilstånd efter ålder (1-års), efter språk och kön områdesvis, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111439893 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  5. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, FRÄMMANDE SPRÅK TOTALT, (3)
  6. Civilstånd: Totalt, Ogift, Gift, Frånskild, Änka/änkling (5)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 21. 11s1 -- Medelfolkmängden efter ålder och kön områdesvis, 1981-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16166032 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2022 (42)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Medelfolkmängd, (1)


 22. 11s2 -- Finskspråkig och svenskspråkig befolkning efter åldersgrupp och kön områdesvis, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6643147 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 2, 0 - 4, 0 - 6, ..., 90 - (35)
  5. Uppgifter: Finskspråkig befolkning, Svenskspråkig befolkning, (2)


 23. 11s3 -- Befolkning efter klassificering av stads- och landsbygdsområden samt ålder och kön, 2000-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57022952 Ändrad senast: 20230526 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Klassificering av stads- och landsbygdsområden: TOTALT, STADSOMRÅDEN, Inre stadsområde, Yttre stadsområde, ..., Okänd (11)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 24. 11s5 -- Folkmängd månadsvis och efter område, 1990M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 712637 Ändrad senast: 20230526 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M12 (396)
  3. Uppgifter: Folkmängd, (1)


 25. 13vs -- Tätortsgrad efter område, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 68914 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (551)
  3. Uppgifter: Befolkning 31.12., Befolkningen i tätorter, Befolkningen i glesbygd, Befolkningen i annat område, Tätortsgrad, % (5)


 26. 13vt -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1499382 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kommun och tätort: HELA LANDET, SSS .. Tätortsbefolkning, SSS .. Gesbygdsbefolkning, SSS .. Okänd, ..., 992 .. Okänd (1733)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 27. 13vu -- Tätorter efter folkmängd och folktäthet, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 70951 Ändrad senast: 20230113 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Tätort: Ahde, Ahlainen, Ahola (Posio), Ahonkylä, ..., Ödkarby (712)
  3. Uppgifter: Befolkning 31.12., Landareal, km², Folktäthet, (3)