Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11hr -- Ansökningar om skuldsanering efter område, 1993M01-2024M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 176852 Ändrad senast: 20240410 08.00

  1. Månad: 1993M01, 1993M02, 1993M03, 1993M04, ..., 2024M03 (375)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Oklar, (4)
  4. Uppgifter: Ansökningar om skuldsanering, antal, (1)


 2. 11hs -- Ansökningar om skuldsanering efter område, 1993Q1-2024Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65612 Ändrad senast: 20240410 08.00

  1. Kvartal: 1993Q1, 1993Q2, 1993Q3, 1993Q4, ..., 2024Q1 (125)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Oklar, (4)
  4. Uppgifter: Ansökningar om skuldsanering, antal, (1)


 3. 11ht -- Ansökningar om skuldsanering efter område, 1993-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21903 Ändrad senast: 20240410 08.00

  1. År: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2023 (31)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Oklar, (4)
  4. Uppgifter: Ansökningar om skuldsanering, antal, (1)


 4. 11hu -- Personer som ansökat skuldsanering, 2008-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 113539 Ändrad senast: 20240110 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  2. Ålder: Totalt, -24, 25-34, 35-44, ..., 75+ (8)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatt, Arbetslös, Pensionär, ..., Ospecificerad (8)
  5. Familjeställning: Totalt, Gifta, Samboende, Ensamförsörjare, ..., Okänd (6)
  6. Uppgifter: Antalet gäldenärer, (1)


 5. 11hw -- Privatpersonens skuldsaneringar med en fastställt betalnings program efter duration och tingsrätt, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30275 Ändrad senast: 20230607 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Tingsrätt: Totalt, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Kemi-Torneå (28)
  3. Uppgifter: Skuldsaneringar med fastställt betalnings program, Behandlingstid, mån., Duration av betalnings program; 0-2 år, Duration av betalnings program; 3 år, ..., Medianskuld, 1000 euro (11)


 6. 11hv -- Slutbehandlade privatpersonens skuldsaneringsärenden efter tingsrätt, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87308 Ändrad senast: 20230607 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Tingsrätt: Totalt, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Kemi-Torneå (28)
  3. Ärendets art: Ansökan om skuldsanering, Ändring av betalningsprogrammet, Skuldsaneringar som förfallit, Ansökan om reglering av borgens- och säkerhetsansvar, ..., Ärenden sammanlagt (7)
  4. Uppgifter: Slutbehandlade ansökningar totalt, Änsökan inte upptagen, Ansökan helt eller delvis godkänd, Förkastad, orsak inga förutsättningar, ..., Betalnings program fastställt (11)