Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12bq -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, kommun, kön och ålder, 1970-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22821535 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2021 (39)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 3-8 Examen efter grundskolenivå, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, ..., 9 Ingen examen efter grundskolenivån (9)
  6. Uppgifter: Den 15 år fyllda befolkningen 31.12, (1)


 2. 12br -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsområde, kommun, kön och ålder, 1970-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36126823 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2021 (39)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Utbildningsområde: Totalt, Examen efter grundskolenivå, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, ..., Okända (15)
  6. Uppgifter: Den 15 år fyllda befolkningen 31.12, (1)


 3. 12bs -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, kommun, landskap, kön och ålder, 2007-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12753211 Ändrad senast: 20221024 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., MK21 Åland (331)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Den 15 år fyllda befolkningen 31.12, Personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån, Andelen personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån, %, Personer som avlagt examen efter grundskolenivån, ..., Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden (15)