Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12bq -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, kommun, kön och ålder, 1970-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22821535 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2021 (39)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 3-8 Examen efter grundskolenivå, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, ..., 9 Ingen examen efter grundskolenivån (9)
  6. Uppgifter: Den 15 år fyllda befolkningen 31.12, (1)


 2. 12br -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsområde, kommun, kön och ålder, 1970-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36126823 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2021 (39)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Utbildningsområde: Totalt, Examen efter grundskolenivå, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, ..., Okända (15)
  6. Uppgifter: Den 15 år fyllda befolkningen 31.12, (1)


 3. 12bs -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, kommun, landskap, kön och ålder, 2007-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12753211 Ändrad senast: 20221024 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., MK21 Åland (331)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Den 15 år fyllda befolkningen 31.12, Personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån, Andelen personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån, %, Personer som avlagt examen efter grundskolenivån, ..., Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden (15)