Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11ay -- Kuolleet, ikävakioitu ja yleinen kuolleisuusluku tilaston peruskuolemansyyn (aikasarjaluokitus) ja sukupuolen mukaan, koko väestö ja 15-64 -vuotiaat, 1971-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 387786 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Tilaston peruskuolemansyy (aikasarjaluokitus): 00-54 Yhteensä, 00-41 Taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys (A00-R99, U071, U072, U109, X45), 00 Covid-19-virusinfektio (U071, U072, U109), 01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65), ..., 54 Ei kuolintodistusta (65)
  3. Vuosi: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2022 (52)
  4. Tiedot: Kuolleet, koko väestö, Ikävakioitu kuolleisuusluku, koko väestö (1/100 000), Yleinen kuolleisuusluku, koko väestö (1/100 000), Ikävakioitu kuolleisuusluku, koko väestö, vuosimuutos (%), ..., Ikävakioitu kuolleisuusluku, 15-64 v, vuosimuutos (%) (8)


 2. 11az -- Kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (aikasarjaluokitus), iän ja sukupuolen mukaan, 1969-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 718389 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Tilaston peruskuolemansyy (aikasarjaluokitus): 00-54 Yhteensä, 00-41 Taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys (A00-R99, U071, U072, U109, X45), 00 Covid-19-virusinfektio (U071, U072, U109), 01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65), ..., 54 Ei kuolintodistusta (65)
  2. Ikä: Yhteensä, 0 - 14, 15 - 64, 65 -, ..., 95 - (25)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2022 (54)
  5. Tiedot: Kuolleet, (1)


 3. 11b2 -- Tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (ulkoisten syiden luokitus), iän ja sukupuolen mukaan, päihtyneet erikseen, 1998-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3909637 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Tapaturmat ja väkivalta (ulkoisten syiden luokitus): 001-122 Yhteensä, 001-072, 121-122 Tapaturmat yhteensä (V01-X59, Y85-Y86), 001-012 Kuljetustapaturmat (V01-V99), 001 Jalankulkijan vahingoittuminen kuljetustapaturmassa (V01-V09), ..., 122 Muiden ulkoisten syiden myöhäisvaikutukset (Y86, Y899) (141)
  2. Ikä: Yhteensä, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2022 (25)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet yhteensä, Päihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet yhteensä, Alkoholipäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet, Alkoholi- ja huume-/lääkeainepäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet, Huume-/lääkeainepäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet (5)


 4. 11bd -- Kuolleena syntyneet ja alle vuoden iässä kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (ICD-10, 3-merkkitaso) mukaan, 1998-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 143792 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Tilaston peruskuolemansyy (ICD-10, 3-merkkitaso): A00-Y89 Yhteensä, A00-R99, U00-U85 Tauteihin kuolleita (pl. R999), A00-B99 I Tartunta- ja loistauteja, A04 Muut bakteeriperäiset suolistoinfektiot, ..., Y84 Muu lääketieteellinen toimenpide, joka on aiheuttanut potilaassa epänormaalin reaktion tai myöhemmän komplikaation ilman että toimenpiteen aikana mainittiin vahingosta (294)
  2. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2022 (25)
  3. Tiedot: Kuolleena syntyneet, Alle vuoden iässä kuolleet, 0 - 6 vrk iässä kuolleet, 7 - 27 vrk iässä kuolleet, 28 vrk - 11 kk iässä kuolleet (5)


 5. 11be -- Kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (ICD-10, 3-merkkitaso), iän ja sukupuolen mukaan, 1998-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 6719495 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Tilaston peruskuolemansyy (ICD-10, 3-merkkitaso): A00-Y89 Yhteensä, A00-R99, U00-U85 Tauteihin kuolleita (pl. R999), U00-U85 XXII Koodeja erityistapauksille, U07 Covid-19-virusinfektio (U071, U072), ..., Y89 Muiden ulkoisten syiden myöhäisvaikutukset (1731)
  2. Ikä: Yhteensä, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2022 (25)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Kuolleet, (1)


 6. 11bf -- Kuolleet kuukausittain tilaston peruskuolemansyyn (aikasarjaluokitus) ja sukupuolen mukaan, 1969M01-2022M12

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 241641 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Kuukausi: 1969M01, 1969M02, 1969M03, 1969M04, ..., 2022M12 (648)
  2. Tilaston peruskuolemansyy (aikasarjaluokitus): 00-54 Yhteensä, 00-41 Taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys (A00-R99, U071, U072, U109, X45), 00 Covid-19-virusinfektio (U071, U072, U109), 01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65), ..., 50 Itsemurhat (X60-X84, Y870) (21)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Kuolleet, (1)


 7. 11bu -- Kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (86-luokkainen luokitus), iän ja sukupuolen mukaan, 1998-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 344241 Päivitetty: 20201214 08.00

  1. Tilaston peruskuolemansyy (86-luokkainen luokitus): Yhteensä, 01 I Tartunta- ja loistaudit (A00-B99), 02 Tuberkuloosi (A15-A19, B90), 03 Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24), ..., 86 Muut tapaturmien ja väkivallan ulkoiset syyt (Y35-Y84, Y88-Y89) (87)
  2. Ikä: Yhteensä, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Kuolleet, (1)


 8. 11bx -- Alkoholiperäisiin syihin kuolleet tilaston peruskuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan, 2005-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 41804 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Alkoholisyyt: Yhteensä, Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät (F10), Alkoholin aiheuttamat hermoston rappeutumissairaudet (G312), Alkoholiepilepsia (G4051), ..., Tapaturmainen alkoholimyrkytys (X45) (14)
  2. Ikä: Yhteensä, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 95 - (19)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Alkoholiperäisiin syihin kuolleet, (1)


 9. 11by -- Itsemurhat iän ja sukupuolen mukaan, 1921-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30999 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 0 - 24, 25 - 44, 45 - 64, ..., 85 - (21)
  2. Vuosi: 1921, 1922, 1923, 1924, ..., 2022 (102)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Itsemurhat, (1)


 10. 11c1 -- Ruumiinavaukset ja muut kuolemansyyn selvittämistavat vainajan iän ja sukupuolen mukaan, 1975-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25314 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Kuolemansyyn selvittämistapa: Yhteensä, Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, Lääketieteellinen ruumiinavaus, Muu tutkimus, ..., Ei kuolintodistusta (7)
  2. Ikä: Yhteensä, 0 - 64, 65 - 74, 75 -, (4)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Kuolleet, (1)


 11. 12d9 -- Huumeisiin kuolleet (B-luokitus) tilaston peruskuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan, 2006-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19320 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Huume (B-luokitus): Yhteensä, Huumeiden käytön aiheuttamat riippuvuudet (F11-F12,F14-F16,F19), Tapaturmaiset huumeiden aiheuttamat myrkytykset (X41,X42,X44/T400-9,T436), Itsemurhat huumeilla (X61,X62,X64/T400-9,T436), Huumeiden aiheuttamat myrkytykset, tahallisuus epäselvä (Y11,Y12,Y14/T400-9,T436) (5)
  2. Ikä: Yhteensä, 0 - 14, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - (18)
  3. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Huumeisiin kuolleet (B-luokitus), (1)


 12. 13u5 -- Kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (aikasarjaluokitus) mukaan hyvinvointialueittain, 1969-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 292524 Päivitetty: 20231205 08.00

  1. Hyvinvointialue: KOKO MAA, MA1 MANNER - SUOMI, HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, ..., HVA91 Ahvenanmaa (26)
  2. Tilaston peruskuolemansyy (aikasarjaluokitus): 00-54 Yhteensä, 00-41 Taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys (A00-R99, U071, U072, U109, X45), 00 Covid-19-virusinfektio (U071, U072, U109), 01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65), ..., 54 Ei kuolintodistusta (65)
  3. Vuosi: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2022 (54)
  4. Tiedot: Kuolleet, (1)