Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11aj -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 202697 Ändrad senast: 20231101 08.00

  1. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 111 Högre tjänstemän och organisationschefer, ..., 9622 Diversearbetare (420)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2022, (1)
  4. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig glundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 2. 11am -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsklassificering, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 233202 Ändrad senast: 20231101 08.00

  1. Utbildningsnivå: Totalt, Högre grundnivå, Andra stadiet, Specialyrkesutbildningsnivå, ..., Forskarutbildningsnivå (8)
  2. Utbildningsområde: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram, Pedagogik, ..., Okända (101)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2022, (1)
  5. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig glundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 3. 11an -- Månadsöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 128404 Ändrad senast: 20231101 08.00

  1. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 016 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter, ..., 93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet (227)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2022, (1)
  4. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig glundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 4. 11aq -- Antalet timavlönade inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29117 Ändrad senast: 20231101 08.00

  1. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, C Tillverkning, E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, ..., 932 Fritids- och nöjesverksamhet (94)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2022, (1)
  4. Uppgifter: Timavlönade totalt, Genomsnittlig timlön för ordinarie arbetstid, e/timme, Genomsnittlig totaltimlön, e/timme, (3)