Alkuun

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse taulukko
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11t2 -- Öljytuotteiden myynti kotimaahan, 2017M01-2022M09

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 120318 Päivitetty: 20221220 08.00

  1. Kuukausi: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2022M09 (69)
  2. Öljytuote: Öljytuotteet yhteensä, Nestekaasu yhteensä, Nestekaasu teoll. bulkki, Nestekaasu teoll. pullokaasu, ..., Jalostamoiden oma käyttö (27)
  3. Tiedot: Öljytuotteiden myynti kotimaahan (t), Öljytuotteiden myynti kotimaahan (m3), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti kotimaahan vuoden alusta (tonnia), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti kotimaahan vuoden alusta (m3), ..., Öljytuotteiden tiheys (kg/m3) (10)


 2. 11t3 -- Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen, 2017M01-2022M09

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 41057 Päivitetty: 20221220 08.00

  1. Kuukausi: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2022M09 (69)
  2. Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (m3): 1 Öljytuotteet yhteensä, 1.1 Lentopetroli, 1.2 Kevyt polttoöljy, 1.3 Raskas polttoöljy, (4)
  3. Tiedot: Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (tonnia), Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (m3), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen vuoden alusta (tonnia), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen vuoden alusta (m3), ..., Öljytuotteiden tiheys (kg/m3) (10)


 3. 127t -- Biokaasun tuotanto ja kulutus laitostyypeittäin, 2017-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8931 Päivitetty: 20221214 08.00

  1. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Tuotanto/kulutus: SSS Biokaasun tuotanto yhteensä, A Biokaasun kulutus, B Soihtupoltto, (3)
  3. Laitostyyppi: SSS Yhteensä, A Jätevesilaitokset, B Kaatopaikkakeräämöt, C Yhteiskäsittelylaitokset, D Maatilalaitokset (5)
  4. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), (3)


 4. 12st -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin, 2010Q1-2022Q3*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 57131 Päivitetty: 20221220 08.00

  1. Vuosineljännes: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2022Q3* (51)
  2. Energialähde: SSS ENERGIAN KOKONAISKULUTUS, 1 Uusiutuva energia, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 5 Muu energia (15)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Osuus energian kokonaiskulutuksesta (%), Määrä, muutos edellisestä neljänneksestä (%), ..., Kumulatiivinen määrä vuoden alusta, vuosimuutos (%) (8)


 5. 12su -- Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, 1992M01-2022M09*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 237149 Päivitetty: 20221220 08.00

  1. Kuukausi: 1992M01, 1992M02, 1992M03, 1992M04, ..., 2022M09* (369)
  2. Sähkön tuotanto/hankinta: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 SÄHKÖN TUOTANTO, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 2.4 Viro (16)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, muutos edellisestä kuukaudesta (%), Määrä, vuosimuutos (%), Kumulatiivinen määrä vuoden alusta (GWh), ..., Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) (6)


 6. 12sv -- Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, 1960-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30321 Päivitetty: 20221214 08.00

  1. Vuosi: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2021 (62)
  2. Sähkön tuotanto/hankinta: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 SÄHKÖN TUOTANTO, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 2.4 Viro (16)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%), (3)


 7. 12sz -- Liikenteen energiankulutus, 1990-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 49522 Päivitetty: 20221214 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Liikenteen energialähde: SSS LIIKENTEEN ENERGIALÄHTEET YHTEENSÄ, 1 Moottoribensiini yhteensä, 1.1 Moottoribensiinin fossiilinen osuus, 1.2 Moottoribensiinin bio-osuus, ..., 9 Sähkö (14)
  3. Liikenteen sektori: SSS LIIKENTEEN SEKTORIT YHTEENSÄ, A Tieliikenne, B Kotimaan lentoliikenne, C Kotimaan vesiliikenne, D Raideliikenne (5)
  4. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), (3)


 8. 12vk -- Energian loppukulutus sektoreittain, 1970-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18918 Päivitetty: 20221214 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2021 (52)
  2. Energian loppukäytön sektori: SSS ENERGIAN LOPPUKULUTUS YHTEENSÄ, A Teollisuus, B Liikenne, C Rakennusten lämmitys, D Muut (5)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus energian loppukulutuksesta (%), (4)


 9. 12vl -- Kaukolämmön kulutus sektoreittain, 1970-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17013 Päivitetty: 20221214 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2021 (52)
  2. Kaukolämmön kulutuksen sektori: SSS KAUKOLÄMMÖN KULUTUS YHTEENSÄ, A Asuintalot, B Teollisuus, C Muut, D Verkko- ja mittaushäviöt (5)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus kaukolämmön kulutuksesta (%), (4)


 10. 12vm -- Sähkön kulutus sektoreittain, 1960-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20416 Päivitetty: 20221214 08.00

  1. Vuosi: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2021 (62)
  2. Sähkön kulutuksen sektori: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 Teollisuus ja rakentaminen yhteensä, 1.1 Metsäteollisuus, 1.2 Metalliteollisuus, ..., 4 Siirto- ja jakeluhäviöt (9)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%), (3)


 11. 12vp -- Sähkön hankinta energialähteittäin, 1990-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19566 Päivitetty: 20221214 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Sähkön hankinnan energialähde: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 SÄHKÖN TUOTANTO, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 2 SÄHKÖN NETTOTUONTI (16)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%), (3)


 12. 12vq -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (kaikki luokat), 1970-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 82546 Päivitetty: 20221214 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2021 (52)
  2. Energialähde: SSS ENERGIAN KOKONAISKULUTUS, 1 Uusiutuva energia, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 5.3 Muut polttoaineet (51)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus energian kokonaiskulutuksesta (%), (4)


 13. 12z8 -- Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt, 1970-2021*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11627 Päivitetty: 20221214 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2021* (52)
  2. Päästön sektori: Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja), Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt, (2)
  3. Tiedot: Päästö (miljoonaa tonnia), Päästö, vuosimuutos (%), (2)


 14. 13gm -- Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt, 2010Q1-2022Q3*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16518 Päivitetty: 20221220 08.00

  1. Vuosineljännes: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2022Q3* (51)
  2. Päästön sektori: Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt, (1)
  3. Tiedot: Päästö (miljoonaa tonnia), Päästö, vuosimuutos (%), Päästö, neljännesmuutos (%), Päästö, kumulatiivinen määrä vuoden alusta (miljoonaa tonnia), Päästö, kumulatiivinen määrä vuoden alusta, vuosimuutos (%) (5)


 15. 13gn -- Energian tuonti ja vienti, paljous, 2015Q1-2022Q3*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3461865 Päivitetty: 20221221 08.00

  1. Vuosineljännes: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q3* (31)
  2. Suunta: Tuonti, Vienti, (2)
  3. Energiatuote: Kivihiili, 1000 t, Ruskohiili, 1000 t, Koksi, 1000 t, Metallurginen kivihiili, 1000 t, ..., Sähkö, GWh (20)
  4. Maa: KAIKKI MAAT YHTEENSÄ, Alankomaat, Albania, Algeria, ..., Zimbabwe (154)
  5. Tiedot: Paljous, Paljous, vuosimuutos (%), Kumulatiivinen paljous vuoden alusta, Kumulatiivinen paljous vuoden alusta, vuosimuutos (%), (4)


 16. 13j9 -- Energian tuonti ja vienti, arvo, 2015Q1-2022Q3*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3286802 Päivitetty: 20221221 08.00

  1. Vuosineljännes: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q3* (31)
  2. Suunta: Tuonti, Vienti, (2)
  3. Energiatuote: ENERGIATUOTTEET YHTEENSÄ, Kivihiili, Ruskohiili, Koksi, ..., Sähkö (19)
  4. Maa: KAIKKI MAAT YHTEENSÄ, Alankomaat, Albania, Algeria, ..., Zimbabwe (154)
  5. Tiedot: Arvo (miljoonaa euroa), Arvo, vuosimuutos (%), Kumulatiivinen arvo vuoden alusta (miljoonaa euroa), Kumulatiivinen arvo vuoden alusta, vuosimuutos (%), (4)