Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11t2 -- Öljytuotteiden myynti kotimaahan, 2017M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 143115 Päivitetty: 20240418 08.00

  1. Kuukausi: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2023M12 (84)
  2. Öljytuote: Öljytuotteet yhteensä, Nestekaasu yhteensä, Nestekaasu teoll. bulkki, Nestekaasu teoll. pullokaasu, ..., Jalostamoiden oma käyttö (27)
  3. Tiedot: Öljytuotteiden myynti kotimaahan (t), Öljytuotteiden myynti kotimaahan (m3), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti kotimaahan vuoden alusta (tonnia), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti kotimaahan vuoden alusta (m3), ..., Öljytuotteiden tiheys (kg/m3) (10)


 2. 11t3 -- Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen, 2017M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 45608 Päivitetty: 20240418 08.00

  1. Kuukausi: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2023M12 (84)
  2. Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (m3): 1 Öljytuotteet yhteensä, 1.1 Lentopetroli, 1.2 Kevyt polttoöljy, 1.3 Raskas polttoöljy, (4)
  3. Tiedot: Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (tonnia), Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (m3), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen vuoden alusta (tonnia), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen vuoden alusta (m3), ..., Öljytuotteiden tiheys (kg/m3) (10)


 3. 127t -- Biokaasun tuotanto ja kulutus laitostyypeittäin, 2017-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9206 Päivitetty: 20231220 08.00

  1. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. Tuotanto/kulutus: SSS Biokaasun tuotanto yhteensä, A Biokaasun kulutus, B Soihtupoltto, (3)
  3. Laitostyyppi: SSS Yhteensä, A Jätevesilaitokset, B Kaatopaikkakeräämöt, C Yhteiskäsittelylaitokset, D Maatilalaitokset (5)
  4. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), (3)


 4. 12st -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin, 2010Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 68606 Päivitetty: 20240418 08.00

  1. Vuosineljännes: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q4* (56)
  2. Energialähde: SSS ENERGIAN KOKONAISKULUTUS, 1 Uusiutuva energia, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 5 Muu energia (15)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Osuus energian kokonaiskulutuksesta (%), Määrä, muutos edellisestä neljänneksestä (%), ..., Kumulatiivinen määrä vuoden alusta, vuosimuutos (%) (8)


 5. 12su -- Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, 1992M01-2023M12*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 282202 Päivitetty: 20240418 08.00

  1. Kuukausi: 1992M01, 1992M02, 1992M03, 1992M04, ..., 2023M12* (384)
  2. Sähkön tuotanto/hankinta: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 SÄHKÖN TUOTANTO, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 2.4 Viro (16)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, muutos edellisestä kuukaudesta (%), Määrä, vuosimuutos (%), Kumulatiivinen määrä vuoden alusta (GWh), ..., Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) (6)


 6. 12sv -- Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, 1960-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31275 Päivitetty: 20240417 08.00

  1. Vuosi: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2023* (64)
  2. Sähkön tuotanto/hankinta: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 SÄHKÖN TUOTANTO, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 2.4 Viro (16)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%), (3)


 7. 12sz -- Liikenteen energiankulutus, 1990-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 50832 Päivitetty: 20231220 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Liikenteen energialähde: SSS LIIKENTEEN ENERGIALÄHTEET YHTEENSÄ, 1 Moottoribensiini yhteensä, 1.1 Moottoribensiinin fossiilinen osuus, 1.2 Moottoribensiinin bio-osuus, ..., 9 Sähkö (14)
  3. Liikenteen sektori: SSS LIIKENTEEN SEKTORIT YHTEENSÄ, A Tieliikenne, B Kotimaan lentoliikenne, C Kotimaan vesiliikenne, D Raideliikenne (5)
  4. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), (3)


 8. 12vk -- Energian loppukulutus sektoreittain, 1970-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19593 Päivitetty: 20240418 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2023* (54)
  2. Energian loppukäytön sektori: SSS ENERGIAN LOPPUKULUTUS YHTEENSÄ, A Teollisuus, B Liikenne, C Rakennusten lämmitys, D Muut (5)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus energian loppukulutuksesta (%), (4)


 9. 12vl -- Kaukolämmön kulutus sektoreittain, 1970-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17204 Päivitetty: 20231220 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022 (53)
  2. Kaukolämmön kulutuksen sektori: SSS KAUKOLÄMMÖN KULUTUS YHTEENSÄ, A Asuintalot, B Teollisuus, C Muut, D Verkko- ja mittaushäviöt (5)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus kaukolämmön kulutuksesta (%), (4)


 10. 12vm -- Sähkön kulutus sektoreittain, 1960-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21135 Päivitetty: 20240417 08.00

  1. Vuosi: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2023* (64)
  2. Sähkön kulutuksen sektori: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 Teollisuus ja rakentaminen yhteensä, 1.1 Metsäteollisuus, 1.2 Metalliteollisuus, ..., 4 Siirto- ja jakeluhäviöt (9)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%), (3)


 11. 12vp -- Sähkön hankinta energialähteittäin, 1990-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20517 Päivitetty: 20240417 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023* (34)
  2. Sähkön hankinnan energialähde: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 SÄHKÖN TUOTANTO, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 2 SÄHKÖN NETTOTUONTI (16)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%), (3)


 12. 12vq -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (kaikki luokat), 1970-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 93965 Päivitetty: 20240418 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2023* (54)
  2. Energialähde: SSS ENERGIAN KOKONAISKULUTUS, 1 Uusiutuva energia, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 5.3 Muut polttoaineet (51)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus energian kokonaiskulutuksesta (%), (4)


 13. 12z8 -- Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt, 1970-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11965 Päivitetty: 20240418 08.00

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2023* (54)
  2. Päästön sektori: Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja), Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt, (2)
  3. Tiedot: Päästö (miljoonaa tonnia), Päästö, vuosimuutos (%), (2)


 14. 13gm -- Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt, 2010Q1-2023Q4*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17502 Päivitetty: 20240418 08.00

  1. Vuosineljännes: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q4* (56)
  2. Päästön sektori: Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt, (1)
  3. Tiedot: Päästö (miljoonaa tonnia), Päästö, vuosimuutos (%), Päästö, neljännesmuutos (%), Päästö, kumulatiivinen määrä vuoden alusta (miljoonaa tonnia), Päästö, kumulatiivinen määrä vuoden alusta, vuosimuutos (%) (5)


 15. 13gn -- Energian tuonti ja vienti, paljous, 2015Q1-2023Q3*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3887126 Päivitetty: 20240126 08.00

  1. Vuosineljännes: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q3* (35)
  2. Suunta: Tuonti, Vienti, (2)
  3. Energiatuote: Kivihiili, 1000 t, Ruskohiili, 1000 t, Koksi, 1000 t, Metallurginen kivihiili, 1000 t, ..., Sähkö, GWh (20)
  4. Maa: KAIKKI MAAT YHTEENSÄ, Afganistan, Alankomaat, Algeria, ..., Zimbabwe (153)
  5. Tiedot: Paljous, Paljous, vuosimuutos (%), Kumulatiivinen paljous vuoden alusta, Kumulatiivinen paljous vuoden alusta, vuosimuutos (%), (4)


 16. 13j9 -- Energian tuonti ja vienti, arvo, 2015Q1-2023Q3*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3689141 Päivitetty: 20240126 08.00

  1. Vuosineljännes: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q3* (35)
  2. Suunta: Tuonti, Vienti, (2)
  3. Energiatuote: ENERGIATUOTTEET YHTEENSÄ, Kivihiili, Ruskohiili, Koksi, ..., Sähkö (19)
  4. Maa: KAIKKI MAAT YHTEENSÄ, Afganistan, Alankomaat, Algeria, ..., Zimbabwe (153)
  5. Tiedot: Arvo (miljoonaa euroa), Arvo, vuosimuutos (%), Kumulatiivinen arvo vuoden alusta (miljoonaa euroa), Kumulatiivinen arvo vuoden alusta, vuosimuutos (%), (4)


 17. 14qt -- Sähköntuotannon päästökertoimet ja uusiutuvan sähkön tuotannon osuus, 2000-2023*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10042 Päivitetty: 20240417 08.00

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023* (24)
  2. Tiedot: Uusiutuvan sähkön osuus tuotannosta (%), Sähköntuotannon CO2-päästökerroin (g CO2/kWh), Sähköntuotannon CO2-ekvivalenttipäästökerroin (g CO2-ekv./kWh), Sähköntuotannon elinkaaripäästökerroin (g CO2-ekv./kWh), (4)