Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11g5 -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter näringsgren och typ av offentligt organ, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 95056 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (69)
  3. Typ av offentlig sammanslutning: Totalt, Statligt ämbetsverk, Kommun, Samkommun, ..., Annat offentligt samfund (7)
  4. Uppgifter: Den offentliga sektorns arbetsställen (st.), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe, (3)


 2. 11ge -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och typ av offentligt organ, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 348898 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Typ av offentlig sammanslutning: Totalt, Statligt ämbetsverk, Kommun, Samkommun, ..., Annat offentligt samfund (7)
  3. Landskap: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (330)
  4. Uppgifter: Den offentliga sektorns arbetsställen (st.), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe, (3)


 3. 11gh -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och näringsgren, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 71764 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., S Annan serviceverksamhet (94-96) (20)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Uppgifter: Den offentliga sektorns arbetsställen (st.), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe, (3)


 4. 13ww -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och landskap, 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 388323 Ändrad senast: 20230303 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (104)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro), ..., Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%) (8)


 5. 13wv -- Företagens arbetsställen efter näringsgren, 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 595927 Ändrad senast: 20230303 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1718)
  3. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro), ..., Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%) (8)


 6. 13wx -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och anställdas storleksklass, 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102082 Ändrad senast: 20230303 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (104)
  3. Anställdas storleksklass: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 200 eller mer personer (8)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro), (4)


 7. 13wy -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och omsättningens storleksklass, 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 156796 Ändrad senast: 20230303 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (104)
  3. Storleksklass efter omsättning: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 199, ..., 10 000 eller mer (8)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro), ..., Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%) (8)