Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11g5 -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter näringsgren och typ av offentligt organ, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 103092 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., S Annan serviceverksamhet (94-96) (48)
  3. Typ av offentlig sammanslutning: Totalt, Statligt ämbetsverk, Kommun, Samkommun, ..., Annat offentligt samfund (10)
  4. Uppgifter: Den offentliga sektorns arbetsställen (st.), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe, (3)


 2. 11ge -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och typ av offentligt organ, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49917 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Typ av offentlig sammanslutning: Totalt, Statligt ämbetsverk, Kommun, Samkommun, ..., Annat offentligt samfund (10)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Uppgifter: Den offentliga sektorns arbetsställen (st.), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe, (3)


 3. 11gh -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och näringsgren, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77158 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., S Annan serviceverksamhet (94-96) (20)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Uppgifter: Den offentliga sektorns arbetsställen (st.), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken), Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe, (3)


 4. 13ww -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och landskap, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 477032 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (104)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro), ..., Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%) (8)


 5. 13wv -- Företagens arbetsställen efter näringsgren, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 667239 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1716)
  3. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro), ..., Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%) (8)


 6. 13wx -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och anställdas storleksklass, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 120735 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (104)
  3. Anställdas storleksklass: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 200 eller mer personer (8)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro), (4)


 7. 13wy -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och omsättningens storleksklass, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63406 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B-E Hela industrin (05-39), ..., Okänd (23)
  3. Storleksklass efter omsättning: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 199, ..., 10 000 eller mer (8)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro), ..., Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%) (8)


 8. 13wz -- Företagens arbetsställen efter kommun, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63839 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (320)
  3. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro), Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro), (4)


 9. 13x1 -- Arbetsställen inom detaljhandeln efter kommun, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55408 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (313)
  3. Uppgifter: Detaljhandelns arbetsställen (st.), Anställda vid detaljhandelns arbetsställen (årsverken), Omsättning för detaljhandelns arbetsställen (1 000 euro), Omsättning för detaljhandelns arbetsställen/person (1 000 euro), (4)


 10. 13x2 -- Brutto- och förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren och landskap, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 493278 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B-E Hela industrin (05-39), ..., Okänd (86)
  3. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Bruttovärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro), Förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro), ..., Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%) (10)


 11. 13x3 -- Brutto- och förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren, landskaps och storleksklassvis, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 579742 Ändrad senast: 20231219 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-E Hela industrin (05-39), B Utvinning av mineral (05-09), ..., Okänd (25)
  4. Anställdas storleksklass: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 200 eller mer personer (8)
  5. Uppgifter: Företagens arbetsställen (st.), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken), Bruttovärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro), Förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro), Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)/arbetsställe (5)