Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12dd -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter kvartal, 2015Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 191430 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, ..., Norra Finland, utan Uleåborg (15)
  2. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q4 (32)
  6. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 2. 12de -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter år, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58031 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, ..., Norra Finland, utan Uleåborg (15)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  5. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  6. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 3. 12dg -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter delområde, efter år, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40701 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, inre stadsområde, ..., Norra Finland, utan Uleåborg, övriga område (27)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  5. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 4. 12fv -- Prisindexet för nya aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2015Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 120431 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2022Q4 (32)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Norra Finland (14)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, (4)


 5. 12fw -- Prisindexet för nya aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter år, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34227 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Norra Finland (14)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, (3)


 6. 13mp -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2020Q1-2022Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 490454 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2022Q4* (12)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2020=100), Kvartalsförändring (index 2020=100), Årsförändring (index 2020=100), ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer (8)


 7. 13mq -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter år, 2020-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 123235 Ändrad senast: 20230208 13.35

  1. År: 2020, 2021, 2022*, (3)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2020=100), Årsförändring (index 2020=100), Prisförändring jämfört med 2020, Realprisindex (2020=100), ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer (7)


 8. 13mr -- Distributioner av kvadratmeterspriser för gamla bostäder, efter kvartal, 2020Q1-2022Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44007 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2022Q4* (12)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg (21)
  3. Hustyp: Radhus, Flervåningshus, (2)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (3)


 9. 13ms -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter månad, 2020M01-2023M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114496 Ändrad senast: 20230302 08.00

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2023M01* (37)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Norra Finland (16)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2020=100), Månadsförändring (index 2020=100), Årsförändring (index 2020=100), ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer (10)


 10. 13mt -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, efter kvartal, 2009Q1-2022Q4*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4030839 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2022Q4* (56)
  2. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors), 00120 Rödbergen - Bulevarden (Helsingfors), 00130 Gardesstaden (Helsingfors), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki) (1709)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Radhus totalt, (4)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (2)


 11. 13mu -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, efter år, 2009-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1170139 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022* (14)
  2. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors), 00120 Rödbergen - Bulevarden (Helsingfors), 00130 Gardesstaden (Helsingfors), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki) (1709)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Radhus totalt, (4)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (2)


 12. 13mw -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter ägarform för tomten, efter år, 2009-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 351002 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022* (14)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Hustyp totalt (6)
  4. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 13. 13mv -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter kvartal, 2006Q1-2022Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1045639 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2022Q4* (68)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 14. 13mx -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer kommunvis, efter år, 2006-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 233625 Ändrad senast: 20220520 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Kommun: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (301)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 15. 13my -- Prisindexen för gamla aktiebostäder (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), efter kvartal, 1988Q1-2022Q4*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7845265 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Kvartal: 1988Q1, 1988Q2, 1988Q3, 1988Q4, ..., 2022Q4* (140)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2015=100) (12)


 16. 13mz -- Prisindexen för gamla aktiebostäder (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), efter år, 1988-2022*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1987921 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. År: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2022* (35)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2015=100) (12)


 17. 13np -- Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på månadsnivå, index 2020=100, 2022M01*-2022M12*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27697 Ändrad senast: 20230302 08.00

  1. Månad: 2022M01*, 2022M02*, 2022M03*, 2022M04*, ..., 2022M12* (12)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), Hela landet utan stora städerna (5)
  3. Uppgifter: Senaste publikation, månadsförändring, %, Första publikation, månadsförändring, %, Revidering, månadsförändring, procentenhet, Senaste publikation, årsförändring, %, ..., Revidering, antal köp (9)


 18. 13pz -- Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på kvartalsnivå, index 2020=100, 2022Q1*-2022Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23693 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Kvartal: 2022Q1*, 2022Q2*, 2022Q3*, (3)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), Hela landet utan stora städerna (5)
  3. Uppgifter: Senaste publikation, kvartalsförändring, %, Första publikation, kvartalsförändring, %, Revidering, kvartalsförändring, procentenhet, Senaste publikation, årsförändring, %, ..., Revidering, antal köp (9)