Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12dd -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter kvartal, 2015Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 215110 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, ..., Norra Finland, utan Uleåborg (15)
  2. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4 (36)
  6. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 2. 12de -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter år, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64433 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, ..., Norra Finland, utan Uleåborg (15)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  5. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  6. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 3. 12dg -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter delområde, efter år, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44899 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, inre stadsområde, ..., Norra Finland, utan Uleåborg, övriga område (27)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  5. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 4. 12fv -- Prisindexet för nya aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2015Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 135521 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q4 (36)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Norra Finland (14)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, (4)


 5. 12fw -- Prisindexet för nya aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter år, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37664 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Norra Finland (14)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, (3)


 6. 13mp -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2020Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 648357 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. Kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2023Q4* (16)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2020=100), Kvartalsförändring (index 2020=100), Årsförändring (index 2020=100), ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer (8)


 7. 13mq -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter år, 2020-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 159046 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, 2023*, (4)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2020=100), Årsförändring (index 2020=100), Prisförändring jämfört med 2020, Realprisindex (2020=100), ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer (7)


 8. 13mr -- Distributioner av kvadratmeterspriser för gamla bostäder, efter kvartal, 2020Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56096 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. Kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2023Q4* (16)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg (21)
  3. Hustyp: Radhus, Flervåningshus, (2)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (3)


 9. 13ms -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter månad, 2020M01-2024M02*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 146220 Ändrad senast: 20240328 15.50

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2024M02* (50)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Norra Finland (16)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2020=100), Månadsförändring (index 2020=100), Årsförändring (index 2020=100), ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer (10)


 10. 13mt -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, efter kvartal, 2009Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4318816 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4* (60)
  2. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors), 00120 Rödbergen - Bulevarden (Helsingfors), 00130 Gardesstaden (Helsingfors), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors), ..., 99990 Nuorgam (Utsjoki) (1715)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Radhus totalt, (4)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (2)


 11. 13mu -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, efter år, 2009-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1242723 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023* (15)
  2. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors), 00120 Rödbergen - Bulevarden (Helsingfors), 00130 Gardesstaden (Helsingfors), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors), ..., 99990 Nuorgam (Utsjoki) (1715)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Radhus totalt, (4)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (2)


 12. 13mw -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter ägarform för tomten, efter år, 2009-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 375168 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023* (15)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Hustyp totalt (6)
  4. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 13. 13mv -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter kvartal, 2006Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1107094 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q4* (72)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 14. 13mx -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer kommunvis, efter år, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 246640 Ändrad senast: 20230503 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Kommun: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (301)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 15. 13my -- Prisindexen för gamla aktiebostäder (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), efter kvartal, 1988Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8075625 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. Kvartal: 1988Q1, 1988Q2, 1988Q3, 1988Q4, ..., 2023Q4* (144)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2015=100) (12)


 16. 13mz -- Prisindexen för gamla aktiebostäder (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), efter år, 1988-2023*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2047153 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. År: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023* (36)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2015=100) (12)


 17. 13np -- Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på månadsnivå, index 2020=100, 2023M01*-2024M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28404 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Månad: 2023M01*, 2023M02*, 2023M03*, 2023M04*, ..., 2024M01* (13)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), Hela landet utan stora städerna (5)
  3. Uppgifter: Senaste publikation, månadsförändring, %, Första publikation, månadsförändring, %, Revidering, månadsförändring, procentenhet, Senaste publikation, årsförändring, %, ..., Revidering, antal köp (9)


 18. 13pz -- Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på kvartalsnivå, index 2020=100, 2022Q1-2023Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25193 Ändrad senast: 20240126 08.00

  1. Kvartal: 2022Q1, 2022Q2, 2022Q3, 2022Q4*, ..., 2023Q3* (7)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), Hela landet utan stora städerna (5)
  3. Uppgifter: Senaste publikation, kvartalsförändring, %, Första publikation, kvartalsförändring, %, Revidering, kvartalsförändring, procentenhet, Senaste publikation, årsförändring, %, ..., Revidering, antal köp (9)