Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 111k -- Växthusgasutsläpp i Finland (till slutet av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod), 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98540 Ändrad senast: 20220317 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, Utsläppen med LULUCF, Indirekt CO2 utsläpp, 1 Energi, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (56)
  3. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), ..., Svavelhexafluorid (SF6) (8)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 2. 111x -- Andra åtagandeperiodens växthusgasutsläpp från Kiotoprotokollets LULUCF-aktiviteter i Finland, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9529 Ändrad senast: 20220317 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Utsläppsklass: KP Artikel 3.3, Återbeskogning / nybeskogning (AR), Återbeskogning / nybeskogning utan produkter från avverkad skog, Återbeskogning / nybeskogning, produkter från avverkad skog, ..., Skogsförvaltning, produkter från avverkad skog (9)
  3. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), (4)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 3. 121z -- Regionala växthusgasutsläppen, uppgifter utanför utsläppshandeln, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171467 Ändrad senast: 20230607 08.00

  1. År: 2011, 2013, 2015, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 1 Energi, 1(-1A3) Energisektorn utan inrikes transport, 1A3 Inrikes transport, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (13)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 4. 122d -- Växthusgasutsläppen enligt landskapen, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 46526 Ändrad senast: 20230607 08.00

  1. År: 2011, 2013, 2015, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 12 Energi, industriprocesser och produktanvänding, 12(-1A3) Energi, industriprocesser och produktanvänding utan inrikes transport, 1A3 Inrikes transport, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (12)
  3. Utsläpsshandel: Totalt, Handlande sektor, Icke-handlande sektor, (3)
  4. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  5. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 5. 138v -- Växthusgasutsläpp i Finland, 1990-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 164387 Ändrad senast: 20230531 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022* (33)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, Utsläppen med LULUCF, 1 Energi, 1A1 Energiindustrin, ..., Indirekt CO2 utsläpp (55)
  3. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), ..., Svavelhexafluorid (SF6) (8)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR4), Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), (2)


 6. 13qm -- Utsläpp av växthusgaser i Finland: ansvarsfördelnings- och utsläppshandelssektorn, 2013-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26750 Ändrad senast: 20230531 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022* (10)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 1 Energi, 1A1 Energiindustrin, 1A2 Tillverknings- och byggindustri, ..., Statistisk skillnad mellan utsläppshandeln och inventeringen (35)
  3. Växthusgas: Totalt, (1)
  4. Uppgifter: Handlande sektor, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), Ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), Inrikes flygtrafik CO2 (GWP=AR5), Totalt, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), (4)


 7. 13qn -- Energianvändningens bränslebaserade utsläpp av växthusgaser (1A) efter bränslegrupp, 1990-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 181923 Ändrad senast: 20230531 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022* (33)
  2. Utsläppsklass: 1A Verksamheter med förbränning av bränslen, 1A1 Energiindustrin, 1A2 Tillverknings- och byggindustri, 1A2(-1A2gvii) Tillverknings- och byggindustri utan arbetsmaskiner, ..., 1D1b Utrikes sjöfart (25)
  3. Växthusgas: Totalt utan CO2-bio, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), Biogen koldioxid (CO2-bio) (5)
  4. Bränsle: Totalt, Fast bränsle, Flytande bränslen, Gasformiga bränslen, ..., Biomassa (7)
  5. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), (1)