Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 111k -- Växthusgasutsläpp i Finland (till slutet av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod), 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98540 Ändrad senast: 20220317 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, Utsläppen med LULUCF, Indirekt CO2 utsläpp, 1 Energi, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (56)
  3. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), ..., Svavelhexafluorid (SF6) (8)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 2. 111x -- Andra åtagandeperiodens växthusgasutsläpp från Kiotoprotokollets LULUCF-aktiviteter i Finland, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9529 Ändrad senast: 20220317 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Utsläppsklass: KP Artikel 3.3, Återbeskogning / nybeskogning (AR), Återbeskogning / nybeskogning utan produkter från avverkad skog, Återbeskogning / nybeskogning, produkter från avverkad skog, ..., Skogsförvaltning, produkter från avverkad skog (9)
  3. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), (4)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 3. 121z -- Regionala växthusgasutsläppen, uppgifter utanför utsläppshandeln, 2011-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 151281 Ändrad senast: 20220525 08.00

  1. År: 2011, 2013, 2015, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 1 Energi, 1(-1A3) Energisektorn utan inrikes transport, 1A3 Inrikes transport, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (13)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 4. 122d -- Växthusgasutsläppen enligt landskapen, 2011-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40235 Ändrad senast: 20220525 08.00

  1. År: 2011, 2013, 2015, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 12 Energi, industriprocesser och produktanvänding, 12(-1A3) Energi, industriprocesser och produktanvänding utan inrikes transport, 1A3 Inrikes transport, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (12)
  3. Utsläpsshandel: Totalt, Handlande sektor, Icke-handlande sektor, (3)
  4. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  5. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 5. 138v -- Växthusgasutsläpp i Finland, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 158377 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, Utsläppen med LULUCF, 1 Energi, 1A1 Energiindustrin, ..., Indirekt CO2 utsläpp (55)
  3. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), ..., Svavelhexafluorid (SF6) (8)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR4), Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), (2)


 6. 13qm -- Utsläpp av växthusgaser i Finland: ansvarsfördelnings- och utsläppshandelssektorn, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22899 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 1 Energi, 1A1 Energiindustrin, 1A2 Tillverknings- och byggindustri, ..., Statistisk skillnad mellan utsläppshandeln och inventeringen (35)
  3. Växthusgas: Totalt, (1)
  4. Uppgifter: Handlande sektor, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), Ansvarsfördelningssektorn, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), Inrikes flygtrafik CO2 (GWP=AR5), Totalt, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), (4)


 7. 13qn -- Energianvändningens bränslebaserade utsläpp av växthusgaser (1A) efter bränslegrupp, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 175372 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Utsläppsklass: 1A Verksamheter med förbränning av bränslen, 1A1 Energiindustrin, 1A2 Tillverknings- och byggindustri, 1A2(-1A2gvii) Tillverknings- och byggindustri utan arbetsmaskiner, ..., 1D1b Utrikes sjöfart (25)
  3. Växthusgas: Totalt utan CO2-bio, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), Biogen koldioxid (CO2-bio) (5)
  4. Bränsle: Totalt, Fast bränsle, Flytande bränslen, Gasformiga bränslen, ..., Biomassa (7)
  5. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv. (GWP=AR5), (1)