Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12bi -- Löntagare som fick utbildning som betalades av arbetsgivaren och löntagare som har möjlighet att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, 1977-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10989 Ändrad senast: 20200312 08.00

  1. År: 1977, 1984, 1990, 1997, ..., 2018 (8)
  2. Uppgifter: Personer som fått utbildning som arbetsgivaren betalat under de senaste 12 månaderna, andel av löntagarna, %, Goda möjligheter att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, andel av löntagarna, %, (2)
  3. Offentliga sektorn: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 2. 12bj -- Arbetsuppgifternas fysiska och psykiska belastning för löntagarna, 1977-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14457 Ändrad senast: 20200312 08.00

  1. År: 1977, 1984, 1990, 1997, ..., 2018 (8)
  2. Uppgifter: Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %, Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %, Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %, Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %, (4)
  3. Offentliga sektorn: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 3. 12s9 -- Löntagarnas inflytande på arbetets olika delområden efter kön och arbetsgivarsektor 1984 - 2018, 1984-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30091 Ändrad senast: 20201109 08.00

  1. År: 1984, 1990, 1997, 2003, ..., 2018 (7)
  2. Työnantajasektori: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Stort eller ganska stort inflytande på innehållet i arbetet, andel av löntagarna, %, Stort eller ganska stort inflytande på arbetsordningsföljden, andel av löntagarna, %, Stort eller ganska stort inflytande på arbetstakten, andel av löntagarna, %, Stort eller ganska stort inflytande på arbetsmetoderna, andel av löntagarna, %, ..., Stort eller ganska stort inflytande på när semestrarna infaller, andel av löntagarna, % (9)


 4. 12se -- Nöjdhet med förvärvsarbetets delfaktorer efter kön och arbetsgivarsektor 2008 - 2018, %-andelar, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39835 Ändrad senast: 20201109 08.00

  1. År: 2008, 2013, 2018, (3)
  2. Työnantajasektori: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Mycket nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, %, Ganska nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, %, Mycket nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet, andel av löntagarna, %, Ganska nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet, andel av löntagarna, %, ..., Ganska nöjda med hanteringen av arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen, andel av löntagarna, % (16)