Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12bi -- Löntagare som fick utbildning som betalades av arbetsgivaren och löntagare som har möjlighet att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, 1977-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10989 Ändrad senast: 20200312 08.00

  1. År: 1977, 1984, 1990, 1997, ..., 2018 (8)
  2. Uppgifter: Personer som fått utbildning som arbetsgivaren betalat under de senaste 12 månaderna, andel av löntagarna, %, Goda möjligheter att få utbildning som utvecklar yrkesskickligheten, andel av löntagarna, %, (2)
  3. Offentliga sektorn: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 2. 12bj -- Arbetsuppgifternas fysiska och psykiska belastning för löntagarna, 1977-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14457 Ändrad senast: 20200312 08.00

  1. År: 1977, 1984, 1990, 1997, ..., 2018 (8)
  2. Uppgifter: Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %, Personer som upplevt sitt arbete som fysiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %, Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska lätt, andel av löntagarna, %, Personer som upplevt sitt arbete som psykiskt ytterst eller ganska ansträngande, andel av löntagarna, %, (4)
  3. Offentliga sektorn: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 3. 12s9 -- Löntagarnas inflytande på arbetets olika delområden efter kön och arbetsgivarsektor 1984 - 2018, 1984-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30091 Ändrad senast: 20201109 08.00

  1. År: 1984, 1990, 1997, 2003, ..., 2018 (7)
  2. Työnantajasektori: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Stort eller ganska stort inflytande på innehållet i arbetet, andel av löntagarna, %, Stort eller ganska stort inflytande på arbetsordningsföljden, andel av löntagarna, %, Stort eller ganska stort inflytande på arbetstakten, andel av löntagarna, %, Stort eller ganska stort inflytande på arbetsmetoderna, andel av löntagarna, %, ..., Stort eller ganska stort inflytande på när semestrarna infaller, andel av löntagarna, % (9)


 4. 12se -- Nöjdhet med förvärvsarbetets delfaktorer efter kön och arbetsgivarsektor 2008 - 2018, %-andelar, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39835 Ändrad senast: 20201109 08.00

  1. År: 2008, 2013, 2018, (3)
  2. Työnantajasektori: S0 Totalt, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Mycket nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, %, Ganska nöjda med sitt förvärvsarbete, andel av löntagarna, %, Mycket nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet, andel av löntagarna, %, Ganska nöjda med sina utvecklingsmöjligheter i arbetet, andel av löntagarna, %, ..., Ganska nöjda med hanteringen av arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen, andel av löntagarna, % (16)