Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12dd -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter kvartal, 2015Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 202785 Ändrad senast: 20230728 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, ..., Norra Finland, utan Uleåborg (15)
  2. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2 (34)
  6. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 2. 12de -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter år, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58031 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, ..., Norra Finland, utan Uleåborg (15)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  5. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  6. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 3. 12dg -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter delområde, efter år, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40701 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, inre stadsområde, ..., Norra Finland, utan Uleåborg, övriga område (27)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  5. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 4. 12fv -- Prisindexet för nya aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2015Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 127456 Ändrad senast: 20230728 08.00

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2023Q2 (34)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Norra Finland (14)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, (4)


 5. 12fw -- Prisindexet för nya aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter år, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34227 Ändrad senast: 20230131 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Norra Finland (14)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, (3)


 6. 13mp -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2020Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 569311 Ändrad senast: 20230728 08.00

  1. Kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2023Q2* (14)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2020=100), Kvartalsförändring (index 2020=100), Årsförändring (index 2020=100), ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer (8)


 7. 13mq -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter år, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 122920 Ändrad senast: 20230503 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2020=100), Årsförändring (index 2020=100), Prisförändring jämfört med 2020, Realprisindex (2020=100), ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer (7)


 8. 13mr -- Distributioner av kvadratmeterspriser för gamla bostäder, efter kvartal, 2020Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49222 Ändrad senast: 20230728 08.00

  1. Kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2023Q2* (14)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg (21)
  3. Hustyp: Radhus, Flervåningshus, (2)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (3)


 9. 13ms -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter månad, 2020M01-2023M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 130138 Ändrad senast: 20230928 08.00

  1. Månad: 2020M01, 2020M02, 2020M03, 2020M04, ..., 2023M08* (44)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Norra Finland (16)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2020=100), Månadsförändring (index 2020=100), Årsförändring (index 2020=100), ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer (10)


 10. 13mt -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, efter kvartal, 2009Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4171797 Ändrad senast: 20230728 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q2* (58)
  2. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors), 00120 Rödbergen - Bulevarden (Helsingfors), 00130 Gardesstaden (Helsingfors), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki) (1711)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Radhus totalt, (4)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (2)


 11. 13mu -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, efter år, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1169958 Ändrad senast: 20230503 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors), 00120 Rödbergen - Bulevarden (Helsingfors), 00130 Gardesstaden (Helsingfors), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki) (1709)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Radhus totalt, (4)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (2)


 12. 13mw -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter ägarform för tomten, efter år, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 351086 Ändrad senast: 20230503 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Hustyp totalt (6)
  4. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 13. 13mv -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter kvartal, 2006Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1075574 Ändrad senast: 20230728 08.00

  1. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2023Q2* (70)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 14. 13mx -- Kvadratmeterspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer kommunvis, efter år, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 246640 Ändrad senast: 20230503 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Kommun: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (301)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 15. 13my -- Prisindexen för gamla aktiebostäder (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), efter kvartal, 1988Q1-2023Q2*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7958924 Ändrad senast: 20230728 08.00

  1. Kvartal: 1988Q1, 1988Q2, 1988Q3, 1988Q4, ..., 2023Q2* (142)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2015=100) (12)


 16. 13mz -- Prisindexen för gamla aktiebostäder (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), efter år, 1988-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1987920 Ändrad senast: 20230503 08.00

  1. År: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2022 (35)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), ..., Rovaniemi (87)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2015=100) (12)


 17. 13np -- Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på månadsnivå, index 2020=100, 2022M01-2023M07*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28933 Ändrad senast: 20230928 08.00

  1. Månad: 2022M01, 2022M02, 2022M03, 2022M04, ..., 2023M07* (19)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), Hela landet utan stora städerna (5)
  3. Uppgifter: Senaste publikation, månadsförändring, %, Första publikation, månadsförändring, %, Revidering, månadsförändring, procentenhet, Senaste publikation, årsförändring, %, ..., Revidering, antal köp (9)


 18. 13pz -- Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på kvartalsnivå, index 2020=100, 2022Q1-2023Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23917 Ändrad senast: 20230728 08.00

  1. Kvartal: 2022Q1, 2022Q2, 2022Q3, 2022Q4, 2023Q1* (5)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Hela landet utan Huvudstadsregionen, Stora städerna (totalt), Hela landet utan stora städerna (5)
  3. Uppgifter: Senaste publikation, kvartalsförändring, %, Första publikation, kvartalsförändring, %, Revidering, kvartalsförändring, procentenhet, Senaste publikation, årsförändring, %, ..., Revidering, antal köp (9)