Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 115a -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter boenderymlighet, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 550206 Ändrad senast: 20220502 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., MK21 Åland (329)
  3. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, Golvyta/bostadshushåll, m2, Golvyta/person, m2, ..., Trångbodda barn under 18 år (10)


 2. 115y -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter bostadens upplåtelseform, hustyp och bostadens rumsantal, 2005-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8610728 Ändrad senast: 20221026 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Upplåtelseform: Totalt, Alla ägarbostäder, Alla hyresbostäder, Arava- eller räntestödshyresbostad, ..., Annan eller okänd upplåtelseform (7)
  3. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  4. Rumsantal (inkluderar inte köket): Totalt, 1 rum, 2 rum, 3 rum, ..., okänd (6)
  5. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  6. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 3. 115z -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter bostadens upplåtelseform, bostadshushållets storlek och den äldsta personens ålder, 2005-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3043551 Ändrad senast: 20221026 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  3. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, 4+ personer (5)
  4. Den äldsta personens ålder i bostadshushållet: Alla åldersklasser, - 29, 30 - 59, 60 -, (4)
  5. Upplåtelseform: Alla bostadshushåll, Ägarbostad, Hyresbostad, Annan upplåtelseform (inkl. bostadsrättsbostäder), (4)
  6. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 4. 116a -- Bostadshushåll efter storlek och bostadens hustyp, 1985-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1936954 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2021 (37)
  2. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, ..., Fyra personer eller mer (10)
  5. Uppgifter: Antal bostadshushåll, (1)


 5. 116b -- Bostadshushåll och bostadsbefolkning efter bostadshushållets storlek, bostadens rumsantal och bostadens hustyp, 2005-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10208449 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. Rumsantal (inkluderar inte köket): Totalt, 1 rum, 2 rum, 3 rum, ..., okänd (9)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  3. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  4. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  5. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, ..., Sju personer eller mer (8)
  6. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 6. 116d -- Bostadshushåll efter storlek och bostadens hustyp, den äldsta personens ålder och kön, 2005-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12511748 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, 4+ personer (5)
  5. Den äldsta personens kön: Båda könen, Den äldsta är en man, Den äldsta är en kvinna, (3)
  6. Den äldsta personens ålder i bostadshushållet: Alla åldersklasser, - 29, 30 - 59, 60 -, ..., 75 - (11)
  7. Uppgifter: Antal bostadshushåll, (1)


 7. 116e -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter bostadens upplåtelseform och storlek, 2005-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1435277 Ändrad senast: 20221026 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Upplåtelseform: Totalt, Alla ägarbostäder, Alla hyresbostäder, Arava- eller räntestödshyresbostad, ..., Annan eller okänd upplåtelseform (7)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, 4+ personer (5)
  5. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 8. 116f -- Bostäder efter hustyp, användningssyfte och byggnadsår, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 283667 Ändrad senast: 20220524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  3. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., 2020 - (11)
  4. Bostadens användningssyfte: Alla bostäder, Stadigvarande bebodda, Inte i stadigvarande bostadsbruk, (3)
  5. År: 2021, (1)
  6. Uppgifter: Antal bostäder, (1)