Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 115a -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter boenderymlighet, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 566319 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., MK21 Åland (329)
  3. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, Golvyta/bostadshushåll, m2, Golvyta/person, m2, ..., Trångbodda barn under 18 år (10)


 2. 115y -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter bostadens upplåtelseform, hustyp och bostadens rumsantal, 2005-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9110463 Ändrad senast: 20231012 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Upplåtelseform: Totalt, Alla ägarbostäder, Alla hyresbostäder, Arava- eller räntestödshyresbostad, ..., Annan eller okänd upplåtelseform (7)
  3. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  4. Rum: Totalt, 1 rum, 2 rum, 3 rum, ..., okänd (6)
  5. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  6. Uppgifter: Bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 3. 115z -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter bostadens upplåtelseform, bostadshushållets storlek och den äldsta personens ålder, 2005-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3218061 Ändrad senast: 20231012 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, 4+ personer (5)
  4. Den äldsta personens ålder i bostadshushållet: Alla åldersklasser, - 29, 30 - 59, 60 -, (4)
  5. Bostadens upplåtelseform: Alla bostadshushåll, Ägarbostad, Hyresbostad, Annan upplåtelseform (inkl. bostadsrättsbostäder), (4)
  6. Uppgifter: Bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 4. 116a -- Bostadshushåll efter storlek och bostadens hustyp, 1985-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1987235 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  2. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, ..., Fyra personer eller mer (10)
  5. Uppgifter: Antal bostadshushåll, (1)


 5. 116b -- Bostadshushåll och bostadsbefolkning efter bostadshushållets storlek, bostadens rumsantal och bostadens hustyp, 2005-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10801003 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. Rumsantal (inkluderar inte köket): Totalt, 1 rum, 2 rum, 3 rum, ..., okänd (9)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  4. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  5. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, ..., Sju personer eller mer (8)
  6. Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 6. 116d -- Bostadshushåll efter storlek och bostadens hustyp, den äldsta personens ålder och kön, 2005-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13241965 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, 4+ personer (5)
  5. Den äldsta personens kön: Båda könen, Den äldsta är en man, Den äldsta är en kvinna, (3)
  6. Den äldsta personens ålder i bostadshushållet: Alla åldersklasser, - 29, 30 - 59, 60 -, ..., 75 - (11)
  7. Uppgifter: Antal bostadshushåll, (1)


 7. 116e -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter bostadens upplåtelseform och storlek, 2005-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1517095 Ändrad senast: 20231012 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Upplåtelseform: Totalt, Alla ägarbostäder, Alla hyresbostäder, Arava- eller räntestödshyresbostad, ..., Annan eller okänd upplåtelseform (7)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, 4+ personer (5)
  5. Uppgifter: Bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, (2)


 8. 116f -- Bostäder efter hustyp, användningssyfte och byggnadsår, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 284465 Ändrad senast: 20230425 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  3. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., 2020 (11)
  4. Bostadens användningssyfte: Alla bostäder, Stadigvarande bebodda, Inte i stadigvarande bostadsbruk, (3)
  5. År: 2022, (1)
  6. Uppgifter: Antal bostäder, (1)


 9. 13ui -- Bostadshushåll efter storlek, den äldsta personens ålder och bostadens hustyp, 2022Q4-2023Q3*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2024041 Ändrad senast: 20231129 08.00

  1. Kvartal: 2022Q4, 2023Q1*, 2023Q2*, 2023Q3*, (4)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Hustyp: Totalt, Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, Övriga byggnader (5)
  4. Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, Fyra personer eller mer (5)
  5. Den äldsta personens ålder i bostadshushållet: Alla åldersklasser, - 29, 30 - 59, 60 -, ..., 75 - (11)
  6. Uppgifter: Bostadshushåll, Förändring av antalet bostadshushåll, (2)