Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 119z -- Flyttningsrörelse månatligen efter kön, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40292 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Händelsemånad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  4. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Flyttning mellan kommuner, Flyttning inom kommunen, (4)


 2. 11a1 -- Flyttning mellan kommuner efter in- och utflyttningsområde, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19651194 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Inflyttningsområde: HELA LANDET, Inflyttning - Ackas, Inflyttning - Alajärvi, Inflyttning - Alavieska, ..., Inflyttning - Äänekoski (310)
  2. Utflyttningsområde: HELA LANDET, Utflyttning - Ackas, Utflyttning - Alajärvi, Utflyttning - Alavieska, ..., Utflyttning - Äänekoski (310)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  5. Uppgifter: Flyttning mellan kommuner, (1)


 3. 11a2 -- Flyttning mellan kommuner efter ålder (5-års), kön, flyttningsriktning och region, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4143367 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  5. Uppgifter: Inflyttning mellan kommuner, Utflyttning mellan kommuner, Nettoomflyttning mellan kommuner, (3)


 4. 11a3 -- Flyttningsbenägenhet för flyttning mellan och inom kommuner efter ålder och kön, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63484 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  4. Uppgifter: Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille, Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille, Flyttning inom kommunen, Flyttning mellan kommuner, Medelfolkmängd (5)


 5. 11a4 -- Flyttning mellan landskap efter ålder och kön samt in- och utflyttningslandskap, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1698315 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Inflyttningslandskap: HELA LANDET, Inflyttning - MK01 Nyland, Inflyttning - MK02 Egentliga Finland, Inflyttning - MK04 Satakunta, ..., Inflyttning - MK21 Åland (20)
  3. Utflyttningslandskap: HELA LANDET, Utflyttning - MK01 Nyland, Utflyttning - MK02 Egentliga Finland, Utflyttning - MK04 Satakunta, ..., Utflyttning - MK21 Åland (20)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  6. Uppgifter: Flyttning mellan landskap, (1)


 6. 11a5 -- Flyttning mellan landskap efter härkomst samt in- och utflyttningslandskap, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5847656 Ändrad senast: 20240111 10.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Inflyttningslandskap: HELA LANDET, Inflyttning - MK01 Nyland, Inflyttning - MK02 Egentliga Finland, Inflyttning - MK04 Satakunta, ..., Inflyttning - MK21 Åland (20)
  3. Utflyttningslandskap: HELA LANDET, Utflyttning - MK01 Nyland, Utflyttning - MK02 Egentliga Finland, Utflyttning - MK04 Satakunta, ..., Utflyttning - MK21 Åland (20)
  4. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  7. Uppgifter: Flyttning mellan landskap, (1)


 7. 11a6 -- Flyttning mellan landskap efter utbildningsnivå, åldersgrupp och kön, 2005-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3156206 Ändrad senast: 20231215 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Inflyttningslandskap: HELA LANDET, Inflyttning - MK01 Nyland, Inflyttning - MK02 Egentliga Finland, Inflyttning - MK04 Satakunta, ..., Inflyttning - MK21 Åland (20)
  3. Utflyttningslandskap: HELA LANDET, Utflyttning - MK01 Nyland, Utflyttning - MK02 Egentliga Finland, Utflyttning - MK04 Satakunta, ..., Utflyttning - MK21 Åland (20)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (8)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Ålder: 18 -, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  7. Uppgifter: Flyttning mellan landskap av 18-åringar eller äldre, (1)


 8. 11a7 -- In- och utvandring efter ålder (5-års) och kön fördelat på område, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3347698 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  5. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 9. 11a8 -- In- och utvandring efter medborgarskap, härkomst och språk, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2880987 Ändrad senast: 20240111 10.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, FRÄMMANDE SPRÅK TOTALT, (3)
  4. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 10. 11a9 -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland, åldersgrupp och landskap, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25442999 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Ut- eller invandringsland: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (208)
  3. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 11. 11aa -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland samt åldersgrupp och medborgarskap, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10585688 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Ut- eller invandringsland: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (208)
  3. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (9)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 12. 11ab -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland, härkomst och landskap, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20128773 Ändrad senast: 20240111 10.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Ut- eller invandringsland: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (208)
  3. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration, (3)


 13. 11ac -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland, utbildningsnivå och åldersgrupp, 2005-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4484797 Ändrad senast: 20231215 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Ut- eller invandringsland: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (208)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (8)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: 18 -, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  6. Uppgifter: Invandring till Finland av finska medborgare, Utvandring från Finland av finska medborgare, Nettomigration av finska medborgare, (3)


 14. 11ad -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51642 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2022 (274)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (11)


 15. 11ae -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 768903 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 16. 12w7 -- Befolkningsförändringar månadsvis efter område, 1990M01-2022M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6773397 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)
  3. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M12 (396)