Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11te -- Itse koettu terveys 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja sukupuolen mukaan, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24995 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneet, Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneiden osuus, %, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneiden osuus, %, ..., Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet, lkm otoksessa (8)
  4. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)


 2. 11ty -- Tyytyväisyys elämään 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21483 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Tiedot: Erittäin tyytyväiset (9-10), Erittäin tyytyväisten (9-10) osuus, %, Tyytyväiset (7-8), Tyytyväisten (7-8) osuus, %, ..., Tieto puuttuu, lkm otoksessa (12)
  3. Vuosi: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)


 3. 11ub -- Tyytyväisyys kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen 16 vuotta täyttäneessä väestössä henkilön sosioekonomisen aseman mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11856 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  2. Tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen: Kaikki, 0-6, 7-8, 9-10, (4)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2013, 2018, 2022, (3)


 4. 11v2 -- Tyytyväisyys elämään, keskiarvot, 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja tuloryhmän mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8576 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  3. Tiedot: Elämään tyytyväisyyden keskiarvo, (1)
  4. Vuosi: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)


 5. 11wp -- Onnellisuuden tunteet neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9495 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Onnellinen: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, harvoin tai ei koskaan, (3)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2013, 2018, 2022, (3)


 6. 11y4 -- Terveydenhoitoon liittyvien menojen taloudellinen rasittavuus tuloryhmän mukaan, 2016-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12504 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Terveydenhoidon kustannus: Terveyspalvelut (pl. hammashoito), Hammashoitopalvelut, Lääkemenot, (3)
  3. Menojen rasittavuus: Kaikki, Suuri taloudellinen rasite, Kohtalainen taloudellinen rasite, Ei ollenkaan rasite, ..., Tieto puuttuu (6)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  5. Vuosi: 2016, 2021, (2)


 7. 11yu -- Terveydenhoitoon liittyvien menojen taloudellinen rasittavuus henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2016-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18070 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Terveydenhoidon kustannus: Terveyspalvelut (pl. hammashoito), Hammashoitopalvelut, Lääkemenot, (3)
  3. Menojen rasittavuus: Kaikki, Suuri taloudellinen rasite, Kohtalainen taloudellinen rasite, Ei ollenkaan rasite, ..., Tieto puuttuu (6)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  5. Vuosi: 2016, 2021, (2)


 8. 11z9 -- Yksinäisyyden tunne neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9144 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Yksinäinen: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, harvoin tai ei koskaan, (3)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2018, 2022, (2)


 9. 11zc -- Yksinäisyyden tunne neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2018-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11170 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Yksinäinen: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, harvoin tai ei koskaan, (3)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2018, 2022, (2)


 10. 11ze -- Tyytyväisyys elämään, keskiarvot, 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja koetun terveyden mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8455 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Itse koettu terveydentila: Yhteensä, Erittäin hyvä, Hyvä, Keskinkertainen, Huono tai erittäin huono (5)
  3. Tiedot: Elämään tyytyväisyyden keskiarvo, (1)
  4. Vuosi: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)


 11. 11zy -- Itse koettu terveys 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä tuloryhmän mukaan, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19655 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Tiedot: Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneet, Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneiden osuus, %, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneiden osuus, %, ..., Terveydentila tuntematon, lkm otoksessa (9)
  3. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)


 12. 121a -- Tyytyväisyys elämään 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä tuloryhmän mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20541 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Tiedot: Erittäin tyytyväiset (9-10), Erittäin tyytyväisten (9-10) osuus, %, Tyytyväiset (7-8), Tyytyväisten (7-8) osuus, %, ..., Tieto puuttuu, lkm otoksessa (12)
  3. Vuosi: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)


 13. 127u -- Kotitalouksien näkemys taloudellisen tilanteensa muuttumisesta edellisen vuoden aikana elinvaiheen mukaan, 1991-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 54365 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan edellisvuoteen verrattuna, %, Muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan edellisvuoteen verrattuna, lkm, Muuttunut jonkin verran parempaan suuntaan edellisvuoteen verrattuna, %, ..., Muutos verrattuna edellisvuoteen, tieto puuttuu, lkm (13)


 14. 132a -- Kotitalouksien koettu toimeentulo elinvaiheen mukaan, 2004-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 33232 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 2 Lapsettomat parit, 3 Lapsiperheet, ..., 4 Muut taloudet (7)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Henkilöiden määrä, Lasten määrä, Suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tulevien kotitalouksien osuus, %, ..., Melko helposti, helposti tai hyvin helposti toimeen tulevissa kotitalouksissa asuvien lasten osuus, % (12)


 15. 132d -- Kotitalouksien säästökyky ja yllättävistä menoista selviäminen elinvaiheen mukaan, 2004-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18928 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitaloudet, joilla jää rahaa säästöön, %, Kotitaloudet, joilla ei jää rahaa säästöön, %, Kotitaloudet, jotka selviytyisivät yllättävästä menosta, %, Kotitaloudet, jotka eivät selviytyisi yllättävästä menosta, % (5)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)


 16. 135s -- Kotitalouksien arvio taloudellisen tilanteensa muuttumisesta seuraavan 12 kuukauden aikana sosioekonomisen aseman mukaan, 1992-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 50016 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Muuttuu huomattavasti parempaan suuntaan seuraavan 12 kuukauden aikana, %, Muuttuu huomattavasti parempaan suuntaan seuraavan 12 kuukauden aikana, lkm, Muuttuu jonkin verran parempaan suuntaan seuraavan 12 kuukauden aikana, %, ..., Muutos seuraavan 12 kuukauden aikana, tieto puuttuu, lkm (13)


 17. 135u -- Kotitalouksien näkemys taloudellisen tilanteensa muuttumisesta edellisen vuoden aikana sosioekonomisen aseman mukaan, 1991-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 51445 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  2. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan edellisvuoteen verrattuna, %, Muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan edellisvuoteen verrattuna, lkm, Muuttunut jonkin verran parempaan suuntaan edellisvuoteen verrattuna, %, ..., Muutos verrattuna edellisvuoteen, tieto puuttuu, lkm (13)


 18. 135v -- Kotitalouksien arvio taloudellisen tilanteensa muuttumisesta seuraavan 12 kuukauden aikana elinvaiheen mukaan, 1992-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 52956 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2022 (31)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Muuttuu huomattavasti parempaan suuntaan seuraavan 12 kuukauden aikana, %, Muuttuu huomattavasti parempaan suuntaan seuraavan 12 kuukauden aikana, lkm, Muuttuu jonkin verran parempaan suuntaan seuraavan 12 kuukauden aikana, %, ..., Muutos seuraavan 12 kuukauden aikana, tieto puuttuu, lkm (13)


 19. 13hf -- Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevat ja vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuuluvat henkilöt kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2015-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12494 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 2 Lapsettomat parit, 3 Lapsiperheet, ..., 4 Muut taloudet (7)
  3. Tiedot: Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevat, lukumäärä, Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevat, %, Vajaatyöllisen kotitalouden jäsen, lukumäärä, Vajaatyöllisen kotitalouden jäsen, %, Henkilöitä perusjoukossa (5)


 20. 13iu -- Aineellisen puutteen joidenkin ulottuvuuksien yleisyys henkilön iän mukaan, 2005-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24119 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 29, 30 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Tiedot: Maksuvaikeuksia kokeneet, Maksuvaikeuksia kokeneet, %, Puutetta ruoasta, Puutetta ruoasta, %, ..., Ei selviäisi yllättävästä menosta, % (8)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)


 21. 13ju -- Luottamus toisiin ihmisiin 16 vuotta täyttäneessä väestössä tuloryhmittäin, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16074 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2018, 2021, 2022, (4)
  2. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  3. Tiedot: Luottamuksen taso 9-10, Luottamuksen taso 9-10, %, Luottamuksen taso 7-8, Luottamuksen taso 7-8, %, ..., Luottamuksen taso 0-6, henkilöitä otoksessa (11)


 22. 13jv -- Luottamus toisiin ihmisiin 16 vuotta täyttäneessä väestössä henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19069 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2018, 2021, 2022, (4)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tiedot: Luottamuksen taso 9-10, Luottamuksen taso 9-10, %, Luottamuksen taso 7-8, Luottamuksen taso 7-8, %, ..., Luottamuksen taso 0-6, henkilöitä otoksessa (11)


 23. 13ma -- 1-15-vuotiaiden lasten kokema aineellinen puute lapsen kotitaloustyypin mukaan, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12226 Päivitetty: 20220512 08.00

  1. Kotitaloustyyppi: Kaikki yhteensä, 1 aikuinen ja lapsia, 2 aikuista ja lapsia, (3)
  2. Tiedot: Aineellista puutetta kokevien lasten osuus (vähintään 1 puute), Aineellista puutetta kokevien lasten määrä (vähintään 1 puute), Lapset, jotka eivät koe aineellista puutetta, osuus, Lapset, jotka eivät koe aineellista puutetta, lukumäärä, Lapsia yhteensä (5)
  3. Vuosi: 2009, 2014, 2021, (3)


 24. 13mj -- 1-15-vuotiaiden lasten kokeman aineellisen puutteen indikaattoreita, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18981 Päivitetty: 20220512 08.00

  1. Tiedot: Puutteita päivittäistarpeissa, osuus lapsista, Puutteita päivittäistarpeissa, lasten määrä, Puutteita leikkivälineissä tai kirjoissa, osuus lapsista, Puutteita leikkivälineissä tai kirjoissa, lasten määrä, ..., Lapsia yhteensä (9)
  2. Vuosi: 2009, 2014, 2021, (3)


 25. 13mk -- 0-15-vuotiaiden lasten terveyteen ja terveydenhoidon saamiseen liittyviä indikaattoreita, 2017-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27613 Päivitetty: 20220512 08.00

  1. Tiedot: Hyvä tai erittäin hyvä terveys, osuus lapsista, Hyvä tai erittäin hyvä terveys, lasten määrä, Keskinkertainen tai huono terveydentila, osuus lapsista, Keskinkertainen tai huono terveydentila, lasten määrä, ..., Lapsia yhteensä (19)
  2. Vuosi: 2017, 2021, (2)


 26. 13wk -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen mukaan, 1966-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 55151 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2021 (40)
  2. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 29, 30 - 49, ..., 85 - (8)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto), (2)
  5. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä (raja 60 % mediaanista), Pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista), Pienituloisia henkilöitä (raja 50 % mediaanista), Pienituloisuusaste (raja 50 % mediaanista), (4)


 27. 13wl -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 1990-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31925 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto), (2)
  4. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä (raja 60 % mediaanista), Pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista), Pienituloisia henkilöitä (raja 50 % mediaanista), Pienituloisuusaste (raja 50 % mediaanista), (4)


 28. 13wm -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 41152 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  2. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (18)
  3. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto), (2)
  4. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä (raja 60 % mediaanista), Pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista), Pienituloisia henkilöitä (raja 50 % mediaanista), Pienituloisuusaste (raja 50 % mediaanista), (4)


 29. 13xb -- Kotitalouksien asumisväljyys tuloryhmän mukaan, 2003-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 36319 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Henkilöitä perusjoukossa, Lapsia perusjoukossa, Huonelukumäärä kotitaloutta kohti, ..., Ahtaasti asuvien (pl. 1 hlön yksiöt) lasten osuus, % (14)
  3. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)


 30. 13xc -- Kotitalouksien asumisväljyys asunnon hallintasuhteen ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan, 2003-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 50597 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Tilastollinen kuntaryhmitys: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, (4)
  2. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Henkilöitä perusjoukossa, Lapsia perusjoukossa, Huonelukumäärä kotitaloutta kohti, ..., Ahtaasti asuvien (pl. 1 hlön yksiöt) lasten osuus, % (14)
  4. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)


 31. 13xd -- Kotitalouksien asumisväljyys asunnon hallintasuhteen ja elinvaiheen mukaan, 2003-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 96103 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Henkilöitä perusjoukossa, Lapsia perusjoukossa, Huonelukumäärä kotitaloutta kohti, ..., Ahtaasti asuvien (pl. 1 hlön yksiöt) lasten osuus, % (14)
  4. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)


 32. 13xi -- Toimintarajoitteiset henkilöt 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja sukupuolen mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8166 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikä: Yhteensä, 16 - 34, 35 - 49, 50 - 64, ..., 85 - (7)
  4. Tiedot: Toimintarajoitteisten osuus, %, Toimintarajoitteisten lukumäärä, (2)


 33. 13xj -- Perustoiminnoissa koetut rajoitteet 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21256 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ikä: Yhteensä, 16 - 34, 35 - 49, 50 - 64, ..., 75 - (6)
  3. Toimintarajoitteen aste: Ei vaikeuksia, Vähän vaikeuksia, Paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan, (3)
  4. Tiedot: Näkeminen, %, Näkeminen, henkilöiden määrä, Kuuleminen, %, Kuuleminen, henkilöiden määrä, ..., Kommunikointi, henkilöiden määrä (12)


 34. 13xl -- Kokemus ulkopuolisuuden tunteesta 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15968 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  3. Tiedot: Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, %, Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, lkm, Tunnen itseni ulkopuoliseksi, ei samaa eikä eri mieltä, %, Tunnen itseni ulkopuoliseksi, ei samaa eikä eri mieltä, lkm, ..., Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin eri mieltä, lkm (8)


 35. 13xn -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski iän ja sukupuolen mukaan, 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17602 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 29, 30 - 49, ..., 85 - (8)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevat yhteensä, Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus, %, Henkilöt köyhyys- tai syrjäytymisriskissä yhdellä ulottuvuudella, Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä yhdellä ulottuvuudella olevien osuus, %, ..., Henkilöitä perusjoukossa (7)


 36. 13xp -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16854 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tiedot: Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevat yhteensä, Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus, %, Henkilöt köyhyys- tai syrjäytymisriskissä yhdellä ulottuvuudella, Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä yhdellä ulottuvuudella olevien osuus, %, ..., Henkilöitä perusjoukossa (7)


 37. 13xq -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski sosioekonomisen aseman mukaan, 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17879 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (18)
  3. Tiedot: Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevat yhteensä, Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus, %, Henkilöt köyhyys- tai syrjäytymisriskissä yhdellä ulottuvuudella, Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä yhdellä ulottuvuudella olevien osuus, %, ..., Henkilöitä perusjoukossa (7)


 38. 13xr -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski alueen mukaan, 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14793 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Alue: Koko maa, Helsinki, Muu pääkaupunkiseutu, Muut suuret yliopistokaupungit, ..., Maaseutumaiset kunnat (7)
  3. Tiedot: Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevat yhteensä, Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus, %, Henkilöt köyhyys- tai syrjäytymisriskissä yhdellä ulottuvuudella, Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä yhdellä ulottuvuudella olevien osuus, %, ..., Henkilöitä perusjoukossa (7)


 39. 13xs -- Köyhyys- tai syrjäytymisriskin ulottuvuuksien yhdistelmät sukupuolen mukaan, 2018-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29382 Päivitetty: 20230324 08.00

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Kaikki köyhyys- tai syrjäymisriskissä olevat, Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus, %, Ainoastaan pienituloisen kotitalouden jäsen, lkm, Ainoastaan pienituloisen kotitalouden jäsen, %, ..., Pienituloinen + vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa + vajaatyöllinen, % (16)


 40. 13xt -- Tyytyväisyys ihmissuhteisiin 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8708 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2018, 2022, (3)
  2. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  3. Tyytyväisyys ihmissuhteisiin: Kaikki, 0-6, 7-8, 9-10, (4)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), (2)


 41. 13xu -- Toimintarajoitteiset henkilöt 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja tuloryhmän mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8593 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ikä: Yhteensä, 16 - 34, 35 - 49, 50 - 64, ..., 75 - (6)
  3. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  4. Tiedot: Toimintarajoitteisten osuus, %, Toimintarajoitteisten lukumäärä, (2)


 42. 13xv -- Itse koettu terveydentila 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja toimintarajoitteisuuden mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10579 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ikä: Yhteensä, 16 - 34, 35 - 49, 50 - 64, ..., 75 - (6)
  3. Toimintarajoitteisuus: Toimintarajoitteiset, Muut, (2)
  4. Tiedot: Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneet, Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneiden osuus, %, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneiden osuus, %, (4)


 43. 13y2 -- 16 vuotta täyttäneiden henkilöiden köyhyys- tai syrjäytymisriski, pienituloisuus, vajaatyöllisyys ja vakava aineellinen ja sosiaalinen puute toimintarajoitteisuuden mukaan, 2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15929 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Vuosi: 2021, (1)
  2. Toimintarajoitteisuus: Kaikki, Toimintarajoitteiset, Muut, (3)
  3. Ikä: Yhteensä, 16 - 64, 65 -, (3)
  4. Tiedot: Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus, %, Pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista), Vajaatyöllisen kotitalouden jäsen, %, Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevat, %, ..., Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevat, lukumäärä (8)


 44. 13ya -- 16-64-vuotiaiden henkilöiden sosioekonominen asema toimintarajoitteisuuden mukaan, 2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11001 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Tiedot: Palkansaajien ja yrittäjien osuus, %, Työttömien osuus, %, Eläkeläisten osuus, %, Muiden ei-työllisten osuus, %, ..., Muiden ei-työllisten lukumäärä (8)
  2. Vuosi: 2021, (1)
  3. Toimintarajoitteisuus: Toimintarajoitteiset, Muut, (2)


 45. 13yc -- Kokemus ulkopuolisuuden tunteesta 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä toimintarajoitteisuuden ja ikäryhmän mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16551 Päivitetty: 20230331 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ikä: Yhteensä, 16 - 64, 65 -, (3)
  3. Toimintarajoitteisuus: Kaikki, Toimintarajoitteiset, Muut, (3)
  4. Tiedot: Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, %, Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin tai jokseenkin samaa mieltä, lkm, Tunnen itseni ulkopuoliseksi, ei samaa eikä eri mieltä, %, Tunnen itseni ulkopuoliseksi, ei samaa eikä eri mieltä, lkm, ..., Tunnen itseni ulkopuoliseksi, täysin eri mieltä, lkm (8)


 46. 14cg -- Elokuvissa, esityksissä, museoissa ja urheilutapahtumissa 12 kuukauden aikana käyneet 16 vuotta täyttäneet henkilöt iän ja sukupuolen mukaan, 2006-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23197 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2006, 2015, 2022, (3)
  4. Tiedot: Elokuvissa kävijöiden osuus, %, Elokuvissa kävijöiden lukumäärä, Elävissä esityksissä käyneiden osuus, %, Elävissä esityksissä käyneiden lukumäärä, ..., Urheilutapahtumissa käyneiden lukumäärä (8)


 47. 14cj -- Elokuvissa, esityksissä, museoissa ja urheilutapahtumissa 12 kuukauden aikana käyneet 16 vuotta täyttäneet henkilöt sosioekonomisen aseman mukaan, 2006-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22466 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  2. Vuosi: 2006, 2015, 2022, (3)
  3. Tiedot: Elokuvissa kävijöiden osuus, %, Elokuvissa kävijöiden lukumäärä, Elävissä esityksissä käyneiden osuus, %, Elävissä esityksissä käyneiden lukumäärä, ..., Urheilutapahtumissa käyneiden lukumäärä (8)


 48. 14cm -- Luovien harrastusten harrastaminen ja kirjojen lukeminen 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän ja sukupuolen mukaan, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29224 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2015, 2022, (2)
  4. Tiedot: Luovia harrastuksia 12 kuukauden aikana vähintään kuukausittain harrastaneiden osuus, %, Luovia harrastuksia 12 kuukauden aikana vähintään kuukausittain harrastaneiden määrä, Vähintään yhden kirjan 12 kuukauden aikana lukeneiden osuus, %, Vähintään yhden kirjan 12 kuukauden aikana lukeneiden määrä, ..., Vähintään 10 kirjaa 12 kuukauden aikana lukeneiden määrä (10)


 49. 14cn -- Luovien harrastusten harrastaminen ja kirjojen lukeminen 16 vuotta täyttäneessä väestössä sosioekonomisen aseman mukaan, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28836 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  2. Vuosi: 2015, 2022, (2)
  3. Tiedot: Luovia harrastuksia 12 kuukauden aikana vähintään kuukausittain harrastaneiden osuus, %, Luovia harrastuksia 12 kuukauden aikana vähintään kuukausittain harrastaneiden määrä, Vähintään yhden kirjan 12 kuukauden aikana lukeneiden osuus, %, Vähintään yhden kirjan 12 kuukauden aikana lukeneiden määrä, ..., Vähintään 10 kirjaa 12 kuukauden aikana lukeneiden määrä (10)


 50. 14ct -- Elokuvissa, esityksissä, museoissa ja urheilutapahtumissa käyntien määrät viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä, 2006-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18463 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Käyntien määrä: 1 - 3 kertaa, Vähintään 4 kertaa, 0 kertaa, Tieto puuttuu, (4)
  2. Vuosi: 2006, 2015, 2022, (3)
  3. Tiedot: Elokuvissa käyneiden osuus, %, Elokuvissa käyneiden lukumäärä, Elävissä esityksissä käyneiden osuus, %, Elävissä esityksissä käyneiden lukumäärä, ..., Urheilutapahtumissa käyneiden lukumäärä (8)


 51. 14cu -- Mahdollisuus pyytää apua ystäviltä tai sukulaisilta 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän ja sukupuolen mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9857 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2013, 2015, 2022, (3)
  4. Tiedot: Mahdollisuus pyytää apua ystäviltä, sukulaisilta tai naapureilta, osuus, %, Mahdollisuus pyytää apua ystäviltä, sukulaisilta tai naapureilta, lukumäärä, (2)


 52. 14cw -- Mahdollisuus pyytää apua ystäviltä tai sukulaisilta 16 vuotta täyttäneessä väestössä sosioekonomisen aseman mukaan, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10063 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  2. Vuosi: 2013, 2015, 2022, (3)
  3. Tiedot: Mahdollisuus pyytää apua ystäviltä, sukulaisilta tai naapureilta, osuus, %, Mahdollisuus pyytää apua ystäviltä, sukulaisilta tai naapureilta, lukumäärä, (2)


 53. 14cx -- Sukulaisten tapaamisen ja yhteydenpidon useus 16 vuotta täyttäneessä väestössä, 2006-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 36593 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Vuosi: 2006, 2015, 2022, (3)
  2. Tiedot: Sukulaisten tapaaminen päivittäin, %, Sukulaisten tapaaminen päivittäin, lukumäärä, Yhteydenpito sukulaisiin päivittäin, %, Yhteydenpito sukulaisiin päivittäin, lukumäärä, ..., Tieto yhteydenpidosta sukulaisiin puuttuu, lukumäärä (28)


 54. 14cy -- Ystävien tapaamisen ja yhteydenpidon useus 16 vuotta täyttäneessä väestössä, 2006-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 35414 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Vuosi: 2006, 2015, 2022, (3)
  2. Tiedot: Ystävien tapaaminen päivittäin, %, Ystävien tapaaminen päivittäin, lukumäärä, Yhteydenpito ystäviin päivittäin, %, Yhteydenpito ystäviin päivittäin, lukumäärä, ..., Tieto yhteydenpidosta ystäviin puuttuu, lukumäärä (28)


 55. 14cz -- Sukulaisten ja ystävien tapaaminen ja yhteydenpito vähintään viikoittain 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän ja sukupuolen mukaan, 2006-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24700 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  3. Vuosi: 2006, 2015, 2022, (3)
  4. Tiedot: Sukulaisten tapaaminen, %, Sukulaisten tapaaminen, lukumäärä, Ystävien tapaaminen, %, Ystävien tapaaminen, lukumäärä, ..., Sukulaisten tai ystävien kanssa yhteydenpito tai tapaaminen, lukumäärä (14)


 56. 14d1 -- Sukulaisten ja ystävien tapaaminen ja yhteydenpito vähintään viikoittain 16 vuotta täyttäneessä väestössä sosioekonomisen aseman mukaan, 2006-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22978 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  2. Vuosi: 2006, 2015, 2022, (3)
  3. Tiedot: Sukulaisten tapaaminen, %, Sukulaisten tapaaminen, lukumäärä, Ystävien tapaaminen, %, Ystävien tapaaminen, lukumäärä, ..., Sukulaisten tai ystävien kanssa yhteydenpito tai tapaaminen, lukumäärä (14)


 57. 14d2 -- Vapaaehtoistyön tekeminen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan osallistuminen 12 kuukauden aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän ja sukupuolen mukaan, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18437 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2022, (2)
  2. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Vapaaehtoistyötä tehneiden osuus, %, Vapaaehtoistyötä tehneiden määrä, Epämuodollista vapaaehtoistyötä tehneiden osuus, %, Epämuodollista vapaaehtoistyötä tehneiden määrä, ..., Aktiiviseen kansalaistoimintaan osallistuneiden määrä (6)


 58. 14d3 -- Vapaaehtoistyön tekeminen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan osallistuminen 12 kuukauden aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä sosioekonomisen aseman mukaan, 2015-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18385 Päivitetty: 20231116 08.00

  1. Vuosi: 2015, 2022, (2)
  2. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  3. Tiedot: Vapaaehtoistyötä tehneiden osuus, %, Vapaaehtoistyötä tehneiden määrä, Epämuodollista vapaaehtoistyötä tehneiden osuus, %, Epämuodollista vapaaehtoistyötä tehneiden määrä, ..., Aktiiviseen kansalaistoimintaan osallistuneiden määrä (6)