Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11pk -- Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30819 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva kokoaikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva osa-aikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä, ..., Osa-aikatyö yhteensä, osuus palkansaajista, % (17)


 2. 12bt -- Palkansaajien jatkuvat ja määräaikaiset työsuhteet työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19151 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen sektori, Julkinen sektori (5)
  4. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, määräaikainen työ yhteensä, 1000 henkilöä, Jatkuva työ yhteensä, osuus palkansaajista, %, Määräaikainen työ yhteensä, osuus palkansaajista, % (5)


 3. 135y -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan, kuukausitiedot, 2009M01-2024M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 203952 Päivitetty: 20240220 08.00

  1. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset yhteensä, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 4. 135z -- Työvoimatutkimuksen tärkeimmät tunnusluvut, niiden kausitasoitetut aikasarjat sekä kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetut trendit, 2010M01-2024M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 57408 Päivitetty: 20240220 08.00

  1. Kuukausi: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2024M01 (169)
  2. Tiedot: Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, trendi, Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, kausitasoitettu sarja, Työllisyysaste, 20-64-vuotiaat, %, ..., Työttömyysaste, %, kausitasoitettu sarja (18)


 5. 137h -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 75416 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 6. 137i -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja suuralueen mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2012Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 42859 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosineljännes: 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, ..., 2023Q4 (48)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Suuralue 2012: KOKO MAA, SA1 Helsinki-Uusimaa, SA2 Etelä-Suomi, SA3 Länsi-Suomi, SA4 Pohjois- ja Itä-Suomi (5)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työttömyysaste, % (8)


 7. 137k -- Palkansaajat ja yrittäjät sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24073 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet, 1000 henkilöä, Yrittäjät, 1000 henkilöä, ..., Yksinyrittäjät (pl. maa-, metsä- ja kalatalous), 1000 henkilöä (8)


 8. 137l -- Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan mukaan (TOL 2008) , 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 67905 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, C Teollisuus (10-33), ..., Tuntematon (37)
  2. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)


 9. 137m -- Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 44839 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva kokoaikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva osa-aikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä, ..., Osa-aikatyö yhteensä, osuus palkansaajista, % (17)


 10. 13aj -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47939 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 19, 15 - 24, ..., 70 - 74 (22)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 11. 13ak -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja suuralueen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2012-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20648 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Suuralue 2012: KOKO MAA, SA1 Helsinki-Uusimaa, SA2 Etelä-Suomi, SA3 Länsi-Suomi, SA4 Pohjois- ja Itä-Suomi (5)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työttömyysaste, % (8)


 12. 13al -- Väestö työmarkkina-aseman ja maakunnan mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22147 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  3. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (7)


 13. 13am -- Nuorten 15-29-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille ja koulutukseen sukupuolen ja iän mukaan, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27646 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 29, 15 - 18, 15 - 19, 15 - 24, ..., 25 - 29 (6)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työlliset yhteensä, 1000 henkilöä, Työllisistä tutkintoon johtavassa tai kurssikoulutuksessa, 1000 henkilöä, Työllisistä ei tutkintoon johtavassa eikä kurssikoulutuksessa, 1000 henkilöä, ..., Ei-työllisten, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä varusmiespalvelussa, osuus ikäluokasta, % (9)


 14. 13ap -- Työlliset, palkansaajat ja yrittäjät sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15794 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet, 1000 henkilöä, Yrittäjät, 1000 henkilöä, ..., Yksinyrittäjät (pl. maa-, metsä- ja kalatalous), 1000 henkilöä (8)


 15. 13aq -- Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan mukaan (TOL 2008), 15-74-vuotiaat, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28649 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, C Teollisuus (10-33), ..., Tuntematon (37)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)


 16. 13ar -- Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30737 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., Tuntematon (18)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)


 17. 13as -- Työlliset ja palkansaajat työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17318 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Toimiala 2008: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. (10-39), F Rakentaminen (41-43), ..., R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut (90-99) (14)
  3. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, (2)


 18. 13at -- Tehdyt työtunnit vuodessa työllistä ja palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21967 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., S-U Muu palvelutoiminta yms. (94-99) (17)
  3. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
  4. Tiedot: Tehty vuosityöaika työllistä kohti (työtunteja/työllinen), Tehty vuosityöaika palkansaajaa kohti (työtunteja/palkansaaja), (2)


 19. 13au -- Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2013-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22406 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ammatti 2010: SSS Yhteensä, 0 Sotilaat, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., X Tuntematon (51)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, (1)


 20. 13av -- Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11206 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 3-4 Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste, 5 Alin korkea-aste, 5-8 Korkea-aste, ..., 9, X Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (7)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, (1)


 21. 13aw -- Osa- tai kokoaikatyötä tekevät työlliset ja palkansaajat sukupuolen ja iän mukaan, 2009-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19673 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Osa-aikatyö: Yhteensä, Kokoaikatyö, Osa-aikatyö, (3)
  5. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, (2)


 22. 13ge -- Väestö työmarkkina-aseman ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan, 15-74-vuotiaat, kuukausitiedot, 2010M01-2024M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 69855 Päivitetty: 20240220 08.00

  1. Kuukausi: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2024M01 (169)
  2. Aluehallintovirasto: KOKO MAA, AVI1 Etelä-Suomen AVI, AVI2 Lounais-Suomen AVI, AVI3 Itä-Suomen AVI, ..., AVI6 Lapin AVI (7)
  3. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset yhteensä, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työttömyysaste, % (8)


 23. 13gf -- Työlliset työnantajasektorin mukaan, 15-74-vuotiaat, kuukausitiedot, 2009M01-2024M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26443 Päivitetty: 20240220 08.00

  1. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen sektori, Julkinen sektori (5)
  3. Tiedot: Työlliset yhteensä, 1000 henkilöä, (1)


 24. 13gg -- Työlliset, palkansaajat ja yrittäjät, 15-74-vuotiaat, kuukausitiedot, 2009M01-2024M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24716 Päivitetty: 20240220 08.00

  1. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Tiedot: Työlliset yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet, 1000 henkilöä, (3)


 25. 13gh -- Osa- tai kokoaikatyötä tekevät työlliset ja palkansaajat sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, kuukausitiedot, 2009M01-2024M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40714 Päivitetty: 20240220 08.00

  1. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Osa-aikatyö: Yhteensä, Kokoaikatyö, Osa-aikatyö, (3)
  4. Tiedot: Työlliset yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, (2)


 26. 13gi -- Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan, 15-74-vuotiaat, kuukausitiedot, 2009M01-2024M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 55253 Päivitetty: 20240220 08.00

  1. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva kokoaikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva osa-aikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä, ..., Osa-aikatyö yhteensä, osuus palkansaajista, % (17)


 27. 13lw -- Väestö työmarkkina-aseman ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2010Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30925 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosineljännes: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q4 (56)
  2. Aluehallintovirasto: KOKO MAA, AVI1 Etelä-Suomen AVI, AVI2 Lounais-Suomen AVI, AVI3 Itä-Suomen AVI, ..., AVI6 Lapin AVI (7)
  3. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työttömyysaste, % (8)


 28. 13lx -- Väestö työmarkkina-aseman ja maakunnan mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 55163 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappi (19)
  3. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 29. 13ly -- Työlliset työnantajasektorin mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11267 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen sektori, Julkinen sektori (5)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, (1)


 30. 13lz -- Osa- tai kokoaikatyötä tekevät työlliset ja palkansaajat sukupuolen mukaan, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17462 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Osa-aikatyö: Yhteensä, Kokoaikatyö, Osa-aikatyö, (3)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, (2)


 31. 13nx -- Väestön työmarkkina-asema sukupuolen ja nuorimman lapsen iän mukaan, 20-59-vuotiaat, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21011 Päivitetty: 20230615 08.00

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Nuorimman lapsen ikä: Yhteensä, Alle 18-v. lasten vanhemmat yhteensä, Nuorin lapsi alle 3 v., Nuorin lapsi 3-6 v., ..., Ei alle 18-v. lapsia (6)
  3. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 32. 13ny -- Väestön työmarkkina-asema sukupuolen ja lasten lukumäärän mukaan, 20-59-vuotiaat, 2013-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21041 Päivitetty: 20230615 08.00

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Lasten lukumäärä: Yhteensä, Ei yhtään alle 18-vuotiasta, Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä, 1 alle 18-vuotias, ..., 3+ alle 18-vuotiasta (6)
  3. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 33. 14bp -- Työlliset osa-aikatyön syyn ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2021Q1-2023Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11020 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosineljännes: 2021Q1, 2021Q2, 2021Q3, 2021Q4, ..., 2023Q4 (12)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Osa-aikatyön syy: Osa-aikatyötä tekevät yhteensä, Kokoaikatyötä ei ollut tarjolla, Opiskelee, Hoitaa omia lapsia tai muuta sukulaista, ..., Tekee jostain muusta syystä osa-aikatyötä (6)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Prosenttiosuus osa-aikatyötä tekevistä työllisistä, (2)


 34. 14bq -- Työlliset osa-aikatyön syyn ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, vuositiedot, 2021-2023

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8448 Päivitetty: 20240125 08.00

  1. Vuosi: 2021, 2022, 2023, (3)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Osa-aikatyön syy: Osa-aikatyötä tekevät yhteensä, Kokoaikatyötä ei ollut tarjolla, Opiskelee, Hoitaa omia lapsia tai muuta sukulaista, ..., Tekee jostain muusta syystä osa-aikatyötä (6)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Prosenttiosuus osa-aikatyötä tekevistä työllisistä, (2)