Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12gb -- Priser på inhemska bränslen i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1999Q3-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19638 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Kvartal: 1999Q3, 1999Q4, 2000Q1, 2000Q2, ..., 2022Q4 (94)
  2. Inhemskt bränsle: Frästorn levererat (inkl. punktskatt), (1999Q3- ), Frästorn levererat (exkl. punktskatt), (2005Q3- ), Stycketorv levererat (inkl. punktskatt), (1999Q3- ), Stycketorv levererat (exkl. punktskatt), (2005Q3- ), Skogsflis levererat, (2016Q1- ) (5)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 2. 12gd -- Pris på fjärrvärme enligt konsumenttyp, 1996M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63056 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Månad: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2023M01 (325)
  2. Konsumenttyp: Småhus, (500 m3, 20 MWh/år), (1996M1-2010M7), Radhus, (2000 m3, 100 MWh/år), (1996M1-2010M7), Småhöghus, (5000 m3, 225 MWh/år), (1996M1-2010M7), Höghus, (10 000 m3, 450 MWh/a), (1996M1-2010M7), ..., Höghus, (effektbehov 230 kW, 20 000 m3, 600 MWh/år), (2011M1-) (8)
  3. Uppgifter: Priset på fjärrvärme (eur/MWh), Priset på fjärrvärme, årsförändring (%), (2)


 3. 12ge -- Konsumentpriser på flytande bränslen (inkluderar moms), 1988M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 71270 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Månad: 1988M01, 1988M02, 1988M03, 1988M04, ..., 2023M02 (422)
  2. Bränsle: Motorbensin 95 E 10, c/l, Dieselolja, c/l, Lätt brännolja, c/l, Lätt brännolja, eur/MWh, ..., Tung brännolja, eur/MWh (2000-2010) (6)
  3. Uppgifter: Pris, Pris, årsförändring (%), (2)


 4. 12gw -- Priset på naturgas för överföringskunder (exkl. skatter), 2021M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8786 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2022M12 (24)
  2. Typ av konsument av naturgas: Förbrukning 27 778 - 277 777 MWh/år, Förbrukning 277 778 - 1 111 111 MWh/år, Förbrukning > 1 111 111 MWh/år, (3)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 5. 12he -- Konsumentpriser på stenkol i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1990M01-2022M12*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56150 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M12* (396)
  2. Priset på kol: Stenkol, Vid kusten (inkl. Punktskatt), Stenkol, Vid kusten (exkl. Punktskatt), (2)
  3. Uppgifter: Pris (eur/t), Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (3)


 6. 12hf -- Priset på naturgas för distributionskunder (exkl. skatter), 2021M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9200 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2022M12 (24)
  2. Typ av konsument av naturgas: Förbrukning < 278 MWh/år, Förbrukning 278 - 2 777 MWh/år, Förbrukning 2 778 - 27 777 MWh, Förbrukning 27 778 - 277 777 MWh/år, (4)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 7. 13nl -- Priset på köpt uppvärmingsenergi i boende, de viktigaste energikällorna, 2011M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28880 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Månad: 2011M01, 2011M02, 2011M03, 2011M04, ..., 2023M01 (145)
  2. Byggnadstyp: Fristående småhus, Kedjade småhus, Flervåningsbostadshus, (3)
  3. Energikälla: Fjärrvärme, Elektricitet, Lätt brännolja, (3)
  4. Uppgifter: Energipris (euro/MWh), (1)


 8. 13p7 -- Bränslepriser i elproduktionen, de viktigaste bränslena, 2010M01-2022M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21100 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2022M12 (156)
  2. Bränslepris i elproduktion: Naturgas, Stenkol, Skogflis, Frästorv, (4)
  3. Uppgifter: bränslepris eur/MWh, (1)


 9. 13rb -- Pris på elektricitet enligt konsumenttyp, 2008M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 112865 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Månad: 2008M01, 2008M02, 2008M03, 2008M04, ..., 2023M01 (181)
  2. Pris komponent: Elektrisk energi (exklusive skatt), Överföringspriset (exklusive skatt), Skatter (elskatt och moms), Totalpris, (4)
  3. Konsumenttyp: Hushållens kund, årskonsumtion < 1 000 kW, Hushållens kund, årskonsumtion 1 000 kWh - 2 499 kWh, Hushållens kund, årskonsumtion 2 500 kWh - 4 999 kWh, Hushållens kund, årskonsumtion 5 000 kWh - 15 000 kWh, ..., Företags- och samfundskunder, årskonsumtion 70 000 - 150 000 MWh (11)
  4. Uppgifter: Pris (c/kWh), Pris, årsförändring (%), (2)