Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12gb -- Priser på inhemska bränslen i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1999Q3-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19906 Ändrad senast: 20230912 08.00

  1. Kvartal: 1999Q3, 1999Q4, 2000Q1, 2000Q2, ..., 2023Q2 (96)
  2. Inhemskt bränsle: Frästorn levererat (inkl. punktskatt), (1999Q3- ), Frästorn levererat (exkl. punktskatt), (2005Q3- ), Stycketorv levererat (inkl. punktskatt), (1999Q3- ), Stycketorv levererat (exkl. punktskatt), (2005Q3- ), Skogsflis levererat, (2016Q1- ) (5)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 2. 12gd -- Pris på fjärrvärme enligt konsumenttyp, 1996M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63056 Ändrad senast: 20230309 08.00

  1. Månad: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2023M01 (325)
  2. Konsumenttyp: Småhus, (500 m3, 20 MWh/år), (1996M1-2010M7), Radhus, (2000 m3, 100 MWh/år), (1996M1-2010M7), Småhöghus, (5000 m3, 225 MWh/år), (1996M1-2010M7), Höghus, (10 000 m3, 450 MWh/a), (1996M1-2010M7), ..., Höghus, (effektbehov 230 kW, 20 000 m3, 600 MWh/år), (2011M1-) (8)
  3. Uppgifter: Priset på fjärrvärme (eur/MWh), Priset på fjärrvärme, årsförändring (%), (2)


 3. 12ge -- Konsumentpriser på flytande bränslen (inkluderar moms), 1988M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72058 Ändrad senast: 20230912 08.00

  1. Månad: 1988M01, 1988M02, 1988M03, 1988M04, ..., 2023M07 (427)
  2. Bränsle: Motorbensin 95 E 10, c/l, Dieselolja, c/l, Lätt brännolja, c/l, Lätt brännolja, eur/MWh, ..., Tung brännolja, eur/MWh (2000-2010) (6)
  3. Uppgifter: Pris, Pris, årsförändring (%), (2)


 4. 12gw -- Priset på naturgas för överföringskunder (exkl. skatter), 2021M01-2023M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9139 Ändrad senast: 20230912 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2023M06 (30)
  2. Typ av konsument av naturgas: Förbrukning 27 778 - 277 777 MWh/år, Förbrukning 277 778 - 1 111 111 MWh/år, (2)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 5. 12he -- Konsumentpriser på stenkol i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1990M01-2023M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55985 Ändrad senast: 20230912 08.00

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2023M06* (402)
  2. Priset på kol: Stenkol, Vid kusten (inkl. Punktskatt), Stenkol, Vid kusten (exkl. Punktskatt), (2)
  3. Uppgifter: Pris (eur/t), Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (3)


 6. 12hf -- Priset på naturgas för distributionskunder (exkl. skatter), 2021M01-2023M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10085 Ändrad senast: 20230912 08.00

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2023M06 (30)
  2. Typ av konsument av naturgas: Förbrukning < 278 MWh/år, Förbrukning 278 - 2 777 MWh/år, Förbrukning 2 778 - 27 777 MWh, Förbrukning 27 778 - 277 777 MWh/år, (4)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 7. 13nl -- Priset på köpt uppvärmingsenergi i boende, de viktigaste energikällorna, 2011M01-2023M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29719 Ändrad senast: 20230912 08.00

  1. Månad: 2011M01, 2011M02, 2011M03, 2011M04, ..., 2023M06 (150)
  2. Byggnadstyp: Fristående småhus, Kedjade småhus, Flervåningsbostadshus, (3)
  3. Energikälla: Fjärrvärme, Elektricitet, Lätt brännolja, (3)
  4. Uppgifter: Energipris (euro/MWh), (1)


 8. 13p7 -- Bränslepriser i elproduktionen, de viktigaste bränslena, 2010M01-2023M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21870 Ändrad senast: 20230912 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M06 (162)
  2. Bränslepris i elproduktion: Naturgas, Stenkol, Skogflis, Frästorv, (4)
  3. Uppgifter: bränslepris eur/MWh, (1)


 9. 13rb -- Pris på elektricitet enligt konsumenttyp, 2008M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 124262 Ändrad senast: 20230912 08.00

  1. Månad: 2008M01, 2008M02, 2008M03, 2008M04, ..., 2023M07 (187)
  2. Pris komponent: Elektrisk energi (exklusive skatt), Överföringspriset (exklusive skatt), Skatter (elskatt och moms), Totalpris, (4)
  3. Konsumenttyp: Hushållens kund, årskonsumtion < 1 000 kW, Hushållens kund, årskonsumtion 1 000 kWh - 2 499 kWh, Hushållens kund, årskonsumtion 2 500 kWh - 4 999 kWh, Hushållens kund, årskonsumtion 5 000 kWh - 15 000 kWh, ..., Företags- och samfundskunder, årskonsumtion 70 000 - 150 000 MWh (11)
  4. Uppgifter: Pris (c/kWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 10. 142i -- Pris på elektricitet till hushållens kunder enligt konsumenttyp (inkl. moms 24/10 %), 2022M01-2023M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11243 Ändrad senast: 20230630 08.00

  1. Månad: 2022M01, 2022M02, 2022M03, 2022M04, ..., 2023M05 (17)
  2. Elpriskompensation: Elektrisk energi ink. elpriskompensation, Elektrisk energi exk. elpriskompensation, (2)
  3. Konsumenttyp: Hushållens kund, årskonsumtion < 1 000 kW, Hushållens kund, årskonsumtion 1 000 kWh - 2 499 kWh, Hushållens kund, årskonsumtion 2 500 kWh - 4 999 kWh, Hushållens kund, årskonsumtion 5 000 kWh - 15 000 kWh, ..., Hushållens kunder total (6)
  4. Uppgifter: Pris (c/kWh), Pris, årsförändring (%), (2)