Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11ay -- Döda, åldersstandardiserat och allmänt dödstal efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och kön, hela befolkningen och 15-64 -åringar, 1971-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 289118 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering): 00-54 Totalt, 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U071, U072, U109, X45), 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072, U109), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), ..., 54 Ej dödsattest (65)
  3. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2021 (51)
  4. Uppgifter: Döda, hela befolkningen, Åldersstandardiserat dödstal, hela befolkningen (1/100 000), Allmänt dödstal, hela befolkningen (1/100 000), Döda, 15-64 år, ..., Allmänt dödstal, 15-64 år (1/100 000) (6)


 2. 11az -- Döda efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering), ålder och kön, 1969-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 608919 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering): 00-54 Totalt, 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U071, U072, U109, X45), 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072, U109), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), ..., 54 Ej dödsattest (65)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2021 (53)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 3. 11b2 -- Döda genom olycksfall och våld efter underliggande dödsorsak (klassificering av yttre orsaker), ålder och kön, berusade separat, 1998-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3755352 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Olyckor och våld (klassificering av yttre orsaker): 001-122 Totalt, 001-072, 121-122 Olyckor totalt (V01-X59, Y85-Y86), 001-012 Transportolyckor totalt (V01-V99), 001 Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09), ..., 122 Sena effekter av andra yttre orsaker (Y86, Y899) (141)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Alla döda genom olycksfall och våld, Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld totalt, Berusade av alkohol som avlidit genom olycksfall eller våld, Berusade av alkohol och narkotika-/läkemedel som avlidit genom olycksfall eller våld, Berusade av narkotika-/läkemedel som avlidit genom olycksfall eller våld (5)


 4. 11bd -- Dödfödda och döda under första levnadsåret efter underliggande dödsorsak(ICD-10, 3-teckensnivå), 1998-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 140229 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå): A00-Y89 Totalt, A00-R99, U00-U85 Sjukdomar totalt (exkl. R999), A00-B99 I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, A04 Andra bakteriella tarminfektioner, ..., Y84 Annat medicinskt ingrepp som hos patienten orsakat en onormal reaktion eller senare komplikation utan att skadan nämndes under ingreppet (293)
  2. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)
  3. Uppgifter: Dödfödda, Döda under första levnadsåret, Döda under 0 - 6 dygn, Döda under 7 - 27 dygn, Döda under 28 dygn - 11 månader (5)


 5. 11be -- Döda efter underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå), ålder och kön, 1998-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6466283 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå): A00-Y89 Totalt, A00-R99, U00-U85 Sjukdomar totalt (exkl. R999), U00-U85 XXII Koder för specialfall, U07 Covid-19 virusinfektion (U071, U072), ..., Y89 Sena effekter av övriga yttre orsaker (1731)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 6. 11bf -- Döda månadsvis efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och kön, 1969M01-2021M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 237433 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Månad: 1969M01, 1969M02, 1969M03, 1969M04, ..., 2021M12 (636)
  2. Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering): 00-54 Totalt, 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U071, U072, U109, X45), 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072, U109), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), ..., 50 Självmord (X60-X84, Y870) (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Döda, (1)


 7. 11bu -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper), ålder och kön, 1998-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 344241 Ändrad senast: 20201214 08.00

  1. Underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper): Totalt, 01 Infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99), 02 Tuberkulos (A15-A19,B90), 03 AIDS (HIV) (B20-B24), ..., 86 Andra yttre orsaker till sjukdom och död (Y35-Y84, Y88-Y89) (87)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 8. 11bx -- Döda av alkoholrelaterade orsaker efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2005-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39983 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Alkoholrelaterade orsaker: Totalt, Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10), Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol (G312), Epilepsi orsakad av alkohol (G4051), ..., Förgiftningsolycka för alkohol (X45) (14)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 95 - (19)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda av alkoholrelaterade orsaker, (1)


 9. 11by -- Självmord efter ålder och kön, 1921-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26247 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 85 - (17)
  2. År: 1921, 1922, 1923, 1924, ..., 2021 (101)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Självmord, (1)


 10. 11c1 -- Antal obduktioner och andra sätt för utredning av dödsorsak efter ålder och kön, 1975-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24804 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Grunden för utredning av dödsorsak: Totalt, Rättsmedicinsk obduktion, Medicinsk obduktion, Annan undersökning, ..., Ej dödsattest (7)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 64, 65 - 74, 75 -, (4)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021 (47)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 11. 12d9 -- Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B) efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2006-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15555 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Narkotika (selektion B): Totalt, Störningar orsakade av narkotika (F11-F12,F14-F16,F19), Oavsiktlig drogförgiftning (X41,X42,X44/T400-9,T436), Avsiktlig drogförgiftning (X61,X62,X64/T400-9,T436), Drogförgiftning, obestämd avsikt (Y11,Y12,Y14/T400-9,T436) (5)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B), (1)


 12. 13u5 -- Döda efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och välfärdsområde, 1969-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 287492 Ändrad senast: 20221209 08.00

  1. Välfärdsområde: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, ..., HVA91 Åland (26)
  2. Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering): 00-54 Totalt, 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U071, U072, U109, X45), 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072, U109), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), ..., 54 Ej dödsattest (65)
  3. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2021 (53)
  4. Uppgifter: Döda, (1)