Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 111e -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter typ av olycka och hastighetsbegränsning månadsvis, 2003M01-2023M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 465780 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. Månad: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2023M08* (248)
  4. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 2. 111f -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter vägtyp, hastighetsbegränsning, ljusförhållanden, väglag och veckodag, 2015-2023*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2894204 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Allmänna vägar, Åland, Kommunal väg, ..., Okänd (6)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. Ljusförhållanden: Totalt, Dagsljus, Skymning, Mörker, ..., Okänd (6)
  4. Väglag: Totalt, Bar, torr, Bar, blöt, Vatten i körspåren, ..., Okänd (9)
  5. Veckodag: Totalt, Måndag, Tisdag, Onsdag, ..., Söndag (8)
  6. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023* (9)
  7. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 3. 111g -- Personskadeolyckor efter område, vägtyp och inblandade månadsvis, 2015M01-2023M08*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20156479 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Region: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Allmänna vägar, Åland, Kommunal väg, ..., Okänd (6)
  3. Inblandad: Totalt, Olycka med lätt trafik inblandad, Olycka med fotgängare inblandad, Olycka med cykel inblandad, ..., Olycka med annat djur inblandad (13)
  4. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08* (104)
  5. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, (4)


 4. 112w -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter landskap, trafikant, kön och åldern månadsvis, 2015M01-2023M08*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20832002 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Okänd (20)
  5. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08* (104)
  6. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 5. 112x -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter landskap, typ av olycka, trafikant, kön och åldern, 2003-2023*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1905744 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Moped, ..., Annat (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Okänd (20)
  5. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023* (21)
  6. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 6. 11bh -- Vägtrafikolyckor, döda och skadade, 1931-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 86516 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, Andra allvarliga skadade, olyckan inte i polisens kännedom, ..., Dödsfall och allvarligt skadade baserat på HILMO, totalt (31)
  2. År: 1931, 1932, 1933, 1934, ..., 2022* (92)


 7. 12qh -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter område, vägtyp och inblandade, 2015-2023*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6230666 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Region: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Motorväg, Motortrafikled, ..., Okänd (12)
  3. Inblandad: Totalt, Olycka med lätt trafik inblandad, Olycka med fotgängare inblandad, Olycka med cykel inblandad, ..., Olycka med annat djur inblandad (13)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023* (9)
  5. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 8. 12sc -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter typ av olycka och hastighetsbegränsning, 2003-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62629 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023* (21)
  4. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 9. 12sd -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter typ av olycka och trafikant månadsvis, 2015M01-2023M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 240284 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2023M08* (104)
  4. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 10. 12z2 -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter typ av olycka och trafikant, 2003-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69615 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023* (21)
  4. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 11. 12z7 -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter område, vägtyp, olycksplats och trafikant, 2015-2023*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8352655 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Region: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Motorväg, Motortrafikled, ..., Okänd (12)
  3. Olycksplats: Totalt, Skyddsväg, Gång- och cykelvägar, Annan, (4)
  4. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Moped, ..., Annat (10)
  5. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023* (9)
  6. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 12. 13pj -- Döda i vägtrafikolyckor efter trafikant, glidande summa för 12 mån., 1985M01-2023M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67544 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. Månad: 1985M01, 1985M02, 1985M03, 1985M04, ..., 2023M08* (464)
  2. Trafikant: Totalt, Med personbil, Till fots eller med cykel, Andra, (4)
  3. Uppgifter: Döda, Döda, glidande summa för 12 mån., (2)


 13. 13pm -- Alkohololyckor som ledde till personskador i vägtrafiken efter landskap, 2003-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12991 Ändrad senast: 20230919 08.00

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023* (21)
  2. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Personskadeolyckor, Alkoholincidenter, (2)