Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 111e -- Vägtrafikolyckor och deras personskador efter typ av olycka och hastighetsbegränsning månadsvis, 2003M01-2024M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 467899 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. Månad: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M01* (253)
  4. Uppgifter: Personskadeolyckor i vägtrafiken, Vägtrafikolyckor med dödsfall, Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador), Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor (7)


 2. 111f -- Vägtrafikolyckor och deras personskador efter vägtyp, hastighetsbegränsning, ljusförhållanden, väglag och veckodag, 2015-2024*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3107000 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Allmänna vägar, Åland, Kommunal väg, ..., Okänd (6)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. Ljusförhållanden: Totalt, Dagsljus, Skymning, Mörker, ..., Okänd (6)
  4. Väglag: Totalt, Bar, torr, Bar, blöt, Vatten i körspåren, ..., Okänd (9)
  5. Veckodag: Totalt, Måndag, Tisdag, Onsdag, ..., Söndag (8)
  6. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2024* (10)
  7. Uppgifter: Personskadeolyckor i vägtrafiken, Vägtrafikolyckor med dödsfall, Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador), Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor (7)


 3. 111g -- Personskadeolyckor i vägtrafiken efter område, vägtyp och inblandade månadsvis, 2015M01-2024M01*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21122418 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Region: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Allmänna vägar, Åland, Kommunal väg, ..., Okänd (6)
  3. Inblandad: Totalt, Olycka med lätt trafik inblandad, Olycka med fotgängare inblandad, Olycka med cykel inblandad, ..., Olycka med annat djur inblandad (13)
  4. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01* (109)
  5. Uppgifter: Personskadeolyckor i vägtrafiken, Vägtrafikolyckor med dödsfall, Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador), Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador, (4)


 4. 112w -- Personskador i vägtrafikolyckor efter landskap, vägtrafikantgrupp, kön och ålder månadsvis, 2015M01-2024M01*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20583900 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Okänd (20)
  5. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01* (109)
  6. Uppgifter: Döda i vägtrafikolyckor, Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor, (3)


 5. 112x -- Personskador i vägtrafikolyckor efter landskap, typ av olycka, vägtrafikantgrupp, kön och ålder, 2003-2024*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1955831 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Moped, ..., Annat (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Okänd (20)
  5. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2024* (22)
  6. Uppgifter: Döda i vägtrafikolyckor, Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor, (3)


 6. 11bh -- Olyckor och personskador i vägtrafiken, 1931-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 135133 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Uppgifter: Döda i vägtrafikolyckor, Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor, Andra allvarligt skadade, olyckan har inte kommit till polisens kännedom, ..., Dödsvållande eller vållande av personskada i samband med trafikbrott (brott som kommit till myndigheternas kännedom, statistiken över brott och tvångsmedel) (36)
  2. År: 1931, 1932, 1933, 1934, ..., 2023* (93)


 7. 12qh -- Vägtrafikolyckor och deras personskador efter område, vägtyp och inblandade, 2015-2024*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6910061 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Region: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Motorväg, Motortrafikled, ..., Okänd (12)
  3. Inblandad: Totalt, Olycka med lätt trafik inblandad, Olycka med fotgängare inblandad, Olycka med cykel inblandad, ..., Olycka med annat djur inblandad (13)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2024* (10)
  5. Uppgifter: Personskadeolyckor i vägtrafiken, Vägtrafikolyckor med dödsfall, Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador), Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor (7)


 8. 12sc -- Vägtrafikolyckor och deras personskador efter typ av olycka och hastighetsbegränsning, 2003-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66865 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2024* (22)
  4. Uppgifter: Personskadeolyckor i vägtrafiken, Vägtrafikolyckor med dödsfall, Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador), Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor (7)


 9. 12sd -- Personskador i vägtrafikolyckor efter typ av olycka och vägtrafikantgrupp månadsvis, 2015M01-2024M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 238802 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2024M01* (109)
  4. Uppgifter: Döda i vägtrafikolyckor, Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor, (3)


 10. 12z2 -- Personskador i vägtrafikolyckor efter typ av olycka och vägtrafikantgrupp, 2003-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72634 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2024* (22)
  4. Uppgifter: Döda i vägtrafikolyckor, Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor, (3)


 11. 12z7 -- Personskador i vägtrafikolyckor efter område, vägtyp, olycksplats och vägtrafikantgrupp, 2015-2024*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9245228 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Region: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Motorväg, Motortrafikled, ..., Okänd (12)
  3. Olycksplats: Totalt, Skyddsväg, Gång- och cykelvägar, Annan, (4)
  4. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Moped, ..., Annat (10)
  5. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2024* (10)
  6. Uppgifter: Döda i vägtrafikolyckor, Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor, (3)


 12. 13pj -- Döda i vägtrafikolyckor efter vägtrafikantgrupp, 12 månaders glidande summa, 1985M01-2024M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66290 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. Månad: 1985M01, 1985M02, 1985M03, 1985M04, ..., 2024M01* (469)
  2. Trafikant: Totalt, Med personbil, Till fots eller med cykel, Andra, (4)
  3. Uppgifter: Döda i vägtrafikolyckor, Döda i vägtrafikolyckor, glidande summa för 12 mån., (2)


 13. 13pm -- Personskador i vägtrafikolyckor i alkoholfall efter landskap, 2003-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14596 Ändrad senast: 20240221 08.00

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2024* (22)
  2. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Personskadeolyckor i vägtrafiken, Alkohololyckor i vägtrafiken (inkl. blandad användning), (2)