Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11ib -- Antalet fordon i registret (inkl. Åland), 1922-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32605 Ändrad senast: 20230301 08.00

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2022 (101)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Tillståndspliktiga bilar, Personbilar, Tillståndspliktiga personbilar, ..., Övriga släpvagnar, högst 750 kg (26)
  3. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 2. 11ic -- Fordonsbeståndet efter område, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 834782 Ändrad senast: 20230301 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, ..., Okänd (334)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  5. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 3. 11id -- Fordonsbeståndet efter genomsnittsålder, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 75752 Ändrad senast: 20230301 08.00

  1. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  4. År: 2021, 2022, (2)
  5. Museifordon: Alla fordon, Utan museifordon, Museifordon, (3)
  6. Uppgifter: Antalet fordon, Genomsnittsålder, (2)


 4. 11ie -- Bilar efter drivkraft, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32172 Ändrad senast: 20230301 08.00

  1. Användning i trafik: I trafik, Antalet fordon i registret, (2)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Specialbilar (6)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  4. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (18)
  5. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 5. 11td -- Bilar efter användning och innehavare, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12743 Ändrad senast: 20230301 08.00

  1. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Specialbilar (6)
  3. Användning: Totalt, Privat trafik, Tillståndspliktig trafik, Skolfordon, ..., Okänd (8)
  4. Innehavare: Totalt, Privatperson, Företag, Stat, ..., Okänd (7)
  5. År: 2022, (1)
  6. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 6. 11ti -- Fordon efter första användningsår, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43406 Ändrad senast: 20230301 08.00

  1. Första användningsår: Totalt, 2022, 2021, 2020, ..., Okänd (122)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  4. År: 2022, (1)
  5. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 7. 11tp -- Bilar efter sittplats, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111857 Ändrad senast: 20230301 08.00

  1. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Fordonklass: Personbilar, Bussar totalt, ...Minibusssar, ...Bussar, ...Fjärrtrafikens bussar (5)
  3. Sittplatser: Totalt, 1, 2, 3, ..., 65- (25)
  4. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  5. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  6. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 8. 11tq -- Avregistrerade fordon, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22692 Ändrad senast: 20230301 08.00

  1. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  4. Uppgifter: Antalet fordon, Genomsnittsålder, (2)


 9. 12nj -- Personbilar efter genomsnittsålder och efter område, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47465 Ändrad senast: 20230301 08.00

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Okänd (314)
  2. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  3. År: 2021, 2022, (2)
  4. Uppgifter: Antalet fordon, Genomsnittsålder, (2)