Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11b8 -- Utvecklingen av statens totala utgifter samt av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten, 1970-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12136 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2024* (55)
  2. Uppgifter: Statens utgifter, Miljon EUR, Statens utgifter exkl. kostnader för statsskulden, Miljon EUR, FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR, (3)


 2. 11b9 -- Statlig finansiering av forskning och utveckling efter förvaltningsområde, 1984-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12378 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. Förvaltningsområde: Utrikesministeriet, Inrikesministeriet, Försvarsministeriet, Finansministeriet, ..., TOTALT (16)
  2. År: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2024* (41)
  3. Uppgifter: FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR, (1)


 3. 11ba -- Statlig finansiering av forskning och utveckling efter organisation, 1984-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14737 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. Organisation: Universiteten, Yrkeshögskolor, Universitetssjukhus, Finlands Akademi, totalt, ..., TOTALT (16)
  2. År: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2024* (41)
  3. Uppgifter: FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR, (1)


 4. 11bb -- Statlig finansiering av forskning och utveckling efter samhällspolitisk målkategori (NABS 2007), 2008-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9629 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. Ändamålsindelning: Mark, vatten och atmosfär, Miljöskydd, Rymden, Markanvändning, trafiksystem och annan infrastruktur, ..., TOTALT (15)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2024* (17)
  3. Uppgifter: FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR, (1)


 5. 13ew -- Forsknings- och utvecklingsmedel för forskningsinstitut i statsbudgeten, 2016-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10530 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024* (9)
  2. Forskningsinstitut: Totalt, Statens economiska forskningscentral, Naturresursinstitutet, Livsmedelsverket, ..., Utrikespolitiska institutet (14)
  3. Finansiering: Totalt, Finansiering av budgeten, Extern finansiering, (3)
  4. Uppgifter: FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR, (1)


 6. 13we -- Finansiering av internationellt koordinerad FoU-verksamhet i statsbudgeten, 2017-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7963 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2024* (8)
  2. Internationella forskningsorganisation/program: Statens internationella FoU-finansiering, totalt, Europeiska internationella forskningsorganisationer, Transeuropeiska landsöverskridande FoU-program, Bilaterala eller multilaterala mellanstatliga FoU-program i EU-länderna, Övrig FoU-finansiering riktad till internationella aktörer (5)
  3. Uppgifter: FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR, (1)


 7. 13vw -- Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering och andel av bruttonationalprodukten, 1975-2024*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15068 Ändrad senast: 20240222 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2024* (50)
  2. Uppgifter: FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR, FoU-finansieringens andel av BNP, %, %, FoU-finansieringens årsförändring, %, Statens utgifter exkl. kostnader för statsskulden, Miljon EUR, FoU-finansieringens andel av statens utgifter exkl. kostnader för statsskulden, % (5)