Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11fy -- Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 217693 Ändrad senast: 20231120 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (294)
  3. Forsatta-studier: Totalt, Fortsatte direkt på gymnasieutbildning, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10), ..., Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar (6)
  4. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, (1)


 2. 11g4 -- Direkt sökning i fortsatta studier bland dem som gått ut grundskolans nionde klass, 2002-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66931 Ändrad senast: 20231120 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Läroanstalters förläggningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Sökning till fortsatta studier: Totalt, De som i första hand sökt till gymnasieutbildning direkt efter utgången av grundskolan, De som i första hand sökt till yrkesutbildning direkt efter utgången av grundskolan, De som i första hand sökt till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) direkt efter utgången av grundskolan, ..., Deltog inte i gemensam antagning direkt efter utgången av grundskolan (6)
  5. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, (1)


 3. 11g8 -- Nya studenternas direkta placering till fortsatta studier, 2003-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 345429 Ändrad senast: 20231212 08.00

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavo, ..., Okänd (238)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fortsatta studier: Total, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, Fortsatte studierna direkt på yrkeshögskoleutbildning, Fortsatte studierna direkt på universitetsutbildning, Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar (5)
  5. Uppgifter: Studenter totalt, (1)


 4. 11ga -- Nya studenternas direkt sökning till fortsatta studier, 2003-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 406531 Ändrad senast: 20231212 08.00

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavo, ..., Okänd (238)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Sökning till fortsatta studier: Total, De som sökt till yrkesutbildning under studentåret, De som sökt till yrkeshögskoleutbildning (yh) under studentåret, De som sökt till både yh- och universitetsutbildning under studentåret, ..., Sökte inte till fortsatta studier under studentåret (6)
  5. Uppgifter: Studenter totalt, (1)


 5. 11gf -- Utbildningssökande efter tidigare examen, 2012-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22323 Ändrad senast: 20231212 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, ..., Okänd (6)
  4. Tidigare examen: Total, Studentexamen, studentexamen och yrkesexamen på andra stadiet, Yrkesexamen på andra stadiet, ..., Grundskola eller tidigare utbildning okänd (11)
  5. Uppgifter: Sökandena, (1)


 6. 11gg -- Nya studerande efter tidigare examen, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 604033 Ändrad senast: 20231212 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Tidigare examen: Total, Studentexamen, studentexamen och yrkesexamen på andra stadiet, Yrkesexamen på andra stadiet, ..., Grundskola eller tidigare utbildning okänd (13)
  3. Utbildning: Gymnasieutbildning, Yrkesinriktad grundexamen, Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Total (11)
  4. Utbildningsområde: Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Utbildningsområde totalt (13)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Uppgifter: Nya studerande, (1)


 7. 11pf -- Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass efter kön, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35000 Ändrad senast: 20231120 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Läroanstalters förläggningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Forsatta-studier: Totalt, Fortsatte direkt på gymnasieutbildning, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10), ..., Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar (6)
  5. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, (1)


 8. 13ry -- Andelarna av nya studenter som omedelbart sökt till och placerat sig i fortsatta studier, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 412949 Ändrad senast: 20231212 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavo, ..., Okänd (235)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Studenter totalt, Fortsatte studierna direkt på universitetsutbildning, %, Fortsatte studierna direkt på yrkeshögskoleutbildning, %, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, %, ..., Sökte inte till fortsatta studier under studentåret, % (10)


 9. 13rz -- Andelarna av elever som gått ut nionde klass i den grundläggande utbildningen och som omedelbart sökt till och placerat sig i fortsatta studier, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 195421 Ändrad senast: 20231120 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (292)
  3. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, Fortsatte direkt på gymnasieutbildning, %, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, %, Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10), %, ..., Deltog inte i gemensam antagning direkt efter utgången av grundskolan, % (11)


 10. 13tq -- Studiesituationen för nya studenter under de tre följande åren efter utexaminering, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24198 Ändrad senast: 20231212 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, 41 Specialyrkesexamen, ..., Okänd (10)
  4. Mellanår: Studerar omedelbart under examensåret, Studerar 1 år efter utexaminering, Studerar 2 år efter utexaminering, Studerar 3 år efter utexaminering, ..., Studerar inte 3 år efter utexaminering (8)
  5. Uppgifter: Studenter som utexaminerats under statistikåret, Studenter som utexaminerats under statistikåret, %, (2)


 11. 13v1 -- Andelarna av dem som sökt till utbildning och nya studerande efter tidigare examen, 2012-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55170 Ändrad senast: 20231212 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. Uppgifter: Totalt, Studentexamen avlagd, %, Yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagd eller yrkesinriktad examen på andra stadiet och studentexamen avlagda, %, - Studentexamen och yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagda, %, ..., Grundläggande utbildning eller tidigare utbildning okänd, % (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, ..., Okänd (6)
  5. Populationen: Utbildningssökande, Nya studerande, (2)


 12. 14le -- Antagning till påbyggnadsutbildning av dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen, under de tre följande åren efter utexamineringen, 2019-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19905 Ändrad senast: 20231212 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 31 Gymnasieutbildning, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, ..., Okänd (12)
  4. Mellanår: Studerar omedelbart under examensåret, Studerar 1 år efter utexaminering, Studerar 2 år efter utexaminering, Studerar 3 år efter utexaminering, ..., Studerar inte 3 år efter utexaminering (8)
  5. Uppgifter: Personer som avlagt yrkesinriktad grundexamen under statistikåret, Personer som avlagt yrkesinriktad grundexamen under statistikåret, %, (2)