Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11fy -- Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 208284 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (294)
  3. Forsatta-studier: Total, Fortsatte direkt på gymnasieutbildning, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10), ..., Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar (6)
  4. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, (1)


 2. 11g4 -- Direkt sökning i fortsatta studier bland dem som gått ut grundskolans nionde klass, 2002-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63443 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Läroanstalters förläggningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Sökning till fortsatta studier: Total, De som i första hand sökt till gymnasieutbildning direkt efter utgången av grundskolan, De som i första hand sökt till yrkesutbildning direkt efter utgången av grundskolan, De som i första hand sökt till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) direkt efter utgången av grundskolan, ..., Deltog inte i gemensam antagning direkt efter utgången av grundskolan (6)
  5. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, (1)


 3. 11g8 -- Nya studenternas direkta placering till fortsatta studier, 2003-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 329449 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavo, ..., Okänd (238)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fortsatta studier: Total, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, Fortsatte studierna direkt på yrkeshögskoleutbildning, Fortsatte studierna direkt på universitetsutbildning, Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar (5)
  5. Uppgifter: Studenter totalt, (1)


 4. 11ga -- Nya studenternas direkt sökning till fortsatta studier, 2003-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 387566 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavo, ..., Okänd (238)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Sökning till fortsatta studier: Total, De som sökt till yrkesutbildning under studentåret, De som sökt till yrkeshögskoleutbildning (yh) under studentåret, De som sökt till både yh- och universitetsutbildning under studentåret, ..., Sökte inte till fortsatta studier under studentåret (6)
  5. Uppgifter: Studenter totalt, (1)


 5. 11gf -- Utbildningssökande efter tidigare examen, 2012-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21016 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, ..., Okänd (6)
  4. Tidigare examen: Total, Studentexamen, studentexamen och yrkesexamen på andra stadiet, Yrkesexamen på andra stadiet, ..., Grundskola eller tidigare utbildning okänd (11)
  5. Uppgifter: Sökandena, (1)


 6. 11gg -- Nya studerande efter tidigare examen, 2012-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 237033 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. Tidigare examen: Total, Studentexamen, studentexamen och yrkesexamen på andra stadiet, Yrkesexamen på andra stadiet, ..., Grundskola eller tidigare utbildning okänd (13)
  3. Utbildning: Gymnasieutbildning, Yrkesinriktad grundexamen, Yrkesexamen, Specialyrkesexamen, ..., Total (10)
  4. Utbildningsområde: Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Utbildningsområde totalt (12)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Uppgifter: Nya studerande, (1)


 7. 11pf -- Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass efter kön, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32114 Ändrad senast: 20230228 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Läroanstalters förläggningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  4. Forsatta-studier: Total, Fortsatte direkt på gymnasieutbildning, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10), ..., Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar (6)
  5. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, (1)


 8. 13ry -- Andelarna av nya studenter som omedelbart sökt till och placerat sig i fortsatta studier, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 384521 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavo, ..., Okänd (235)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Studenter totalt, Fortsatte studierna direkt på universitetsutbildning, %, Fortsatte studierna direkt på yrkeshögskoleutbildning, %, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, %, ..., Sökte inte till fortsatta studier under studentåret, % (10)


 9. 13rz -- Andelarna av elever som gått ut nionde klass i den grundläggande utbildningen och som omedelbart sökt till och placerat sig i fortsatta studier, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 180125 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (292)
  3. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, Fortsatte direkt på gymnasieutbildning, %, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, %, Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10), %, ..., Deltog inte i gemensam antagning direkt efter utgången av grundskolan, % (11)


 10. 13tq -- Studiesituationen för nya studenter under de tre följande åren efter utexaminering, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22626 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, 41 Specialyrkesexamen, ..., Okänd (10)
  4. Mellanår: Studerar omedelbart under examensåret, Studerar 1 år efter utexaminering, Studerar 2 år efter utexaminering, Studerar 3 år efter utexaminering, ..., Studerar inte 3 år efter utexaminering (8)
  5. Uppgifter: Studenter som utexaminerats under statistikåret, Studenter som utexaminerats under statistikåret, %, (2)


 11. 13v1 -- Andelarna av dem som sökt till utbildning och nya studerande efter tidigare examen, 2012-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53127 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. Uppgifter: Totalt, Studentexamen avlagd, %, Yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagd eller yrkesinriktad examen på andra stadiet och studentexamen avlagda, %, - Studentexamen och yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagda, %, ..., Grundläggande utbildning eller tidigare utbildning okänd, % (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, ..., Okänd (6)
  5. Populationen: Utbildningssökande, Nya studerande, (2)