Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12h3 -- Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren och objekt, mn euro, 2012-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8516 Ändrad senast: 20231207 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. Näringsgren: Byggande av hus, Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, Totalt, (3)
  3. Byggandes objekt: Byggande totalt, Reparationsbyggande totalt, Reparation av bostadsbyggnader, Reparation av övriga byggnader, Nybyggnad (5)
  4. Uppgifter: Värde, mn euro, (1)


 2. 12i8 -- Reparations- och nybyggandets andelar av alla byggprojekt efter företagsstorlek, procent, 2017-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8157 Ändrad senast: 20231207 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. Husbyggnadsföretags storlek: Små företag, Medelstora företag, Stora företag, Alla företag totalt, (4)
  3. Uppgifter: Reparationsbyggandets andel, %, Nybyggandets andel, %, (2)


 3. 12if -- Orsaker som lett till reparation av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8861 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Orsaker till reparation: Normalt föråldrande eller slitage, Förebyggande av en större skada, Bättre tillgänglighet, Bättre kvalitets- eller utrustningsnivå, ..., Underhålls- eller användningsfel (15)
  3. Bostadsaktiebolagtyp: Radhusaktiebolag, Flervåningshusaktiebolag, (2)
  4. Uppgifter: Orsak som lett till reparationen som bostadsaktiebolag låtit utföra, % av uppgiftslämnarna, (1)


 4. 12ig -- Orsaker som lett till reparation av bostäder och egnahemshus, procentandel av uppgiftslämnarna, 2016-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9290 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Bostadtyp: Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (3)
  3. Orsaker till reparation: Normalt föråldrande eller slitage, Förebyggande av en större skada, Bättre tillgänglighet, Bättre kvalitets- eller utrustningsnivå, ..., Någon annan orsak (16)
  4. Uppgifter: Orsak som lett till reparation av bostäder och egnahemshus, % av uppgiftslämnarna, (1)


 5. 12ih -- Stora renoveringarr planerade av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8062 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Renoveringstyp: Renovering av bruksvattensystemet, Renovering av avloppssysteme, Fasadrenovering, Renovering av ytterta, ..., Någon annan stor renoverin (9)
  2. Planerade tid: Inga har planerats, Under kommande 3 år, Under kommande 4-6 år, Under kommande 7-10 år, Under kommande 10 år (5)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  4. Uppgifter: Stora renoveringar planerade av bostadsaktiebolag, % av uppgiftslämnarna, (1)


 6. 13p1 -- Arbetskostnader av bostadsaktiebolagens reparationskostnader, 2014-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8917 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Bostadsaktiebolagtyp: Total, Radhusaktiebolag, Flervåningshusaktiebolag, (3)
  3. Uppgifter: Arbetskostnader för reparationer som bostadsaktiebolag låtit utföra, miljoner euro, Kostnader för reparationer som bostadsaktiebolag låtit utföra, miljoner euro, Arbetskostnadernas andel av kostnaderna för reparationer som bostadsaktiebolag låtit utföra, %, (3)


 7. 13p2 -- Arbetskostnader av ägarbostädernas reparationskostnader, 2014-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8468 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Bostadtyp: Total, Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (4)
  3. Uppgifter: Arbetskostnader av ägarbostädernas reparationskostnader, miljoner euro, Reparationskostnader av ägarbostäderna, miljoner euro, Arbetskostnadernas andel av reparationskostnader av ägarbostäderna, %, (3)


 8. 13p3 -- Själv utfört arbete och talkoarbete vid reparationer i ägarbostäder, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7601 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Bostadtyp: Total, Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (4)
  3. Uppgifter: Själv utfört arbete, tusen arbetsdagar, Talkoarbete, tusen arbetsdagar, Själv utfört arbete och talkoarbete totalt, tusen arbetsdagar, (3)


 9. 13p4 -- Kostnader för reparationer som de som bor i ägarbostäder låtit utföra, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10607 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. Bostadtyp: Total, Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (4)
  2. Byggnadsdel: Total, Bostadens våtutrymmen, Bostadens kök, Bostadens bostads- och övriga utrymmen, ..., Gårdsområde och -byggnader (7)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  4. Uppgifter: Reparationer som de som bor i ägarbostäder låtit utföra, miljoner euro, Reparationer som de som bor i ägarbostäder låtit utföra i förhållande till byggnadsbeståndets boarea, eur/m2, (2)


 10. 13tm -- Reparation kostnader som bostadsaktiebolag låtit utföra, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9534 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Bostadsaktiebolagtyp: Total, Radhusaktiebolag, Flervåningshusaktiebolag, (3)
  3. Byggnadsdel: Total, Utsidor och konstruktioner, Husteknik, Gårdsområde och -byggnader, Husbolagens interiör (5)
  4. Uppgifter: Reparationer som bostadsaktiebolag låtit utföra, miljoner euro, Reparationer som bostadsaktiebolag låtit utföra i förhållande till byggnadsbeståndets boarea, eur/m2, (2)


 11. 14c7 -- Reparationer av lokalbyggnader efter hustyp, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8869 Ändrad senast: 20231002 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Byggnadens användningsändamål: 1. Total av lokalbyggnader, 1.1 Industri- och lagerbyggnader, 1.2 Affärsbyggnader, 1.3 Kontorsbyggnader, ..., 1.4.3 Sjukhus- och hälsocentralbyggnader (8)
  3. Korjaustyyppi: Total av reparationer, Renovering, Övriga reparationer, (3)
  4. Uppgifter: Värde, mn euro, (1)


 12. 14ca -- Reparationskostnader för byggnader och bostäder, miljoner euro, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6651 Ändrad senast: 20231002 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Byggnadens användningsändamål: Totalt, Bostäder, fristående hus och parhus, Bostadsaktiebolag, Industri- och lagerbyggnader, ..., Affärsbyggnader (7)
  3. Uppgifter: Reparations, miljoner euro, (1)