Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12h1 -- Reparationskostnaderna i förhållande till bostadsytan efter hustyp och byggnadsdel, eur/m², 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8274 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Byggnadsdel: Total, Bostadens våtutrymmen, Bostadens kök, Bostadens bostads- och övriga utrymmen, ..., Husbolagens interiör (8)
  3. Uppgifter: Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, (3)


 2. 12h3 -- Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren och objekt, mn euro, 2012-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8246 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. Näringsgren: Byggande av hus, Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, Totalt, (3)
  3. Byggandes objekt: Byggande totalt, Reparationsbyggande totalt, Reparation av bostadsbyggnader, Reparation av övriga byggnader, Nybyggnad (5)
  4. Uppgifter: Värde av entreprenader, mn euro, (1)


 3. 12hg -- Reparationer av lokalbyggnader efter hustyp, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7774 Ändrad senast: 20221003 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Byggnadens användningsändamål: 1.1 Industri- och lagerbyggnader, 1.2 Affärsbyggnader, 1.3 Kontorsbyggnader, 1.4 Servicebyggnader, total, ..., 1.4.3 Sjukhus- och hälsocentralbyggnader (7)
  3. Uppgifter: Reparations, miljoner euro, Renovering, miljoner euro, (2)


 4. 12i8 -- Reparations- och nybyggandets andelar av alla byggprojekt efter företagsstorlek, procent, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7728 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Husbyggnadsföretags storlek: Små företag, Medelstora företag, Stora företag, Alla företag totalt, (4)
  3. Uppgifter: Reparationsbyggandets andel, %, Nybyggandets andel, %, (2)


 5. 12if -- Orsaker som lett till reparation av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8033 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Orsaker till reparation: Normalt föråldrande eller slitage, Förebyggande av en större skada, Bättre tillgänglighet, Bättre kvalitets- eller utrustningsnivå, ..., Underhålls- eller användningsfel (15)
  3. Bostadsaktiebolagtyp: Radhusaktiebolag, Flervåningshusaktiebolag, (2)
  4. Uppgifter: Procentandel av upgiftslämnare, (1)


 6. 12ig -- Orsaker som lett till reparation av bostäder och egnahemshus, procentandel av uppgiftslämnarna, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8277 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Bostadtyp: Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (3)
  3. Orsaker till reparation: Normalt föråldrande eller slitage, Förebyggande av en större skada, Bättre tillgänglighet, Bättre kvalitets- eller utrustningsnivå, ..., Någon annan orsak (16)
  4. Uppgifter: Procentandel av upgiftslämnare, (1)


 7. 12ih -- Stora renoveringarr planerade av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7930 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Renoveringstyp: Renovering av bruksvattensystemet, Renovering av avloppssysteme, Fasadrenovering, Renovering av ytterta, ..., Någon annan stor renoverin (9)
  3. Planerade tid: Inga har planerats, Under kommande 3 år, Under kommande 4-6 år, Under kommande 7-10 år, (4)
  4. Uppgifter: Procentandel av upgiftslämnare, (1)


 8. 13pd -- Reparationskostnader efter hustyp och byggnadsdel, miljoner euro, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7942 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Byggnadsdel: SSS Total, 1 Bostadens våtutrymmen, 2 Bostadens kök, 3 Bostadens bostads- och övriga utrymmen, ..., 7 Husbolagens interiör (8)
  3. Uppgifter: Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, (3)


 9. 13p1 -- Arbetskostnader av bostadsaktiebolagens reparationskostnader, 2014-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7683 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Bostadsaktiebolagtyp: Total, Radhusaktiebolag, Flervåningshusaktiebolag, (3)
  3. Uppgifter: Arbetskostnader, miljoner euro, Reparationskostnader, miljoner euro, Arbetskostnadernas andel av reparationskostnaderna, procent, (3)


 10. 13p2 -- Arbetskostnader av ägarbostädernas reparationskostnader, 2014-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7428 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Bostadtyp: Total, Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (4)
  3. Uppgifter: Arbetskostnader, miljoner euro, Arbetskostnadernas andel av reparationskostnaderna, procent, Reparationskostnader, miljoner euro, (3)


 11. 13p3 -- Själv utfört arbete och talkoarbete vid reparationer i ägarbostäder, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7475 Ändrad senast: 20220616 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Bostadtyp: Total, Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (4)
  3. Uppgifter: Själv utfört arbete, tusen arbetsdagar, Talkoarbete, tusen arbetsdagar, Själv utfört arbete och talkoarbete totalt, tusen arbetsdagar, (3)


 12. 13rl -- Reparationskostnader för byggnader och bostäder, miljoner euro, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6888 Ändrad senast: 20221003 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Byggnadens användningsändamål: Bostäder, fristående hus och parhus, Bostadsaktiebolag, Statligt subventionerade hyresbolag, Industri- och lagerbyggnader, ..., Totalt (8)
  3. Uppgifter: Reparations, miljoner euro, (1)