Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 118s -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom FoU efter vetenskapsområde, 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21415 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Matematik, Statistik, ..., Övriga humanistiska vetenskaper (58)
  2. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  3. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), FoU-årsverken, (2)


 2. 11at -- Fördelningen av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter forskningstyp sektorvis, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12248 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (17)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 3. 11au -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter finansieringskälla sektorvis, 1989-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 103845 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (19)
  2. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2021 (33)
  3. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering och budgetfinansiering, Egen finansiering, Budgetfinansiering, ..., Annan utländsk finansiering (34)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 4. 11aw -- FoU-personal inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom FoU efter utbildning sektorvis, 1989-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 90376 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (19)
  2. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (11)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2021 (33)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 5. 11av -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter utgiftsslag sektorvis, 1989-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24056 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (19)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgifter (5)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2021 (33)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 6. 11ax -- FoU-personal inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom FoU efter uppgift sektorvis, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22737 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (19)
  2. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 7. 11qr -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt typ av FoU efter anställdas storleksklass, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8260 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 8. 11qt -- Antal företag som bedrivit forsknings- och utvecklingsverksamhet efter anställdas storleksklass näringsgrensvis, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10202 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-249, 250+ (5)
  3. År: 2020, 2021, (2)
  4. Uppgifter: Antal företag, (1)


 9. 11qz -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter typ av FoU näringsgrensvis, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15233 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 10. 11r2 -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter utgiftsslag näringsgrensvis, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19424 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgifter (5)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 11. 11r4 -- Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och finansieringskälla, 1971-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39308 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2021 (51)
  2. Utförande sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, Tillverkning, Övriga näringsgrenar, ..., Yrkeshögskolor (13)
  3. Finansieringskälla: Totalt, Inhemska företag sektors finansiering, Offentliga sektorns finansiering (inkl. budgetfinansiering och offentliga sektorns enheternas egna fonder), totalt, Statliga förvaltningsområdes finansiering, ..., Utlandet finansiering totalt (7)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 12. 11r5 -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter utgiftsslag enligt anställdas storleksklass, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12935 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgifter (5)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 13. 11sa -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter finansieringskälla näringsgrensvis, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42109 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Extern finansiering, totalt, Inhemska företag sektors finansiering, ..., Annan utländsk finansiering (19)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 14. 11sh -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter finansieringskälla enligt anställdas storleksklass, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27941 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Extern finansiering, totalt, Inhemska företag sektors finansiering, ..., Annan utländsk finansiering (20)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 15. 11sj -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift näringsgrensvis, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29642 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 16. 11sn -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift enligt anställdas storleksklass, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15661 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 17. 11sp -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter utbildning enligt anställdas storleksklass, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41355 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (12)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, FoU-årsverken, (3)


 18. 11sq -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter utbildning näringsgrensvis, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49792 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (7)
  2. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, FoU-årsverken, (3)


 19. 11ss -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter produktgrupp, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20398 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Produktgrupp: Produktgrupp, totalt, A Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, 10-11 Livsmedel, drycker, ..., 951 Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (77)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  3. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 20. 11st -- FoU-personal och antal arbetsår inom forskning efter utbildning sektorvis, 1971-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 100441 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, Tillverkning, Övriga näringsgrenar, ..., Yrkeshögskolor (12)
  2. Utbildning: Totalt, FORSKARUTBILDADE TOTALT, Doktor, Licentiater, ..., Övrig utbildning (8)
  3. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2021 (51)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, Fou-personal, män, FoU-årsverken, (4)


 21. 11sv -- FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift sektorvis, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25025 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, Tillverkning, Övriga näringsgrenar, ..., Yrkeshögskolor (12)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, Fou-personal, män, FoU-årsverken, (4)


 22. 11wi -- Utgifter för forskning och utveckling av utlandsägda företag näringsgrensvis, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7338 Ändrad senast: 20211028 08.00

  1. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  2. Industri: Totalt, C Tillverkning, J Informations- och kommunikationsverksamhet, 71-72 Tekniska tjänster, forskning och utveckling, Andra industri (5)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 23. 11xz -- FoU-personal inom forskning och utveckling av utlandsägda företag enligt anställdas storleksklass, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7142 Ändrad senast: 20211028 08.00

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  2. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: FoU-personal, total, (1)


 24. 11y1 -- Utgifter för forskning och utveckling av utlandsägda företag enligt anställdas storleksklass, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7215 Ändrad senast: 20211028 08.00

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  2. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 25. 11y3 -- FoU-personal av utlandsägda företag näringsgrensvis, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6848 Ändrad senast: 20211028 08.00

  1. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  2. Industri: Totalt, C Tillverkning, J Informations- och kommunikationsverksamhet, 71-72 Tekniska tjänster, forskning och utveckling, Andra industri (5)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: FoU-personal, total, (1)


 26. 122c -- FoU-personal och forskare inom vetenskapsområdet och genom att utföra sektorn, 2012-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15391 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. Sektor: Offentlig sektor, Universitetssjukhus, Yrkeshögskolor, (3)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Teknik, totalt, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, totalt, ..., Humanistiska vetenskaper, totalt (7)
  3. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  4. Uppgifter: FoU-anställda totalt, FoU-anställda, kvinnor, FoU-anställda, män, Forskare, totalt, ..., Forskare, män (6)


 27. 129j -- FoU-personal i högskolesektorn efter utbildning högskolevis, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 112239 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (59)
  3. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Utbildningsdata saknas (8)
  4. Kön: Totalt, Kvinnor, (2)
  5. Uppgifter: FoU-personal, totalt, (1)


 28. 129u -- FoU-personal i högskolesektorn efter uppgift högskolevis, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45470 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (59)
  3. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  4. Kön: Totalt, Kvinnor, (2)
  5. Uppgifter: FoU-personal, totalt, (1)


 29. 129v -- Antal arbetsår inom FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla högskolevis, 1991-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38853 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2021 (31)
  2. Finansieringskälla: Forskningsårsverken, totalt, Forskningsårsverken, bidrag, (2)
  3. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (60)
  4. Uppgifter: FoU-årsverken, (1)


 30. 129w -- Antal arbetsår inom FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25900 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Matematik, Statistik, ..., Övriga humanistiska vetenskaper (58)
  3. Finansieringskälla: Forskningsårsverken, totalt, Forskningsårsverken, bidrag, (2)
  4. Uppgifter: FoU-årsverken, (1)


 31. 129x -- Utgifter för FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla högskolevis, 1991-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 394862 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2021 (31)
  2. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (60)
  3. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Budgetfinansiering, Extern finansiering, totalt, ..., Annan utländsk finansiering (32)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (1 000 euro), (1)


 32. 129y -- Utgifter för FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 228996 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Matematik, Statistik, ..., Övriga humanistiska vetenskaper (58)
  3. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Budgetfinansiering, Extern finansiering, totalt, ..., Annan utländsk finansiering (32)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (1 000 euro), (1)


 33. 129z -- Utgifter för forskningsverksamhet i högskolesektorn efter typ av FoU, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7379 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Institutionen för högre utbildning: UNIVERSITETSSJUKHUSEN, YRKESHÖGSKOLARNA TOTALT, (2)
  3. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (1 000 euro), (1)


 34. 12a1 -- FoU-personal vid universiteten efter kön och åldersgrupp fördelat på vetenskapsområde, 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29040 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Åldersklassificering: Totalt, 15-24, 25-29, 30-34, ..., 65- (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Teknik, totalt, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, totalt, ..., Humanistiska vetenskaper, totalt (7)
  5. Uppgifter: Fou-personal, (1)


 35. 12ka -- Utgifter för FoU i högskolesektorn efter forskningsorganisation, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7974 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Forskningsorganisation: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, UNIVERSITETSSJUKHUSEN, YRKESHÖGSKOLARNA TOTALT, (4)
  3. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Anskaffningsutgifter, (4)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (1 000 euro), (1)


 36. 12s4 -- FoU-anställda inom den offentliga sektorn efter uppgift och kön enligt huvudsakligt vetenskapsområde, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8600 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Teknik, totalt, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, totalt, ..., Humanistiska vetenskaper, totalt (7)
  3. Uppgift: FoU-anställda totalt, FoU-anställda totalt, kvinnot, Forskare och FoU-ingenjörer, Forskare och FoU-ingenjörer, kvinnor, (4)
  4. Uppgifter: Fou-personal, (1)


 37. 133l -- Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter sektor och forskningsinstitut, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12780 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Forskningsinstitut: Totalt, Statens economiska forskningscentral, Naturresursinstitutet, Livsmedelsverket, ..., Privat icke-vinstdrivande sektor (18)
  3. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, FoU-årsverken, FoU-utgifter (Milj. euro), (4)


 38. 139c -- Forsknings- och utvecklingsverksamhet som företaget eller organisationen beställt utifrån, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7814 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, OFFENTLIG SEKTOR + PRIVAT ICKE-VINSTSYFTANDE SEKTOR, TOTALT, HÖGSKOLESEKTORN TOTALT, (4)
  3. Beställd FoU: Totalt, FoU har beställts från företag, FoU har beställts från högskolor, FoU har beställts från den offentliga sektorn, ..., FoU har beställts från utlandet (6)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 39. 13ri -- Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och andel av BNP, 2000-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13160 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022* (23)
  2. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, OFFENTLIG SEKTOR + PRIVAT ICKE-VINSTSYFTANDE SEKTOR, TOTALT, HÖGSKOLESEKTORN TOTALT, (4)
  3. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), FoU-utgifternas andel av BNP, %, Sektorns andel av FoU-utgifterna, %, Årsförändring av FoU-utgifterna, %, (4)


 40. 13tn -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU-personal och FoU årsverken efter region, 2011-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27030 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MA2 ÅLAND (21)
  3. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, OFFENTLIG SEKTOR + PRIVAT ICKE-VINSTSYFTANDE SEKTOR, TOTALT, HÖGSKOLESEKTORN TOTALT, (4)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), Fou-personal, FoU-årsverken, (3)


 41. 13uc -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter finansieringskälla enligt sektor och forskningsinstitut, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13400 Ändrad senast: 20221027 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Forskningsinstitut: Totalt, Statens economiska forskningscentral, Naturresursinstitutet, Livsmedelsverket, ..., Privat icke-vinstdrivande sektor (18)
  3. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Budgetfinansiering, Extern finansiering, totalt, ..., EU-finansiering (9)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 42. 13x8 -- Forskningsandelar hos universitetens forskningspersonal, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8847 Ändrad senast: 20230224 08.00

  1. År: 2017, 2021, (2)
  2. Personalgrupp: Forskarens karriärsteg 1, Forskarens karriärsteg 2, Forskarens karriärsteg 3, Forskarens karriärsteg 4, ..., Annan FoU-personal (6)
  3. Vetenskapsområde: Naturvetenskaper, totalt, Teknik, totalt, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, totalt, Jordbruks- och skogsvetenskaper, totalt, ..., Humanistiska vetenskaper, totalt (6)
  4. Uppgifter: Forskningsandel, %, (1)