Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118s -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom FoU efter vetenskapsområde, 2007-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22130 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Matematik, Statistik, ..., Övriga humanistiska vetenskaper (58)
  2. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  3. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), FoU-årsverken, (2)


 2. 11at -- Fördelningen av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter forskningstyp sektorvis, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12682 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (17)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 3. 11au -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter finansieringskälla sektorvis, 1989-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106965 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (19)
  2. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2022 (34)
  3. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering och budgetfinansiering, Egen finansiering, Budgetfinansiering, ..., Annan utländsk finansiering (34)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 4. 11av -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter utgiftsslag sektorvis, 1989-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24608 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (19)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgifter (5)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2022 (34)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 5. 11aw -- FoU-personal inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom FoU efter utbildning sektorvis, 1989-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92907 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (19)
  2. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (11)
  3. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2022 (34)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 6. 11ax -- FoU-personal inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom FoU efter uppgift sektorvis, 2004-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23523 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Utförande sectorn: TOTALT, Statlig förvaltningsområden, Statsrådets Kansli, Utrikesministeriet, ..., Privat icke-vinstsyftande sektor (19)
  2. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 7. 11qr -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt typ av FoU efter anställdas storleksklass, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8518 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 8. 11qt -- Antal företag som bedrivit forsknings- och utvecklingsverksamhet efter anställdas storleksklass näringsgrensvis, 2020-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10841 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-249, 250+ (5)
  3. År: 2020, 2021, 2022, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag, (1)


 9. 11qz -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter typ av FoU näringsgrensvis, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15904 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 10. 11r2 -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter utgiftsslag näringsgrensvis, 2008-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20228 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgifter (5)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 11. 11r4 -- Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och finansieringskälla, 1971-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40054 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2022 (52)
  2. Utförande sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, Tillverkning, Övriga näringsgrenar, ..., Yrkeshögskolor (13)
  3. Finansieringskälla: Totalt, Inhemska företag sektors finansiering, Offentliga sektorns finansiering (inkl. budgetfinansiering och offentliga sektorns enheternas egna fonder), totalt, Statliga förvaltningsområdes finansiering, ..., Utlandet finansiering totalt (7)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 12. 11r5 -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter utgiftsslag enligt anställdas storleksklass, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13237 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgifter (5)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 13. 11sa -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter finansieringskälla näringsgrensvis, 2008-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44250 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Extern finansiering, totalt, Inhemska företag sektors finansiering, ..., Annan utländsk finansiering (19)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 14. 11sh -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter finansieringskälla enligt anställdas storleksklass, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28831 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Extern finansiering, totalt, Inhemska företag sektors finansiering, ..., Annan utländsk finansiering (20)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 15. 11sj -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift näringsgrensvis, 2008-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31082 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 16. 11sn -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift enligt anställdas storleksklass, 2004-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16165 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 17. 11sp -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter utbildning enligt anställdas storleksklass, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42731 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (12)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, FoU-årsverken, (3)


 18. 11sq -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter utbildning näringsgrensvis, 2008-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52633 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (7)
  2. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, FoU-årsverken, (3)


 19. 11ss -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter produktgrupp, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20909 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Produktgrupp: Produktgrupp, totalt, A Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, 10-11 Livsmedel, drycker, ..., 951 Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (77)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 20. 11st -- FoU-personal och antal arbetsår inom forskning efter utbildning sektorvis, 1971-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 101829 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, Tillverkning, Övriga näringsgrenar, ..., Yrkeshögskolor (12)
  2. Utbildning: Totalt, FORSKARUTBILDADE TOTALT, Doktor, Licentiater, ..., Övrig utbildning (8)
  3. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2022 (52)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, Fou-personal, män, FoU-årsverken, (4)


 21. 11sv -- FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift sektorvis, 2004-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25340 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, Tillverkning, Övriga näringsgrenar, ..., Yrkeshögskolor (12)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, Fou-personal, män, FoU-årsverken, (4)


 22. 122c -- FoU-personal och forskare inom vetenskapsområdet och genom att utföra sektorn, 2012-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15964 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. Sektor: Offentlig sektor, Universitetssjukhus, Yrkeshögskolor, (3)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Teknik, totalt, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, totalt, ..., Humanistiska vetenskaper, totalt (7)
  3. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  4. Uppgifter: FoU-anställda totalt, FoU-anställda, kvinnor, FoU-anställda, män, Forskare, totalt, ..., Forskare, män (6)


 23. 129j -- FoU-personal i högskolesektorn efter utbildning högskolevis, 2004-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117080 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2022 (19)
  2. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (59)
  3. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Utbildningsdata saknas (8)
  4. Kön: Totalt, Kvinnor, (2)
  5. Uppgifter: FoU-personal, totalt, (1)


 24. 129u -- FoU-personal i högskolesektorn efter uppgift högskolevis, 2008-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45371 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (59)
  3. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  4. Kön: Totalt, Kvinnor, (2)
  5. Uppgifter: FoU-personal, totalt, (1)


 25. 129v -- Antal arbetsår inom FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla högskolevis, 1991-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39748 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  2. Finansieringskälla: Forskningsårsverken, totalt, Forskningsårsverken, bidrag, (2)
  3. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (60)
  4. Uppgifter: FoU-årsverken, (1)


 26. 129w -- Antal arbetsår inom FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26896 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Matematik, Statistik, ..., Övriga humanistiska vetenskaper (58)
  3. Finansieringskälla: Forskningsårsverken, totalt, Forskningsårsverken, bidrag, (2)
  4. Uppgifter: FoU-årsverken, (1)


 27. 129x -- Utgifter för FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla högskolevis, 1991-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 408227 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  2. Institutionen för högre utbildning: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, Helsingfors universitet, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (60)
  3. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Budgetfinansiering, Extern finansiering, totalt, ..., Annan utländsk finansiering (32)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (1 000 euro), (1)


 28. 129y -- Utgifter för FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 244431 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Matematik, Statistik, ..., Övriga humanistiska vetenskaper (58)
  3. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Budgetfinansiering, Extern finansiering, totalt, ..., Annan utländsk finansiering (32)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (1 000 euro), (1)


 29. 129z -- Utgifter för forskningsverksamhet i högskolesektorn efter typ av FoU, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7511 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Institutionen för högre utbildning: UNIVERSITETSSJUKHUSEN, YRKESHÖGSKOLARNA TOTALT, (2)
  3. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (1 000 euro), (1)


 30. 12a1 -- FoU-personal vid universiteten efter kön och åldersgrupp fördelat på vetenskapsområde, 2007-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30492 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Åldersklassificering: Totalt, 15-24, 25-29, 30-34, ..., 65- (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Teknik, totalt, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, totalt, ..., Humanistiska vetenskaper, totalt (7)
  5. Uppgifter: Fou-personal, (1)


 31. 12ka -- Utgifter för FoU i högskolesektorn efter forskningsorganisation, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8201 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Forskningsorganisation: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT, UNIVERSITET TOTALT, UNIVERSITETSSJUKHUSEN, YRKESHÖGSKOLARNA TOTALT, (4)
  3. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Anskaffningsutgifter, (4)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (1 000 euro), (1)


 32. 12s4 -- FoU-anställda inom den offentliga sektorn efter uppgift och kön enligt huvudsakligt vetenskapsområde, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8846 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Vetenskapsområde: Totalt, Naturvetenskaper, totalt, Teknik, totalt, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, totalt, ..., Humanistiska vetenskaper, totalt (7)
  3. Uppgift: FoU-anställda totalt, FoU-anställda totalt, kvinnot, Forskare och FoU-ingenjörer, Forskare och FoU-ingenjörer, kvinnor, (4)
  4. Uppgifter: Fou-personal, (1)


 33. 133l -- Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter sektor och forskningsinstitut, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13198 Ändrad senast: 20231130 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Forskningsinstitut: Totalt, Statens economiska forskningscentral, Naturresursinstitutet, Livsmedelsverket, ..., Privat icke-vinstdrivande sektor (18)
  3. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, FoU-årsverken, FoU-utgifter (Milj. euro), (4)


 34. 139c -- Forsknings- och utvecklingsverksamhet som företaget eller organisationen beställt utifrån, 2017-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8082 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, OFFENTLIG SEKTOR + PRIVAT ICKE-VINSTSYFTANDE SEKTOR, TOTALT, HÖGSKOLESEKTORN TOTALT, (4)
  3. Beställd FoU: Totalt, FoU har beställts från företag, FoU har beställts från högskolor, FoU har beställts från den offentliga sektorn, ..., FoU har beställts från utlandet (6)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 35. 13ri -- Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och andel av BNP, 2000-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15535 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023* (24)
  2. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, OFFENTLIG SEKTOR + PRIVAT ICKE-VINSTSYFTANDE SEKTOR, TOTALT, HÖGSKOLESEKTORN TOTALT, (4)
  3. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), FoU-utgifternas andel av BNP, %, Sektorns andel av FoU-utgifterna, %, Årsförändring av FoU-utgifterna, %, Årsförändring av FoU-utgifterna i fasta priser, % (5)


 36. 13tn -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU-personal och FoU årsverken efter region, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28678 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MA2 ÅLAND (21)
  3. Sektor: Totalt, FÖRETAGSSEKTORN TOTALT, OFFENTLIG SEKTOR + PRIVAT ICKE-VINSTSYFTANDE SEKTOR, TOTALT, HÖGSKOLESEKTORN TOTALT, (4)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), Fou-personal, FoU-årsverken, (3)


 37. 13uc -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter finansieringskälla enligt sektor och forskningsinstitut, 2017-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14282 Ändrad senast: 20231130 08.00

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. Forskningsinstitut: Totalt, Statens economiska forskningscentral, Naturresursinstitutet, Livsmedelsverket, ..., Privat icke-vinstdrivande sektor (18)
  3. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Budgetfinansiering, Extern finansiering, totalt, ..., EU-finansiering (9)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 38. 13x8 -- Forskningsandelar hos universitetens forskningspersonal, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8847 Ändrad senast: 20230224 08.00

  1. År: 2017, 2021, (2)
  2. Personalgrupp: Forskarens karriärsteg 1, Forskarens karriärsteg 2, Forskarens karriärsteg 3, Forskarens karriärsteg 4, ..., Annan FoU-personal (6)
  3. Vetenskapsområde: Naturvetenskaper, totalt, Teknik, totalt, Medicinska vetenskaper, vårdvetenskaper, totalt, Jordbruks- och skogsvetenskaper, totalt, ..., Humanistiska vetenskaper, totalt (6)
  4. Uppgifter: Forskningsandel, %, (1)


 39. 14by -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU-personal och FoU årsverken efter ekonomisk region, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13366 Ändrad senast: 20231027 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Region: HELA LANDET, SK011 Helsingfors, SK014 Raseborg, SK015 Borgå, ..., SK213 Ålands skärgård (70)
  3. Sektor: Totalt, (1)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), Fou-personal, FoU-årsverken, (3)