Alkuun

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse taulukko
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 118w -- Asuntokuntien lukumäärät, tulot ja tulojen rakenne kunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1527272 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Kunta: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Vårdö (311)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (37)


 2. 11ng -- Perusturvan varassa olevan asuntoväestön määrä ja tulotaso iän, sukupuolen ja asuntokunnan pääasiallisen tulonlähteen mukaan, 2005-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 201198 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Perusturvan varassa oleminen: Koko asuntoväestö, Kokonaan perusturvan varassa, Pitkittyneesti perusturvan varassa, Perusturvan osuus yli puolet tuloista, (4)
  2. Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde: Koko asuntoväestö, Tuotannontekijätulot yhteensä, Tulonsiirrot yhteensä, Vanhuuseläke (kansaneläke), ..., Muut tulonsiirrot (8)
  3. Henkilön ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 65 - (7)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, (3)
  6. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)


 3. 11py -- Käytettävissä olevat rahatulot henkilön iän ja sukupuolen mukaan, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 363924 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Henkilön ikä: Yhteensä, 0-17, 18-, 18-64, ..., 90- (102)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  4. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, ..., Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille) (8)


 4. 11wh -- Tulokymmenysten ja sadannesosien tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 57275 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä: Yhteensä, I tulokymmenys (pienituloisin), II tulokymmenys, III tulokymmenys, ..., Sadannesosat 91-99 (p91-p99) (17)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Tulo-osuus (%), Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, ..., Maksetut tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo (13)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 5. 11wl -- Asuntoväestö tulokymmenyksittäin asuntokunnan pääasiallisen tulonlähteen ja henkilön iän mukaan, 2010-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 164643 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde: Koko asuntoväestö, Tuotannontekijätulot yhteensä, Tulonsiirrot yhteensä, Palkkatulot, ..., Muut tulonsiirrot (8)
  3. Henkilön ikä: Yhteensä, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75- (8)
  4. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  5. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo, (3)


 6. 11x3 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita, 1966-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 44693 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), Tuotannontekijätulot (ml. myyntivoitot), Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot, kv-vertailukelpoinen käsite, otosaineisto), ..., Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot, otosaineisto) (8)
  2. Tiedot: Gini-kerroin (%), Theil-indeksi, Logaritminen keskipoikkeama (MLD), Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20), ..., 9. desiili (11)
  3. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)


 7. 122s -- Perusturvaetuuksia ja muita tulonsiirtoja saaneet asuntokunnat tulokymmenyksittäin, 2010-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 156188 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Tulolaji: Kelan vanhuuseläkkeet, Kelan työkyvyttömyyseläkkeet, Kelan työttömyyseläkkeet, Kelan perhe-eläkkeet, ..., Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot) (21)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Tiedot: Tulolajia saaneita asuntokuntia, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Osuus kaikista tulolajia saaneista asuntokunnista, %, Osuus tulokymmenyksen asuntokunnista, %, ..., Käytettävissä olevien rahatulojen keskiarvo tuloa saanutta asuntokuntaa kohti (10)


 8. 122t -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen mukaan, 1966-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 260204 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Henkilön ikä: Yhteensä, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75- (8)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Suhteellinen pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  4. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot, otosaineisto), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto), (3)
  5. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)
  6. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyyskuilu, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)


 9. 127h -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 1990-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 128515 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Suhteellinen pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  3. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot, otosaineisto), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto), (3)
  4. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyyskuilu, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)


 10. 127i -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 175802 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Henkilön sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (18)
  2. Suhteellinen pienituloisuusraja: 40 % koko väestön mediaanitulosta, 50 % koko väestön mediaanitulosta, 60 % koko väestön mediaanitulosta, (3)
  3. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot, otosaineisto), Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto), (3)
  4. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)
  5. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä, Pienituloisuusaste, Pienituloisten mediaanitulo, Köyhyyskuilu, ..., Pienituloisia henkilöitä otoksessa (6)


 11. 127k -- Pienituloisten lukumäärä ja pienituloisuusaste aiempiin vuosiin kiinnitetyillä pienituloisuusrajoilla, 2005-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9088 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Kiinnitetty pienituloisuusraja: Vuoden 2015 pienituloisuusraja, Vuoden 2016 pienituloisuusraja, Vuoden 2017 pienituloisuusraja, Vuoden 2019 pienituloisuusraja, (4)
  3. Tiedot: Pienituloisia henkilöitä, Pienituloisuusaste, (2)


 12. 127l -- Tuloerot ja tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus asuntoväestössä kunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 279312 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Kunta: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Vårdö (311)
  3. Tiedot: Gini-kerroin, tuotannontekijätulot, Gini-kerroin, bruttotulot, Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot, Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus, %, ..., Tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus yhteensä, % (6)


 13. 127m -- Asuntokuntien tulot ja tulojen rakenne, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 141154 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (37)


 14. 127n -- Tuloerot ja tulonsiirtojen tasaava vaikutus asuntoväestössä seutukunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 76595 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Seutukunta: KOKO MAA, SK011 Helsinki, SK016 Loviisa, SK015 Porvoo, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  3. Tiedot: Gini-kerroin, tuotannontekijätulot, Gini-kerroin, bruttotulot, Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot, Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus, %, ..., Tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus yhteensä, % (6)


 15. 127r -- Tuloerot ja tulonsiirtojen tasaava vaikutus asuntoväestössä maakunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30183 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  3. Tiedot: Gini-kerroin, tuotannontekijätulot, Gini-kerroin, bruttotulot, Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot, Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus, %, ..., Tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus yhteensä, % (6)


 16. 127y -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus kunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 392142 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Kunta: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Vårdö (312)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, ..., Pitkittyneesti pienituloisten lasten osuus asuntoväestössä (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 17. 127z -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus maakunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47530 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, ..., Pitkittyneesti pienituloisten lasten osuus asuntoväestössä (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 18. 128a -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus seutukunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 114413 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Seutukunta: KOKO MAA, SK011 Helsinki, SK016 Loviisa, SK015 Porvoo, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, ..., Pitkittyneesti pienituloisten lasten osuus asuntoväestössä (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)


 19. 128b -- Asuntokuntien lukumäärät ja tulot viitehenkilön iän muukaan, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 113728 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Ikä: Yhteensä, 15 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 85 - (15)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (37)


 20. 128c -- Asuntokuntien lukumäärät, tulot ja tulojen rakenne tulokymmenyksittäin, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 95703 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (37)


 21. 128h -- Asuntokuntien lukumäärät, tulot ja tulojen rakenne viitehenkilön koulutusasteen mukaan, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 74678 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Koulutusaste: Kaikki kotitaloudet, Perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Tutkijakoulutusaste (7)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokuntien lukumäärä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Pääomatulo (36)


 22. 128i -- Asuntokuntien lukumäärät, tulot ja tulojen rakenne seutukunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 387980 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Seutukunta: KOKO MAA, SK011 Helsinki, SK016 Loviisa, SK015 Porvoo, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (37)


 23. 128j -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 35703 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Henkilön ikä: Yhteensä, 0 - 3, 4 - 7, 8 - 11, ..., 88 - (24)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Asuntoväestön pienituloisuusaste, Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus asuntoväestössä (5)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)


 24. 128k -- Pienituloisuusrajat erityyppisissä kotitalouksissa, 1987-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23198 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Tiedot: 1 henkilön talous, 1 aikuinen, 1 alle 14-v. lapsi, 1 aikuinen, 2 alle 14-v. lasta, 1 aikuinen, 3 alle 14-v. lasta, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (16)
  2. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 25. 128l -- Perusturvan varassa olevat henkilöt ja lapset kunnittain, 2005-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 199845 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Perusturvan varassa oleminen: Koko asuntoväestö, Kokonaan perusturvan varassa, Pitkittyneesti perusturvan varassa, Perusturvan osuus yli puolet tuloista, (4)
  2. Kunta: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Vårdö (312)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, (2)
  4. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)


 26. 12ci -- Kotitalouksien tulot sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 59774 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (18)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 27. 12dh -- Kotitalouksien tulot kotitalouden elinvaiheen mukaan, 1989-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 48486 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)


 28. 12eb -- Kotitalouksien tulot viitehenkilön iän mukaan, 1966-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 39287 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Viitehenkilön ikä: Yhteensä, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)


 29. 12ec -- Kotitalouksien tulot aikuisten ja lasten lukumäärän mukaan, 1987-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 53687 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Aikuisten ja lasten lukumäärä: Kaikki kotitaloudet, 1 aikuinen, 1 aikuinen, 1 lapsi, 2 aikuista, ..., Muut (16)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 30. 12eh -- Kotitalouksien ja henkilöiden jakautuminen tulokymmenyksen ja viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 149138 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (18)
  3. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % väestöryhmän kotitalouksista, (4)
  4. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 31. 12ei -- Kotitalouksien tulojen rakenne sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 132198 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (18)
  2. Tiedot: Kotitalouksia, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, Lapsia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (32)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 32. 12ew -- Kotitalouksien ja henkilöiden jakautuminen tulokymmenyksen ja kotitalouden elinvaiheen mukaan, 1989-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 112721 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % väestöryhmän kotitalouksista, (4)
  4. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)


 33. 12ex -- Kotitalouksien ja henkilöiden jakautuminen tulokymmenyksen ja viitehenkilön iän mukaan, 1966-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 85624 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Viitehenkilön ikä: Yhteensä, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  3. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % väestöryhmän kotitalouksista, (4)
  4. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2020 (39)


 34. 12g1 -- Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita tulokymmenyksittäin, 2002-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 74196 Päivitetty: 20220128 08.00

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  3. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Henkilöitä perusjoukossa, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (26)


 35. 12g4 -- Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja pienituloisuuden mukaan, 2002-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 75807 Päivitetty: 20220128 08.00

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  3. Pienituloisuus: Kaikki, Pienituloiset, Muut, (3)
  4. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Henkilöitä perusjoukossa, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (26)


 36. 12g9 -- Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja elinvaiheen mukaan, 2002-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 172990 Päivitetty: 20220128 08.00

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  3. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  4. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Henkilöitä perusjoukossa, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (26)


 37. 12hh -- Asuntoväestö tulokymmenyksittäin ja kunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 979397 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  3. Kunta: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Vårdö (311)
  4. Tiedot: Asuntokuntaväestö tulokymmenyksessä, henkilöä, Tulokymmenykseen kuuluvan väestön osuus, %, (2)


 38. 12hi -- Asuntoväestö tulokymmenyksittäin ja seutukunnittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 249949 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  3. Seutukunta: KOKO MAA, SK011 Helsinki, SK016 Loviisa, SK015 Porvoo, ..., SK213 Ålands skärgård (71)
  4. Tiedot: Asuntokuntaväestö tulokymmenyksessä, henkilöä, Tulokymmenykseen kuuluvan väestön osuus, %, (2)


 39. 12ij -- Kotitalouden tulot asunnon hallintasuhteen mukaan, 1987-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26210 Päivitetty: 20220128 08.00

  1. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, (3)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2020 (34)


 40. 13dp -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus asuntokunnan aikuisten ja lasten lukumäärän mukaan, 2010-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20114 Päivitetty: 20211215 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Aikuisten ja lasten lukumäärä: Kaikki yhteensä, 1 aikuinen, 1 aikuinen ja lapsia, 1 aikuinen, 1 lapsi, ..., Muut (21)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Asuntoväestön pienituloisuusaste, Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus asuntoväestössä (5)