Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118w -- Asuntokuntien tulot ja tulojen rakenne alueittain, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2214469 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (37)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  3. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., SK213 Ålands skärgård (421)


 2. 11ng -- Perusturvan varassa olevan asuntoväestön määrä ja tulotaso iän, sukupuolen ja asuntokunnan pääasiallisen tulonlähteen mukaan, 2005-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 226089 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Perusturvan varassa oleminen: Koko asuntoväestö, Kokonaan perusturvan varassa, Pitkittyneesti perusturvan varassa, Perusturvan osuus yli puolet tuloista, (4)
  2. Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde: Koko asuntoväestö, Tuotannontekijätulot yhteensä, Tulonsiirrot yhteensä, Vanhuuseläke (kansaneläke), ..., Muut tulonsiirrot (8)
  3. Henkilön ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 65 - (7)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, (3)
  6. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)


 3. 11py -- Käytettävissä olevat rahatulot henkilön iän ja sukupuolen mukaan, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 472922 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Henkilön ikä: Yhteensä, 0-17, 18-, 18-64, ..., 90- (102)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Henkilökohtainen käytettävissä oleva rahatulo, mediaani (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille), Henkilökohtainen käytettävissä oleva rahatulo, keskiarvo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille), Henkilökohtainen käytettävissä oleva rahatulo, mediaani (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille), ..., Gini-kerroin, tuotannontekijätulot (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 4. 11wh -- Tulokymmenysten ja sadannesosien tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 122911 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä: Yhteensä, I, II, III, ..., Suurituloisin 1% (35)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Tulo-osuus (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, ..., Maksetut tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo (17)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)


 5. 11wl -- Asuntoväestö tulokymmenyksittäin asuntokunnan pääasiallisen tulonlähteen ja henkilön iän mukaan, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 581304 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde: Koko asuntoväestö, Tuotannontekijätulot yhteensä, Tulonsiirrot yhteensä, Palkkatulot, ..., Muut tulonsiirrot (8)
  3. Henkilön ikä: Yhteensä, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75- (8)
  4. Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä: Yhteensä, I, II, III, ..., Suurituloisin 1% (35)
  5. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo, (3)


 6. 11x3 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita, 1966-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 45894 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Tulokäsite: Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot), Tuotannontekijätulot (ml. myyntivoitot), Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot), Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot, kv-vertailukelpoinen käsite, otosaineisto), ..., Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot, otosaineisto) (8)
  2. Tiedot: Gini-kerroin (%), Theil-indeksi, Logaritminen keskipoikkeama (MLD), Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20), ..., 9. desiili (11)
  3. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2022 (41)


 7. 122s -- Perusturvaetuuksia ja muita tulonsiirtoja saaneet asuntokunnat tulokymmenyksittäin, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 191423 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Tulolaji: Kelan vanhuuseläkkeet, Kelan työkyvyttömyyseläkkeet, Kelan työttömyyseläkkeet, Kelan perhe-eläkkeet, ..., Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot) (22)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  4. Tiedot: Tulolajia saaneita asuntokuntia, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Osuus kaikista tulolajia saaneista asuntokunnista, %, Osuus tulokymmenyksen asuntokunnista, %, ..., Käytettävissä olevien rahatulojen keskiarvo tuloa saanutta asuntokuntaa kohti (10)


 8. 127l -- Tuloerot ja tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus asuntoväestössä alueittain, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 408163 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., SK213 Ålands skärgård (421)
  3. Tiedot: Gini-kerroin, tuotannontekijätulot, Gini-kerroin, bruttotulot, Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot, Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus, %, ..., Tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus yhteensä, % (6)


 9. 127y -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus alueittain, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 639897 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., SK213 Ålands skärgård (421)
  2. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista), Pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, ..., Pitkittyneesti pienituloisten lasten osuus asuntoväestössä (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)


 10. 128b -- Asuntokuntien tulot ja tulojen rakenne viitehenkilön iän mukaan, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 129329 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Viitehenkilön ikä: Yhteensä, 15 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 85 - (15)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (37)


 11. 128c -- Asuntokuntien tulot ja tulojen rakenne tulokymmenyksittäin, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 108680 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (37)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  3. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)


 12. 128h -- Asuntokuntien tulot ja tulojen rakenne viitehenkilön koulutusasteen mukaan, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 84770 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Koulutusaste: Kaikki kotitaloudet, Perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Tutkijakoulutusaste (7)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokuntien lukumäärä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Pääomatulo (36)


 13. 128j -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 44066 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Henkilön ikä: Yhteensä, 0 - 3, 4 - 7, 8 - 11, ..., 88 - (25)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista), Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista), Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista), Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista) (5)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)


 14. 128l -- Perusturvan varassa olevat henkilöt ja lapset alueittain, 2005-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 320056 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Perusturvan varassa oleminen: Koko asuntoväestö, Kokonaan perusturvan varassa, Pitkittyneesti perusturvan varassa, Perusturvan osuus yli puolet tuloista, (4)
  2. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., SK213 Ålands skärgård (421)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestö, lapsia, (2)
  4. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)


 15. 12ci -- Kotitalouksien tulot sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 62216 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (18)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)


 16. 12dh -- Kotitalouksien tulot kotitalouden elinvaiheen mukaan, 1989-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 48593 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2022 (34)


 17. 12eb -- Kotitalouksien tulot viitehenkilön iän mukaan, 1966-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40433 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Viitehenkilön ikä: Yhteensä, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2022 (41)


 18. 12ec -- Kotitalouksien tulot aikuisten ja lasten lukumäärän mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 51119 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Aikuisten ja lasten lukumäärä: Kaikki kotitaloudet, 1 aikuinen, 1 aikuinen, 1 lapsi, 2 aikuista, ..., Muut (14)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)


 19. 12eh -- Kotitalouksien ja henkilöiden jakautuminen tulokymmenyksen ja viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 157173 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (18)
  3. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % väestöryhmän kotitalouksista, (4)
  4. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)


 20. 12ei -- Kotitalouksien tulojen rakenne sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 107060 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  2. Tiedot: Kotitalouksia, Kotitalouden keskikoko, Aikuisia keskimäärin, Lapsia keskimäärin, ..., Käytettävissä oleva tulo (32)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)


 21. 12ew -- Kotitalouksien ja henkilöiden jakautuminen tulokymmenyksen ja kotitalouden elinvaiheen mukaan, 1989-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 117351 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % väestöryhmän kotitalouksista, (4)
  4. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2022 (34)


 22. 12ex -- Kotitalouksien ja henkilöiden jakautuminen tulokymmenyksen ja viitehenkilön iän mukaan, 1966-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 89462 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Viitehenkilön ikä: Yhteensä, 0 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 75 - (8)
  3. Tiedot: Henkilöitä kotitalouksissa, Kotitalouksia, % tulokymmenyksen kotitalouksista, % väestöryhmän kotitalouksista, (4)
  4. Vuosi: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2022 (41)


 23. 12g1 -- Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita tulokymmenyksittäin, 2002-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 77348 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  3. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Henkilöitä perusjoukossa, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (26)


 24. 12g4 -- Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja pienituloisuuden mukaan, 2002-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 79373 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  3. Pienituloisuus: Kaikki, Pienituloiset, Muut, (3)
  4. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Henkilöitä perusjoukossa, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (26)


 25. 12g9 -- Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja elinvaiheen mukaan, 2002-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 185095 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  3. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  4. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Henkilöitä perusjoukossa, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), keskiarvo, ..., Asumismenojen tulo-osuus (netto %), mediaani (26)


 26. 12hh -- Asuntoväestö tulokymmenyksittäin ja alueittain, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1466605 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä: Yhteensä, I, II, III, ..., X (11)
  3. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., SK213 Ålands skärgård (421)
  4. Tiedot: Asuntokuntaväestö tulokymmenyksessä, henkilöä, Tulokymmenykseen kuuluvan väestön osuus, %, (2)


 27. 12ij -- Kotitalouden tulot asunnon hallintasuhteen mukaan, 1987-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29016 Päivitetty: 20240228 08.00

  1. Asunnon hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  2. Tiedot: Kotitalouksien lukumäärä, Kotitalouden keskikoko, Ammatissa toimivia keskimäärin, Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani, ..., Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo (11)
  3. Vuosi: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)


 28. 13dp -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus asuntokunnan aikuisten ja lasten lukumäärän mukaan, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 71845 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Aikuisten ja lasten lukumäärä: Kaikki yhteensä, 1 aikuinen, 1 aikuinen, alle 25 vuotta, 1 aikuinen, 25 - 34 vuotta, ..., Vähintään 4 aikuista, vähintään 3 lasta (30)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista), Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista), Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista), ..., Köyhyyskuilu (raja 50 % mediaanista) (16)


 29. 13vi -- Pienituloisuusrajat erityyppisissä asuntokunnissa, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11468 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Asuntokunnan rakenne: 1 aikuinen, 1 aikuinen, 1 alle 14-v. lapsi, 1 aikuinen, 2 alle 14-v. lasta, 1 aikuinen, 3 alle 14-v. lasta, ..., 4 aikuista (15)
  3. Tiedot: Pienituloisuusraja 60 % mediaanista (euroa), Pienituloisuusraja 50 % mediaanista (euroa), (2)


 30. 14k5 -- Asuntoväestön tulotaso tuloluokan, iän, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan, 2010-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 599742 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Tuloluokka (% mediaanitulosta): Yhteensä, <40 %, <50 %, 50-60 %, ..., >= 200 % (suurituloiset) (10)
  3. Henkilön ikä: Yhteensä, 0-17, 18-, 18-64, ..., 85- (12)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Henkilön koulutusaste: Yhteensä, Toinen aste, Alin korkea-aste, alempi korkeakouluaste, erikoisammattikoulutusaste, Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste, ..., Alle 15-vuotias (6)
  6. Tiedot: Asuntoväestö, henkilöä, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, Henkilökohtainen käytettävissä oleva rahatulo, mediaani (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille), Henkilökohtainen tuotannontekijätulo, mediaani, (4)


 31. 14l1 -- Asuntoväestön tulotaso syntymävuoden ja sukupuolen mukaan, 1995-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 79240 Päivitetty: 20231219 08.00

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Syntymävuosi: Yhteensä, -1914, 1915-1919, 1920-1924, ..., 2020- (24)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Henkilökohtainen käytettävissä oleva rahatulo, mediaani (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille), Henkilökohtainen tuotannontekijätulo, mediaani, Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista) (5)