Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12i9 -- Valdeltagandet bland Finska medborgare som bor i Finland i riksdagsvalen, 1908-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26856 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 1908, 1909, 1910, 1911, ..., 2023 (38)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland (antal), Väljare, finska medborgare bosatta i Finland (antal), Valdeltagande, finska medborgare bosatta i Finland (%), Kasserade röster (antal), Andel kasserade röster (%) (5)


 2. 13sm -- Röstberättigade och kandidater i riksdagsvalet efter parti, åldersklass, kön och valkrets, 2003-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 558279 Ändrad senast: 20230427 08.00

  1. År: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Parti: Röstberättigade, Röstberättigade bosatta i Finland, Kandidater, SAML, ..., Övriga (39)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Valkrets: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP05 Ålands valkrets (14)
  6. Uppgifter: Antal (st.), (1)


 3. 13sq -- De röstberättigades och kandidaternas genomsnittsålder i riksdagsvalet efter parti, kön och valkrets, 2003-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 108766 Ändrad senast: 20230427 08.00

  1. År: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Parti: Röstberättigade, Röstberättigade bosatta i Finland, Kandidater, SAML, ..., Övriga (39)
  4. Valkrets: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP05 Ålands valkrets (14)
  5. Uppgifter: Genomsnittsålder (medeltal), Antal (st.), (2)


 4. 13sr -- Röstberättigade, kandidater och invalda i riksdagsvalet efter parti samt åldersgrupp och kön, 2011-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29965 Ändrad senast: 20230427 08.00

  1. År: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Röstberättigade, kandidater och invalda: Röstberättigade, Röstberättigade bosatta i Finland, Kandidater totalt, Kandidater SDP, ..., Invalda Övriga (24)
  4. Bakgrundsvariabler: Alla åldersklasser, 18 - 29-åringar, 18 - 39-åringar, 40 - 60-åringar, Över 60-åringar (5)
  5. Uppgifter: Antal (st.), Andel (%), Andel efter kön (%), (3)


 5. 13ss -- De röstberättigades, kandidaternas och de invaldas parti, genomsnittsålder, median för disponibla inkomster, medeltal av antalet barn samt andel barnlösa i riksdagsvalet, 2011-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69124 Ändrad senast: 20230427 08.00

  1. År: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Röstberättigade, kandidater och invalda: Röstberättigade bosatta i Finland, Röstberättigade i åldern 18-64 år bosatta i Finland, Kandidater totalt, Kandidater SDP, ..., Invalda, nya (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Valkrets: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP05 Ålands valkrets (14)
  5. Uppgifter: Genomsnittsålder (medeltal), Median för disponibla inkomster (euro), Antal barn i genomsnitt (antal), Andel barnlösa (%), (4)


 6. 13st -- Antalet kandidater i riksdagsvalet efter parti samt uppgift om sittande riksdagsledamöter, fullmäktigeledamöter, ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige och Europaparlamentariker, 2003-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33280 Ändrad senast: 20230427 08.00

  1. År: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Parti: Totalt, SAML, SAF, SDP, ..., Övriga (11)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Uppgifter: Antal kandidater, Riksdagsmän, Ledamöt i välfärdsområdesfullmäktige, Fullmäktigeledamot, ..., Ledamöt i välfärdsområdesfullmäktige och fullmäktigeledamot (10)


 7. 13su -- De röstberättigades, kandidaternas och de invaldas huvudsakliga verksamhet, utbildning, arbetsgivarsektor, de högsta och lägsta inkomstdecilen, språk och härkomst i riksdagsvalen, 2011-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84228 Ändrad senast: 20230427 08.00

  1. År: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Röstberättigade, kandidater och invalda: Röstberättigade bosatta i Finland, Röstberättigade i åldern 18-64 år bosatta i Finland, Kandidater totalt, Kandidater SDP, ..., Invalda, nya (15)
  4. Bakgrundsvariabler: Totalt, 1 Huvudsaklig verksamhet totalt, 1.1 Sysselsatta, 1.2 Arbetslösa, ..., 6 Utländsk bakgrund (25)
  5. Uppgifter: Antal (st.), Andel efter kön (%), Andel (%), (3)


 8. 13sw -- Partiernas väljarstöd och röster i riksdagsvalet enligt varje valårets kommunindelning, 1983-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18088677 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 1983, 1987, 1991, 1995, ..., 2023 (11)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Parti: Partiernas röster, totalt, SAML, SAF, SDP, ..., Övriga (42)
  4. Valkrets och kommun under valåret: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, KU091 Helsingfors, VP02 Nylands valkrets, ..., KU941 Vårdö (491)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Röster, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (antal), Röster, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (%), Andel av rösterna (%), ..., Andel av rösterna, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (%) (6)


 9. 13sv -- Röstningsuppgifter efter kön i riksdagsvalet enligt varje valårets kommunindelning, 1983-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1023872 Ändrad senast: 20230516 15.00

  1. År: 1983, 1987, 1991, 1995, ..., 2023 (11)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Valkrets och kommun under valåret: Hela landet, Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland, Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands, VP01 Helsingfors valkrets, ..., 05U Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands (527)
  4. Uppgifter: Röstberättigade (antal), Väljare (antal), Valdeltagande (%), Kasserade röster (antal), ..., Kasserade röster, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (%) (12)


 10. 13sx -- Röstberättigade och väljare efter kön i riksdagsvalet samt kasserade röstsedlar efter röstningsområde, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 700188 Ändrad senast: 20230516 15.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Område: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, KU091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2131)
  4. Uppgifter: Röstberättigade (antal), Väljare (antal), Valdeltagande (%), Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland (antal), ..., Godkända förhandsröster (antal) (16)


 11. 13sy -- Röstberättigade och väljare samt de som röstat på förhand i riksdagsvalet, efter kön och kommun, 2019-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 139373 Ändrad senast: 20230728 08.00

  1. År: 2019, 2023, (2)
  2. Valkrets och kommun: Hela landet, Finska medborgare bosatta i Finland, S Urbana kommuner, S Tätortskommuner, ..., 05R - Därav i Sverige (404)
  3. Röstningsuppgifter: Områden, Röstberättigade totalt, Röstberättigade män, Röstberättigade kvinnor, ..., Förhandsväljare, kvinnor (10)
  4. Uppgifter: Antal (st.), Valdeltagande (%), (2)


 12. 13sz -- Kasserade röstsedlar i riksdagsvalet efter orsak och valkrets, 2011-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23277 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Valkrets och kommunform: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  3. Kasseringsgrund: 1 Kasserat totalt, 11 I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, 12 Valkuvertet försett med obehörig anteckning, 13 Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., 17 Blanka röstsedel (8)
  4. Uppgifter: Antal (st.), (1)


 13. 13t2 -- Partiernas väljarstöd i riksdagsvalet efter kandidatens kön och röstningsområde, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3217040 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, KU091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2131)
  3. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Parti: Totalt, SAML, SAF, SDP, ..., Övriga (24)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Andel av förhandsrösterna (%), ..., Andel av rösterna på valdagen (%) (6)


 14. 13t3 -- Kandidaternas röstetal i riksdagsvalet samt jämförelsetal och uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 609316 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Kandidat: Ahde Hilkka / SDP / Helsingfors valkrets, Ahmed Mahad / SDP / Helsingfors valkrets, Asukas Eva-Maria / SDP / Helsingfors valkrets, Austero Nita / SDP / Helsingfors valkrets, ..., Yritys Inkeri / Övriga / Lapplands valkrets (2424)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Jämförelsetal, (3)


 15. 13t4 -- Antalet invalda i riksdagsvalet efter parti, åldersklass, kön och valkrets, 2003-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 133031 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Parti: Totalt, SAML, SAF, SDP, ..., Övriga (11)
  4. Ålder: Totalt, 18 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 65 - (11)
  5. Valkrets: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP05 Ålands valkrets (14)
  6. Uppgifter: Invalda (antal), (1)


 16. 13t5 -- De invaldas genomsnittsålder i riksdagsvalet efter parti, kön och valkrets, 2003-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34344 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Parti: Totalt, SAML, SAF, SDP, ..., Övriga (11)
  4. Valkrets: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP05 Ålands valkrets (14)
  5. Uppgifter: Genomsnittsålder (medeltal), Invalda (antal), (2)


 17. 13t6 -- Helsingfors valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3945077 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP01 Helsingfors valkrets, KU091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, 091 002A Kronohagen B, ..., 091 090B R-omr 090B (169)
  3. Kandidat: Ahde Hilkka / SDP / Helsingfors valkrets, Ahmed Mahad / SDP / Helsingfors valkrets, Asukas Eva-Maria / SDP / Helsingfors valkrets, Austero Nita / SDP / Helsingfors valkrets, ..., Helminen Jyrki / Övriga / Helsingfors valkrets (293)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 18. 13t7 -- Nylands valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12904641 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP02 Nylands valkrets, KU018 Askola, 018 001 Askola, KU049 Esbo, ..., 927 008 Etelä-Vihti (340)
  3. Kandidat: Aaltonen Juri / SDP / Nylands valkrets, Abdi Faysal / SDP / Nylands valkrets, Aitola Minna / SDP / Nylands valkrets, Beurling-Pomoell Juha / SDP / Nylands valkrets, ..., Mäkinen Tomi / Övriga / Nylands valkrets (485)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 19. 13t8 -- Egentliga Finlands valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2759626 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP03 Egentliga Finlands valkrets, KU019 Aura, 019 001 Aura, KU202 St Karins, ..., 918 001 R-omr 001 (162)
  3. Kandidat: Alho Niina / SDP / Egentliga Finlands valkrets, Elo Piia / SDP / Egentliga Finlands valkrets, Eloranta Eeva-Johanna / SDP / Egentliga Finlands valkrets, Grönroos Leif / SDP / Egentliga Finlands valkrets, ..., Suominen Voitto / Övriga / Egentliga Finlands valkrets (214)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 20. 13t9 -- Satakunta valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 823629 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP04 Satakunta valkrets, KU050 Eura, 050 001 Eura, 050 002 Kauttua, ..., 886 004 Kullaa (80)
  3. Kandidat: Alenius Sinikka / SDP / Satakunta valkrets, Jokinen-Anttila Leena / SDP / Satakunta valkrets, Kauramäki Kai / SDP / Satakunta valkrets, Kiuru Krista / SDP / Satakunta valkrets, ..., Valtanen Niina / VL / Satakunta valkrets (124)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 21. 13ta -- Tavastlands valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1535178 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP06 Tavastlands valkrets, KU016 Asikkala, 016 001 Asikkala, KU061 Forssa, ..., 981 001 R-omr 001 (132)
  3. Kandidat: Filatov Tarja / SDP / Tavastlands valkrets, Hildén Sirkku / SDP / Tavastlands valkrets, Jormanainen Lauri / SDP / Tavastlands valkrets, Kari Mika / SDP / Tavastlands valkrets, ..., Vuorinen Jari / VL / Tavastlands valkrets (144)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 22. 13tb -- Birkalands valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3694275 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP07 Birkalands valkrets, KU020 Ackas, 020 001 Toijalan läntinen, 020 002 Toijalan itäinen, ..., 980 011 Kuru (197)
  3. Kandidat: Ala-Herttuala Marika / SDP / Birkalands valkrets, Asell Marko / SDP / Birkalands valkrets, Hamari Lotta / SDP / Birkalands valkrets, Hänninen Mikko / SDP / Birkalands valkrets, ..., Virtanen Timo / Övriga / Birkalands valkrets (239)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 23. 13tc -- Sydöstra Finlands valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2295547 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP08 Sydöstra Finlands valkrets, KU046 Enonkoski, 046 001 Enonkoski, KU075 Fredrikshamn, ..., 935 003 Virojoki (182)
  3. Kandidat: Arola Sami / SDP / Sydöstra Finlands valkrets, Hokkanen Mikko / SDP / Sydöstra Finlands valkrets, Häkkinen Inka / SDP / Sydöstra Finlands valkrets, Juhola Jatta / SDP / Sydöstra Finlands valkrets, ..., Turklin Arja / VL / Sydöstra Finlands valkrets (158)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 24. 13td -- Savolax-Karelens valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2162473 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP09 Savolax-Karelens valkrets, KU090 Heinävesi, 090 001 Etelä-Heinävesi, 090 002 Pohjois-Heinävesi, ..., 925 001 Vieremä (174)
  3. Kandidat: Airaksinen Tanja / SDP / Savolax-Karelens valkrets, Backnäs Teemu / SDP / Savolax-Karelens valkrets, Eskelinen Seppo / SDP / Savolax-Karelens valkrets, Hiltunen Mikko / SDP / Savolax-Karelens valkrets, ..., Lukkarinen Arto / Övriga / Savolax-Karelens valkrets (156)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 25. 13te -- Vasa valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3246997 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP10 Vasa valkrets, KU005 Alajärvi, 005 001 Itäinen, 005 002 Läntinen, ..., 989 001 Ähtäri (256)
  3. Kandidat: Behm Niina / SDP / Vasa valkrets, Berg Kim / SDP / Vasa valkrets, Caldén Anna / SDP / Vasa valkrets, Granholm Jasmin / SDP / Vasa valkrets, ..., Turunen Hannu / VL / Vasa valkrets (161)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 26. 13tf -- Mellersta Finlands valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1189041 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP11 Mellersta Finlands valkrets, KU077 Hankasalmi, 077 001 Asema, 077 002 Kirkonkylä, ..., 992 006 Sumiainen (101)
  3. Kandidat: Blom Jari / SDP / Mellersta Finlands valkrets, Hakonen Lassi / SDP / Mellersta Finlands valkrets, Hyötyläinen Juha / SDP / Mellersta Finlands valkrets, Hämäläinen Jukka / SDP / Mellersta Finlands valkrets, ..., Ylitalo Janne / SML / Mellersta Finlands valkrets (146)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 27. 13tg -- Uleåborgs valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2739079 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP12 Uleåborgs valkrets, KU009 Alavieska, 009 001 Kirkonkylä, KU069 Haapajärvi, ..., 977 002 Pohjoinen (195)
  3. Kandidat: Ala-aho Tuula / SDP / Uleåborgs valkrets, Haapaniemi Jarmo / SDP / Uleåborgs valkrets, Heikkinen Pasi / SDP / Uleåborgs valkrets, Heiskanen Miina-Anniina / SDP / Uleåborgs valkrets, ..., Väyrynen Mirka / VL / Uleåborgs valkrets (177)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 28. 13th -- Lapplands valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 942151 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP13 Lapplands valkrets, KU047 Enontekis, 047 001 Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu, 047 002 Kaaresuvanto, ..., 976 003 Raanujärvi (104)
  3. Kandidat: Aikio Ara / SDP / Lapplands valkrets, Hettula Arto / SDP / Lapplands valkrets, Honkanen Sari / SDP / Lapplands valkrets, Honkonen Satu / SDP / Lapplands valkrets, ..., Yritys Inkeri / Övriga / Lapplands valkrets (112)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 29. 13ti -- Ålands valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62373 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Region/röstningsområde: VP05 Ålands valkrets, KU035 Brändö, 035 001 Brändö, KU043 Eckerö, ..., 941 001 Vårdö (38)
  3. Kandidat: Widén Pia / Övriga / Ålands valkrets, Scott Erika / Övriga / Ålands valkrets, Röblom Alfons / Övriga / Ålands valkrets, Holmström Simon / Övriga / Ålands valkrets, ..., Zekaj Arsim / Övriga / Ålands valkrets (15)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Andel av rösterna (%), Förhandsröster (antal), Jämförelsetal, (4)


 30. 13tj -- Valförbunden och deras röstetal i riksdagsvalet efter valkrets, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40117 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Valförbund/Parti/Valkrets: VALKRETS / Totalt / Helsingfors valkrets, - Valförbund 1 / Totalt / Helsingfors valkrets, - Valförbund 1 / SKE / Helsingfors valkrets, - Valförbund 1 / KRIP / Helsingfors valkrets, ..., Övriga / Lapplands valkrets (209)
  3. Uppgifter: Valförbundets röster (antal), Andel av valförbundets röster (%), Andel av rösterna i valkretsen (%), (3)


 31. 13tk -- Minsta och största röstetalet och jämförelsetalet i riksdagsvalet efter parti och valkrets, 2003-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 156955 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2003, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (6)
  2. Valkrets och kommun under valåret: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP05 Ålands valkrets (18)
  3. Parti: Totalt, SAML, SAF, SDP, ..., Övriga (11)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röster (antal), Antal kandidater, Minsta antalet röster, Största antalet röster, ..., Största jämförelsetalet (6)


 32. 13yh -- Riksdagsvalet, analys, 2019-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 126292 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2019, 2023, (2)
  2. Valkrets: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, VP02 Nylands valkrets, VP03 Egentliga Finlands valkrets, ..., VP13 Lapplands valkrets (13)
  3. Parti: SAML, SAF, SDP, CENT, ..., Övriga partier och valmansföreningar (9)
  4. Klassificeringsvariabel: Samlingspartiets väljarstöd stort, Samlingspartiets väljarstöd medelstort, Samlingspartiets väljarstöd litet, Sdp:s väljarstöd stort, ..., Låg arbetslöshet (42)
  5. Uppgifter: Väljarstöd %, Förändring i väljarstödet %, (2)


 33. 13yk -- Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i riksdagsvalet, 2011-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 200685 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Bosättningsland: Totalt, Finska medborgare, bosatta i Finland, Finska medborgare, bosatta i utomlands, (3)
  4. Valkrets och kommunform: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  5. Uppgifter: Alla förhandsröstningsställen, totalt, 1 Kommunalhus/stadshus, 2 Bibliotek, 2.1 Bibliotek i köpcentrum, ..., 16 Brev (25)


 34. 13yl -- Personer som röstat på Finlands representationer samt personer som röstat på fartyg efter kön i riksdagsvalet, 2011-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34419 Ändrad senast: 20230414 08.00

  1. År: 2011, 2015, 2019, 2023, (4)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Röstningsställe: TOTALT, Representationer, Fartyg, EUROPA, ..., Nya Zeeland (113)
  4. Bosättningsland: Totalt, Finska medborgare, bosatta i Finland, Finska medborgare, bosatta i utomlands, (3)
  5. Uppgifter: Väljare (antal), (1)


 35. 13ys -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter kön och ålder, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3641098 Ändrad senast: 20230519 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Åldersgrupp: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 80 - (16)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Område: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, KU091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Uppgifter: Röstberättigade i riksdagsvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i riksdagsvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: täckning, % (7)


 36. 13yt -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter kön och utbildningsnivå, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1506713 Ändrad senast: 20230519 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Grundnivå, Mellannivå, Lägsta högrenivå, ..., Högre högskolenivå, forsk.utb. (6)
  4. Område: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, KU091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Uppgifter: Röstberättigade i riksdagsvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i riksdagsvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: täckning, % (7)


 37. 13yu -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter härkomst, språk och kön, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1846339 Ändrad senast: 20230519 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Backgrundsvariable: Totalt, Finländsk bakgrund, Utländsk bakgrund, Finsk eller samiskspräkiga, ..., Språk okänt (7)
  4. Område: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, KU091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Uppgifter: Röstberättigade i riksdagsvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i riksdagsvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: täckning, % (7)


 38. 13yv -- Uppgift om användning av rösträtt : valdeltagandet efter inkomstkvintil och kön, 2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1736502 Ändrad senast: 20230519 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Inkomstkvintil: Totalt, I, II, III, ..., Okänd (7)
  4. Område: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, KU091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Uppgifter: Röstberättigade i riksdagsvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i riksdagsvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: täckning, % (7)


 39. 13yw -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter huvudsaklig verksamhet och kön, 2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1528185 Ändrad senast: 20230519 08.00

  1. År: 2023, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa, Personer utanför arbetskraften, ..., Pensionärer (6)
  4. Område: Hela landet, VP01 Helsingfors valkrets, KU091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2130)
  5. Uppgifter: Röstberättigade i riksdagsvalet (hela landet), antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, antal, Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, %, Röstberättigade (områdera) i riksdagsvalet, antal, ..., Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: täckning, % (7)