Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12r5 -- Arbetslösa arbetssökande i olika grupper, personer i service och lediga jobb i slutet av månaden (1001), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7724690 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  3. Uppgifter: Arbetssökande på beräkningsdagen (st.), Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.), Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.), Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%), ..., Nya lediga jobb under månaden (st.) (23)


 2. 12t8 -- Arbetssökande enligt sysselsättningskod i slutet av månaden (1205), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 121610368 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Sysselsättningskod: Totalt, Sysselsatt, Arbetar på allm.arbetsm., Arbetslös, ..., Okänd (12)
  5. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Uppgifter: Arbetssökande på beräkningsdagen (st.), (1)


 3. 12t9 -- Utländska arbetslösa arbetssökande per landskap i slutet av månaden (1206), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23008366 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Sysselsättningskodens längd: Totalt, Mindre än 1 vecka, 1-2 veckor, 3-4 veckor, ..., Okänd (16)
  5. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Uppgifter: Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.), Genomsn. längd på jobbsökning bland utländska arbetslösa arbetssökande (v.), Utländska långtidsarbetslösa (st.), (3)


 4. 12ta -- Arbetslösa arbetssökande enligt arbetslöshetens längd per landskap i slutet av månaden (1207), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 153718657 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Sysselsättningskodens längd: Totalt, Mindre än 1 vecka, 1-2 veckor, 3-4 veckor, ..., Okänd (16)
  5. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Uppgifter: Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.), Genomsn. längd på jobbsökning bland arbetslösa arbetssökande (v.), Långtidsarbetslösa (st.), (3)


 5. 12tb -- Utländska arbetssökande enligt yrkesgrupp per landskap i slutet av månaden (1208), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 132229502 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Arbetsmarknadsposition: Totalt, Yrkesverksamma, Arbetslösa arbetssökande, Utanför arbetskraften, ..., Okänd (6)
  5. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Utländska arbetssökande på beräkningsdagen (st.), (1)


 6. 12tc -- Utländska arbetssökande enligt utbildning per landskap i slutet av månaden (1209), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 134600245 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  3. Arbetsmarknadsposition: Totalt, Yrkesverksamma, Arbetslösa arbetssökande, Utanför arbetskraften, ..., Okänd (6)
  4. Utbildning: SSS Totalt, 0011 Förskoleundervisning, 1011 Folkskola, 1019 Annan allmänbildande utbildning på lägre grundnivå, ..., 9999 Annan utbildning, utbildningsnivån okänd (522)
  5. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Uppgifter: Utländska arbetssökande på beräkningsdagen (st.), (1)


 7. 12td -- Arbetssökande enligt utbildning per landskap i slutet av månaden (1220), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 90109838 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Sysselsättning: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  3. Utbildning: SSS Totalt, 001101 Förskoleundervisning i grundskolan, 001102 Förskoleundervisning i daghem, 101151 Folkskola, ..., 999999 Annan eller okänd utbildning, utbildningsnivån okä (2196)
  4. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Uppgifter: Arbetssökande på beräkningsdagen (st.), (1)


 8. 12te -- Arbetssökande enligt utbildningsnivå och arbetsmarknadsposition i slutet av månaden (1221), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 202985099 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Arbetsmarknadsposition: Totalt, Yrkesverksamma, Arbetslösa arbetssökande, Utanför arbetskraften, ..., Okänd (6)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, Lägre grundnivå, Högre grundnivå, Andra stadiet, ..., Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (10)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Arbetssökande på beräkningsdagen (st.), (1)


 9. 12tf -- Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i slutet av månaden (1260), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1281659 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  3. Uppgifter: Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.), Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.), Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%), (3)


 10. 12tg -- Andel utländska arbetslösa arbetssökande av den utländska arbetskraften i slutet av månaden (1261), 2009M01-2023M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 954269 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M10 (178)
  3. Uppgifter: Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.), Utländsk arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.), Andel utländska arbetslösa arbetssökande av den utländska arbetskraften (%), (3)


 11. 12th -- Andel arbetslösa arbetssökande under 25 år av arbetskraften under 25 år i slutet av månaden (1263), 2013M01-2023M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 712690 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Månad: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2023M10 (130)
  3. Uppgifter: Arbetslösa arbetssökande under 25 år (st.), Arbetskraft under 25 år i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.), Andel arbetslösa arbetssökande under 25 år av arbetskraften under 25 år (%), (3)


 12. 12ti -- Arbetslösa arbetssökande och lediga jobb enligt yrkesgrupp i slutet av månaden (1270), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 200898306 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1111 Lagstiftare, 1112 Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning, 1114 Ledare i organisationssektorn, ..., X999 Odefinierbara och avställda klasser (433)
  3. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  4. Uppgifter: Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.), Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.), (2)


 13. 12tj -- Arbetslösa, permitterade på helltid och i förkortad arbetsvecka enligt yrkesgrupp i slutet av månaden (1271), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 285642159 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1111 Lagstiftare, 1112 Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning, 1114 Ledare i organisationssektorn, ..., X999 Odefinierbara och avställda klasser (433)
  3. Työllisyyskoodi: Työtön, Lomautettu, Lyhennetyllä työvkolla, (3)
  4. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Uppgifter: Arbetssökande på beräkningsdagen (st.), (1)


 14. 12tk -- Arbetslösa enligt yrkesgrupp och utbildningsnivå under månaden per landskap (1310), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 410926918 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, Lägre grundnivå, Högre grundnivå, Andra stadiet, ..., Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (10)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Arbetssökande under månaden (st.), Arbetslösa arbetssökande under månaden (st.), Påbörjade jobbsökningar (st.), Avslutade jobbsökningar (st.), ..., Genomsn. längd på avslutade arbetslöshetsperioder (v.) (7)


 15. 12tl -- Startade jobbsökningar och perioder enligt yrkesgrupp under månaden per landskap (1311), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 263035033 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 15-29 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, ..., Arbetssökande som är över 55 år (6)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  5. Sysselsättningskod: Totalt, Sysselsatt, Arbetar på allm.arbetsm., Arbetslös, ..., Okänd (12)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Påbörjade jobbsökningar (st.), Perioder började (st.), (2)


 16. 12tm -- Utländska arbetssökande enligt yrkesgrupp och utbildningsnivå under månaden per landskap (1314), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 131265541 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, Lägre grundnivå, Högre grundnivå, Andra stadiet, ..., Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (10)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Utländska arbetssökande (st.), Utländska arbetslösa arbetssökande (st.), Jobbsökningar som påbörjats av utlänningar (st.), Jobbsökningar som avslutats av utlänningar (st.), ..., Genomsn. längd på arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar (v.) (7)


 17. 12tn -- Avslutade arbetslöshetsperioder enligt avslutningsorsak och arbetslöshetens längd per landskap un-der månaden (1315), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 122357897 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Sysselsättningskodens längd: Totalt, Mindre än 1 vecka, 1-2 veckor, 3-4 veckor, ..., Okänd (16)
  5. Sysselsättningsförändring: Totalt, Sysselsatt, Förmedlad till arbete på allm. arbetsm., Permittering/kortvecka upphört, ..., Siirtynyt osa-aikatyöhön (18)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Arbetslöshetsperioder slutade (st.), (1)


 18. 12tp -- Utlänningars avslutade arbetslöshetsperioder enligt avslutningsorsak och arbetslöshetens längd per landskap under månaden (1316), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 105648892 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Sysselsättningskodens längd: Totalt, Mindre än 1 vecka, 1-2 veckor, 3-4 veckor, ..., Okänd (16)
  5. Sysselsättningsförändring: Totalt, Sysselsatt, Förmedlad till arbete på allm. arbetsm., Permittering/kortvecka upphört, ..., Siirtynyt osa-aikatyöhön (18)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar (st.), (1)


 19. 12tr -- Slutade jobbsökningar och perioder under månaden per landskap (1319), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98581111 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 15-29 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, ..., Arbetssökande som är över 55 år (6)
  4. Sysselsättningskod: Totalt, Sysselsatt, Arbetar på allm.arbetsm., Arbetslös, ..., Okänd (12)
  5. Sysselsättningsförändring: Totalt, Sysselsatt, Förmedlad till arbete på allm. arbetsm., Permittering/kortvecka upphört, ..., Okänd (20)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Avslutade jobbsökningar (st.), Perioder slutade (st.), (2)


 20. 12ts -- Arbetslöshetens flöde över en viss längd i relation till arbetslöshetsperioder som börjat tidigare än respektive månad (1355), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 457435705 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Utexaminering: Totalt, Nyutexaminerade, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Uppgifter: Arbetslöshetsperioder började (st.), Arbetslöshetsperioder som börjat 1 mån. tidigare (st.), Överskrider 1 mån.arbetslöshet (st.), Inflöde till över 1 mån. arbetslöshet (%), ..., Inflöde till över 12 mån. arbetslöshet (%) (13)


 21. 12tt -- Arbetssökande och lediga jobb enligt yrkesgrupp under månaden (1370), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 228780739 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 111 Högre tjänstemän och organisationschefer, 112 Verkställande direktörer och verkschefer, 121 Chefer inom företagstjänster och administration, ..., X99 Odefinierbara och avställda klasser (139)
  3. Sysselsättning: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  4. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Uppgifter: Arbetssökande under perioden (st.), Lediga jobb under månaden (st.), (2)


 22. 12tu -- Arbetssökande och lediga jobb enligt yrkesgrupp per landskap under månaden (1371), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72805994 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1111 Lagstiftare, 1112 Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning, 1114 Ledare i organisationssektorn, ..., X999 Odefinierbara och avställda klasser (433)
  3. Arbetsmarknadsposition: Totalt, Yrkesverksamma, Arbetslösa arbetssökande, Utanför arbetskraften, ..., Okänd (6)
  4. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Uppgifter: Arbetssökande under perioden (st.), Lediga jobb under månaden (st.), (2)


 23. 12tw -- Lediga jobb i slutet av månaden enligt bransch per landskap (2206), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 164361689 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Övriga näringssgrenar (113)
  3. Arbetsgivarsektor: Totalt, Staten, Kommun, Privat arbetsgivare, sammansl. exkl. företag, ..., Okänd (9)
  4. Arbetets längd på arbetsplatsen: Totalt, Under 11 dygn, 11 dygn-1 månad, 1-3 månader, ..., Okänd (8)
  5. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Uppgifter: Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.), Genomsn. tid under vilken jobb var lediga på beräkningsdagen (dagar), (2)


 24. 12tv -- Lediga jobb i slutet av månaden per landskap (2205), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 78382635 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  3. Arbetsgivarsektor: Totalt, Staten, Kommun, Privat arbetsgivare, sammansl. exkl. företag, ..., Okänd (9)
  4. Arbetets längd på arbetsplatsen: Totalt, Under 11 dygn, 11 dygn-1 månad, 1-3 månader, ..., Okänd (8)
  5. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Uppgifter: Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.), Genomsn. tid under vilken jobb var lediga på beräkningsdagen (dagar), (2)


 25. 12tx -- Händelser i fråga om lediga jobb enligt bransch under månaden (2310), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49746033 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  3. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  4. Uppgifter: Lediga jobb under månaden (st.), Nya lediga jobb under månaden (st.), Tillsatta jobb under månaden (st.), Genomsn. tid under vilken tillsatta jobb var lediga (dagar), (4)


 26. 12ty -- Händelser i fråga om lediga jobb enligt bransch under månaden (2311), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102873488 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Övriga näringssgrenar (113)
  3. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  4. Uppgifter: Lediga jobb under månaden (st.), Nya lediga jobb under månaden (st.), Tillsatta jobb under månaden (st.), Genomsn. tid under vilken tillsatta jobb var lediga (dagar), (4)


 27. 12tz -- Händelser i fråga om lediga jobb enligt sektor under månaden (2312), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 70094805 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Arbetsgivarsektor: Totalt, Staten, Kommun, Privat arbetsgivare, sammansl. exkl. företag, ..., Okänd (9)
  3. Arbetets längd på arbetsplatsen: Totalt, Under 11 dygn, 11 dygn-1 månad, 1-3 månader, ..., Okänd (8)
  4. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Uppgifter: Lediga jobb under månaden (st.), Nya lediga jobb under månaden (st.), Tillsatta jobb under månaden (st.), Genomsn. tid under vilken tillsatta jobb var lediga (dagar), (4)


 28. 12u1 -- Personer i träning per landskap i slutet av månaden (3241), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84548976 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  5. Träning: Totalt, Jobbsökarträning, Arbetsträning, Karriärträning, Okänd (5)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Deltagare i träning på beräkningsdagen (st.), (1)


 29. 12u2 -- Arbetskraftsutbildning per landskap i slutet av och under månaden (3310), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102648242 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  5. Statsandelsutbildning: Totalt, Statsandelsutbildning, Normal utbildning, (3)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.), Deltagare i arbetskraftsutbildning under månaden (st.), Påbörjade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.), Avslutade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.), Avslutade arbetskraftsutbildningar i genomsnitt (dagar) (5)


 30. 12u3 -- Arbetskraftsutbildning enligt föregående sysselsättning och avslutningsorsak per landskap i slutet av och under månaden (3311), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 78239355 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Utbildningens avslutningsorsak: Totalt, Slutförde utbildningen, Avbröt, placering i arbete inom utbildningsområdet, Avbröt, placering i annat arbete, ..., Okänd (13)
  6. Statsandelsutbildning: Totalt, Statsandelsutbildning, Normal utbildning, (3)
  7. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  8. Uppgifter: Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.), Deltagare i arbetskraftsutbildning under månaden (st.), Påbörjade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.), Avslutade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.), Avslutade arbetskraftsutbildningar i genomsnitt (dagar) (5)


 31. 12u4 -- Aktiveringsgrad och personer i service på beräkningsdagen (4250), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111914991 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Uppgifter: Aktiveringsgrad på beräkningsdagen (%), Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.), Deltagare i service sammanlagt (st.), Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.), ..., Deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.) (10)


 32. 12u5 -- Utlänningars aktiveringsgrad och personer i service på beräkningsdagen (4251), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92239633 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Uppgifter: Aktiveringsgrad för utlänningar på beräkningsdagen (%), Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.), Utländska deltagare i service sammanlagt på beräkningsdagen (st.), Utländska deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.), ..., Utländska deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.) (10)


 33. 12u6 -- Sysselsättande enligt slag i slutet av och under månaden per landskap (4310), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24786466 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Sysselsättningsslag: Totalt, Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd), Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom), Lönesubv. till privat (arb.lösh. Längd), ..., Okänd (33)
  5. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Uppgifter: Sysselsatta på beräkningsdagen (st.), Sysselsatta under månaden (st.), Påbörjade sysselsättningar under månaden (st.), Avslutade sysselsättningar under månaden (st.), Genomsn. längd på avslutad sysselsättning (v.) (5)


 34. 12u7 -- Sysselsättande enligt yrke i slutet av och under månaden per landskap (4315), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 256093740 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Sysselsättningsslag: Totalt, Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd), Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom), Lönesubv. till privat (arb.lösh. Längd), ..., Okänd (33)
  5. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Sysselsatta på beräkningsdagen (st.), Sysselsatta under månaden (st.), Påbörjade sysselsättningar under månaden (st.), Avslutade sysselsättningar under månaden (st.), Genomsn. längd på avslutad sysselsättning (v.) (5)


 35. 12u8 -- Personer i arbets- och utbildningsprövning per landskap i slutet av månaden (5231), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13089656 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Bedömning(prövningar): Totalt, Arbetsprövning på arbetsplats, Arbetsprövning på verkstad, Rekryteringsprövning, Utbildningsprövning (5)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.), Genomsn. längd på arbetslöshet före arbets- och utbildningsprövning (v.), (2)


 36. 12u9 -- Personer i annan service i slutet av och under månaden per landskap (5315), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67963860 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Övrig service: Alterneringslediga, Alterneringsvikarier, Bedömningar och prövningar, Arbetsprövning, ..., Arbetskraftspolitiska utlåtanden (9)
  6. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  7. Uppgifter: Deltagare i andra tjänster på beräkningsdagen (st.), Deltagare i andra tjänster under månaden (st.), Påbörjade andra tjänster (st.), Avslutade andra tjänster (st.), Genomsn. längd på avslutade andra tjänster (v.) (5)


 37. 12ua -- Strukturarbetslösa enligt åldersgrupp och yrkesgrupp i slutet av månaden (6210), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 197234236 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  3. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  4. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Uppgifter: Svårsysselsatta (strukturell arbetslöshet) sammanlagt (st.), Långtidsarbetslösa (st.), Periodiskt långtidsarbetslösa (st.), Personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av en åtgärd (st.), Arbetslösa som upprepade gånger placerats i en åtgärd (st.) (5)


 38. 12ub -- Strukturarbetslösa enligt kön och utbildningsnivå i slutet av månaden (6211), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47178902 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Lägre grundnivå, Högre grundnivå, Andra stadiet, ..., Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (10)
  4. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  5. Uppgifter: Svårsysselsatta (strukturell arbetslöshet) sammanlagt (st.), Långtidsarbetslösa (st.), Periodiskt långtidsarbetslösa (st.), Personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av en åtgärd (st.), Arbetslösa som upprepade gånger placerats i en åtgärd (st.) (5)


 39. 12uc -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad arbetskraftsutbildning per landskap (3445), Tammi-Huhtikuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9447253 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  5. Statsandelsutbildning: Totalt, Statsandelsutbildning, Normal utbildning, (3)
  6. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  7. Uppgifter: Avslutade arbetskraftsutbildningsperioder, januari?april (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari–april (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari?april (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari–april (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari?april (%) (5)


 40. 12ud -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad träning (3471), Tammi-Huhtikuu 2013-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4642631 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Träning: Totalt, Jobbsökarträning, Arbetsträning, Karriärträning, Okänd (5)
  5. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  6. Uppgifter: Avslutade träningsperioder, januari–april (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att träningen upphört, januari–april (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att träningen upphört, januari?april (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari?april (st.), Deltare i service efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari–april (%) (5)


 41. 12ue -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad sysselsättningsperiod (4445), Tammi-Huhtikuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37628381 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Sysselsättningsslag: Totalt, Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd), Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom), Lönesubv. till privat (arb.lösh. Längd), ..., Okänd (33)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Uppgifter: Avslutade sysselsättningsperioder, januari?april (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att sysselsättningen upphört, januari–april (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att sysselsättningen upphört, januari?april (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade sysselsättningsperioderna, januari–april (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade sysselsättningsperioderna, januari?april (%) (5)


 42. 12uf -- Övrig service enligt deltagarens yrkesgrupp per landskap (5415), Tammi-Huhtikuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60139299 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Övrig service: Alterneringslediga, Alterneringsvikarier, Bedömningar och prövningar, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, ..., Arbetskraftspolitiska utlåtanden (9)
  6. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  7. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Uppgifter: Deltagare i andra tjänster under perioden, januari–april (st.), Påbörjade andra tjänster, januari?april (st.), Avslutade andra tjänster, januari–april (st.), Genomsn. längd på avslutade andra tjänster, januari?april (v.), Genomsn. längd på arbetslöshet före påbörjade andra tjänster, januari–april (v.) (5)


 43. 12ug -- Arbets- och utbildningsprövning enligt föregående sysselsättning per landskap (5431), Tammi-Huhtikuu 2013-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7579661 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  5. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  6. Bedömning(prövningar): Totalt, Arbetsprövning på arbetsplats, Arbetsprövning på verkstad, Rekryteringsprövning, Utbildningsprövning (5)
  7. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  8. Uppgifter: Deltagare i arbets- och utbildningsprövning under perioden, januari–april (st.), Påbörjade arbets- och utbildningsprövningar, januari–april (st.), Avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari–april (st.), Genomsn. längd på avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari–april (v.), Genomsn. längd på arbetslöshet före arbets- eller utbildningsprövning, januari–april (v.) (5)


 44. 12uh -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad arbets- och utbildningsprövning (5471), Tammi-Huhtikuu 2013-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4433387 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Bedömning(prövningar): Totalt, Arbetsprövning på arbetsplats, Arbetsprövning på verkstad, Rekryteringsprövning, Utbildningsprövning (5)
  5. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  6. Uppgifter: Avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioder, januari–april (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?april (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?april (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari–april (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari?april (%) (5)


 45. 12ui -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter annan avslutad service (5475), Tammi-Huhtikuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12350808 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Övrig service: Alterneringsvikarier, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, Frivilliga studier, (3)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Uppgifter: Avslutade andra serviceperioder, januari?april (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att en annan tjänst upphört, januari–april (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att en annan tjänst upphört, januari?april (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade andra serviceperioderna, januari–april (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade andra serviceperioderna, januari?april (%) (5)


 46. 12uj -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad arbetskraftsutbildning per landskap (3445), Tammi-Elokuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9930470 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  5. Statsandelsutbildning: Totalt, Statsandelsutbildning, Normal utbildning, (3)
  6. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  7. Uppgifter: Avslutade arbetskraftsutbildningsperioder, januari?augusti (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari–augusti (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari?augusti (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari?augusti (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari?augusti (%) (5)


 47. 12uk -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad träning (3471), Tammi-Elokuu 2013-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4929299 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Träning: Totalt, Jobbsökarträning, Arbetsträning, Karriärträning, Okänd (5)
  5. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  6. Uppgifter: Avslutade träningsperioder, januari–augusti (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att träningen upphört, januari–augusti (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att träningen upphört, januari?augusti (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari–augusti (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari?augusti (%) (5)


 48. 12ul -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad sysselsättningsperiod (4445), Tammi-Elokuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38819391 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Sysselsättningsslag: Totalt, Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd), Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom), Lönesubv. till privat (arb.lösh. Längd), ..., Okänd (33)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Uppgifter: Avslutade sysselsättningsperioder, januari?augusti (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att sysselsättningen upphört, januari–augusti (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att sysselsättningen upphört, januari?augusti (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade sysselsättningsperioderna, januari–augusti (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade sysselsättningsperioderna, januari?augusti (%) (5)


 49. 12um -- Övrig service enligt deltagarens yrkesgrupp per landskap (5415), Tammi-Elokuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61302629 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Övrig service: Alterneringslediga, Alterneringsvikarier, Bedömningar och prövningar, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, ..., Arbetskraftspolitiska utlåtanden (9)
  6. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  7. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Uppgifter: Deltagare i andra tjänster under perioden, januari–augusti (st.), Påbörjade andra tjänster, januari?augusti (st.), Avslutade andra tjänster, januari–augusti (st.), Genomsn. längd på avslutade andra tjänster, januari?augusti (v.), Genomsn. längd på arbetslöshet före påbörjade andra tjänster, januari-augusti (v.) (5)


 50. 12un -- Arbets- och utbildningsprövning enligt föregående sysselsättning per landskap (5431), Tammi-Elokuu 2013-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7692886 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  5. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  6. Bedömning(prövningar): Totalt, Arbetsprövning på arbetsplats, Arbetsprövning på verkstad, Rekryteringsprövning, Utbildningsprövning (5)
  7. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  8. Uppgifter: Deltagare i arbets- och utbildningsprövning under perioden, januari?augusti (st.), Påbörjade arbets- och utbildningsprövningar, januari?augusti (st.), Avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari?augusti (st.), Genomsn. längd på avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari?augusti (v.), Genomsn. längd på arbetslöshet före arbets- eller utbildningsprövning, januari?augusti (v.) (5)


 51. 12up -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad arbets- och utbildningsprövning (5471), Tammi-Elokuu 2013-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4662140 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Bedömning(prövningar): Totalt, Arbetsprövning på arbetsplats, Arbetsprövning på verkstad, Rekryteringsprövning, Utbildningsprövning (5)
  5. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  6. Uppgifter: Avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioder, januari–augusti (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?augusti (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?augusti (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari–augusti (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari?augusti (%) (5)


 52. 12uq -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter annan avslutad service (5475), Tammi-Elokuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12919542 Ändrad senast: 20230926 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Övrig service: Alterneringsvikarier, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, Frivilliga studier, (3)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Uppgifter: Avslutade andra serviceperioder, januari?augusti (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att en annan tjänst upphört, januari–augusti (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att en annan tjänst upphört, januari?augusti (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade andra serviceperioderna, januari–augusti (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade andra serviceperioderna, januari–augusti (%) (5)


 53. 12ur -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad arbetskraftsutbildning per landskap (3445), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9556699 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  5. Statsandelsutbildning: Totalt, Statsandelsutbildning, Normal utbildning, (3)
  6. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  7. Uppgifter: Avslutade arbetskraftsutbildningsperioder, januari?december (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari–december (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari?december (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari?december (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari–december (%) (5)


 54. 12us -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad träning (3471), Tammi-Joulukuu 2013-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4614121 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Träning: Totalt, Jobbsökarträning, Arbetsträning, Karriärträning, Okänd (5)
  5. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  6. Uppgifter: Avslutade träningsperioder, januari?december (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att träningen upphört, januari–december (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att träningen upphört, januari?december (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari–december (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari?december (%) (5)


 55. 12ut -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad sysselsättningsperiod (4445), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37735362 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Sysselsättningsslag: Totalt, Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd), Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom), Lönesubvention med syssels.anslag kommun, ..., Okänd (33)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  6. Uppgifter: Avslutade sysselsättningsperioder, januari–december (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att sysselsättningen upphört, januari?december (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att sysselsättningen upphört, januari–december (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade sysselsättningsperioderna, januari?december (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade sysselsättningsperioderna, januari–december (%) (5)


 56. 12uu -- Övrig service enligt deltagarens yrkesgrupp per landskap (5415), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58585316 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Övrig service: Alterneringslediga, Alterneringsvikarier, Bedömningar och prövningar, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, ..., Arbetskraftspolitiska utlåtanden (9)
  6. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  7. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  8. Uppgifter: Deltagare i andra tjänster under perioden, januari?december (st.), Påbörjade andra tjänster, januari?december (st.), Avslutade andra tjänster, januari–december (st.), Genomsn. längd på avslutade andra tjänster, januari?december (v.), Genomsn. längd på arbetslöshet före påbörjade andra tjänster, januari?december (v.) (5)


 57. 12uv -- Arbets- och utbildningsprövning enligt föregående sysselsättning per landskap (5431), Tammi-Joulukuu 2013-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7112943 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., X Arbete ej hänförbart till annat yrkesområde (12)
  5. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  6. Bedömning(prövningar): Totalt, Arbetsprövning på arbetsplats, Arbetsprövning på verkstad, Rekryteringsprövning, Utbildningsprövning (5)
  7. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  8. Uppgifter: Deltagare i arbets- och utbildningsprövning under perioden, januari?december (st.), Påbörjade arbets- och utbildningsprövningar, januari?december (st.), Avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari?december (st.), Genomsn. längd på avslutade arbets- och utbildningsprövningar, januari?december (v.), Genomsn. längd på arbetslöshet före arbets- eller utbildningsprövning, januari?december (v.) (5)


 58. 12uw -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad arbets- och utbildningsprövning (5471), Tammi-Joulukuu 2013-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4347120 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Bedömning(prövningar): Totalt, Arbetsprövning på arbetsplats, Arbetsprövning på verkstad, Rekryteringsprövning, Utbildningsprövning (5)
  5. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  6. Uppgifter: Avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioder, januari–december (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?december (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari–december (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari?december (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari–december (%) (5)


 59. 12ux -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter annan avslutad service (5475), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12612760 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., ELY16 Åland (414)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Övrig service: Alterneringsvikarier, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, Frivilliga studier, (3)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  6. Uppgifter: Avslutade andra serviceperioder, januari?december (st.), Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att en annan tjänst upphört, januari–december (st.), Deltagare i service 3 mån. efter att en annan tjänst upphört, januari?december (st.), Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade andra serviceperioderna, januari?december (%), Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade andra serviceperioderna, januari–december (%) (5)


 60. 12uy -- Arbetssökande enligt yrkesgrupp och utbildningsnivå per landskap (1510), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58177256 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, Lägre grundnivå, Högre grundnivå, Andra stadiet, ..., Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (10)
  6. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  7. Uppgifter: Arbetssökande i januari?juni (st.), Arbetslösa arbetssökande i januari–juni (st.), Påbörjade jobbsökningar i januari?juni (st.), Avslutade jobbsökningar i januari–juni (st.), ..., Långtidsarbetslösa i januari–juni (st.) (8)


 61. 12uz -- Lediga jobb enligt yrke och sektor per landskap (2510), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14404178 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  3. Arbetsgivarsektor: Totalt, Staten, Kommun, Privat arbetsgivare, sammansl. exkl. företag, ..., Okänd (9)
  4. Arbetets längd på arbetsplatsen: Totalt, Under 11 dygn, 11 dygn-1 månad, 1-3 månader, ..., Okänd (8)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Uppgifter: Lediga jobb i januari?juni (st.), Nya lediga jobb i januari–juni (st.), Tillsatta jobb i januari?juni (st.), Genomsn. tid under vilken tillsatta jobb var lediga i januari–juni (dagar), (4)


 62. 12v1 -- Personer som varit i arbetskraftsutbildning och påbörjat utbildning enligt målyrke per landskap (3510), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31876697 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  6. Statsandelsutbildning: Totalt, Statsandelsutbildning, Normal utbildning, (3)
  7. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Uppgifter: Deltagare i arbetskraftsutbildning i januari?juni (st.), Påbörjade arbetskraftsutbildningar i januari–juni (st.), (2)


 63. 12v2 -- Personer som avslutat arbetskraftsutbildning enligt föregående sysselsättning per landskap (3530), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9725316 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Utbildningens avslutningsorsak: Totalt, Slutförde utbildningen, Avbröt, placering i arbete inom utbildningsområdet, Avbröt, placering i annat arbete, ..., Okänd (13)
  6. Statsandelsutbildning: Totalt, Statsandelsutbildning, Normal utbildning, (3)
  7. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Uppgifter: Avslutade utbildningar i januari?juni (st.), Avslutade utbildningar i genomsnitt i januari–juni (dagar), (2)


 64. 12v3 -- Träningar enligt avslutningsorsak per landskap (3570), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13947421 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Utbildningens avslutningsorsak: Totalt, Slutförde utbildningen, Avbröt, placering i arbete inom utbildningsområdet, Avbröt, placering i annat arbete, ..., Okänd (13)
  6. Träning: Jobbsökarträning, Arbetsträning, Karriärträning, (3)
  7. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  8. Uppgifter: Deltagare i träning i januari?juni (st.), Påbörjade träningar i januari–juni (st.), Avslutade träningar i januari?juni (st.), Avslutade träningar i genomsnitt i januari–juni (dagar), (4)


 65. 12v4 -- Sysselsättande enligt slag per landskap (4515), Tammi-Kesäkuu 2006-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4890365 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Sysselsättningsslag: Totalt, Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd), Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom), Lönesubv. till privat (arb.lösh. Längd), ..., Okänd (33)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  6. Uppgifter: Sysselsatta i januari?juni (st.), Påbörjade sysselsättningar i januari–juni (st.), Avslutade sysselsättningar i januari?juni (st.), Genomsn. längd på avslutad sysselsättning i januari–juni (v.), (4)


 66. 12v5 -- Arbetssökande enligt yrkesgrupp och utbildningsnivå per landskap (1510), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56113987 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper2: Totalt, Unga arbetssökande i åldern 15-19 år, Arbetssökande i åldern 25-49 år, Arbetssökande som är över 50 år, (4)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, Lägre grundnivå, Högre grundnivå, Andra stadiet, ..., Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (10)
  6. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  7. Uppgifter: Arbetssökande i januari?december (st.), Arbetslösa arbetssökande i januari–december (st.), Påbörjade jobbsökningar i januari?december (st.), Avslutade jobbsökningar i januari–december (st.), ..., Långtidsarbetslösa i januari–december (st.) (8)


 67. 12v6 -- Lediga jobb enligt yrke och sektor per landskap (2510), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13952457 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  3. Arbetsgivarsektor: Totalt, Staten, Kommun, Privat arbetsgivare, sammansl. exkl. företag, ..., Okänd (9)
  4. Arbetets längd på arbetsplatsen: Totalt, Under 11 dygn, 11 dygn-1 månad, 1-3 månader, ..., Okänd (8)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  6. Uppgifter: Lediga jobb i januari?december (st.), Nya lediga jobb i januari–december (st.), Tillsatta jobb i januari?december (st.), Genomsn. tid under vilken tillsatta jobb var lediga i januari–december (dagar), (4)


 68. 12v7 -- Personer som varit i arbetskraftsutbildning och påbörjat utbildning enligt målyrke per landskap (3510), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31187781 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  6. Statsandelsutbildning: Totalt, Statsandelsutbildning, Normal utbildning, (3)
  7. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  8. Uppgifter: Deltagare i arbetskraftsutbildning i januari–december (st.), Påbörjade arbetskraftsutbildningar i januari–december (st.), (2)


 69. 12v8 -- Personer som avslutat arbetskraftsutbildning enligt föregående sysselsättning per landskap (3530), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9585331 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Utbildningens avslutningsorsak: Totalt, Slutförde utbildningen, Avbröt, placering i arbete inom utbildningsområdet, Avbröt, placering i annat arbete, ..., Okänd (13)
  6. Statsandelsutbildning: Totalt, Statsandelsutbildning, Normal utbildning, (3)
  7. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  8. Uppgifter: Avslutade utbildningar i januari?december (st.), Avslutade utbildningar i genomsnitt i januari–december (dagar), (2)


 70. 12v9 -- Träningar enligt avslutningsorsak per landskap (3570), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13217986 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Föregående arbetslöshet: Totalt, Arbetslösa arbetssökande, Övriga arbetssökande, (3)
  5. Utbildningens avslutningsorsak: Totalt, Slutförde utbildningen, Avbröt, placering i arbete inom utbildningsområdet, Avbröt, placering i annat arbete, ..., Okänd (13)
  6. Träning: Jobbsökarträning, Arbetsträning, Karriärträning, (3)
  7. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  8. Uppgifter: Deltagare i träning i januari?december (st.), Påbörjade träningar i januari–december (st.), Avslutade träningar i januari?december (st.), Avslutade träningar i genomsnitt i januari–december (dagar), (4)


 71. 12va -- Sysselsättande enligt slag per landskap (4515), Tammi-Joulukuu 2006-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4702627 Ändrad senast: 20230221 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupper: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Sysselsättningsslag: Totalt, Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd), Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom), Lönesubvention med syssels.anslag kommun, ..., Okänd (33)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  6. Uppgifter: Sysselsatta i januari?december (st.), Påbörjade sysselsättningar i januari–december (st.), Avslutade sysselsättningar i januari?december (st.), Genomsn. längd på avslutad sysselsättning i januari–december (v.), (4)


 72. 135e -- Slutade jobbsökningar och perioder enligt yrkesgroup under månaden (1318), 2006M01-2023M10

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 250054749 Ändrad senast: 20231121 08.00

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Sysselsättningskod: Totalt, Sysselsatt, Arbetar på allm.arbetsm., Arbetslös, ..., Okänd (12)
  3. Sysselsättningsförändring: Totalt, Sysselsatt, Förmedlad till arbete på allm. arbetsm., Permittering/kortvecka upphört, ..., Okänd (20)
  4. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, 13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m., ..., X9 Odefinierbara och avställda klasser (51)
  5. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M10 (214)
  6. Uppgifter: Avslutade jobbsökningar (st.), Perioder slutade (st.), (2)