Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11te -- Självupplevd hälsa bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder och kön, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26064 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, %, Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, %, ..., Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, antal i urvalet (8)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)


 2. 11ty -- Nöjd med livet bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22034 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Uppgifter: Mycket nöjda (9-10), Andelen mycket nöjda (9-10), %, Nöjda (7-8), Andelen nöjda (7-8), %, ..., Uppgift saknas, antal i urvalet (12)
  3. År: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)


 3. 11ub -- Nöjd med huhållets ekonomiska situation bland 16 år fyllda efter personens socioekonomiska ställning, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11856 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  2. Nöjd med hushållets ekonomiska situation: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, (4)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, 2022, (3)


 4. 11v2 -- Nöjd med livet, medeltal, bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder och inkomstgrupp, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8819 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  3. Uppgifter: Medeltal för nöjd med livet, (1)
  4. År: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)


 5. 11wp -- Lycklig under 4 veckor bland 16 år fyllda efter personens ålder, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10420 Ändrad senast: 20240326 08.00

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Lycklig: Totalt, Hela tiden, mesta tiden eller ibland, Sällan eller inte alls, (3)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, 2022, (3)


 6. 11y4 -- Ekonomisk belastning av utgifter för hälso- och sjukvård efter inkomstgrupp, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12504 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Hälsovårdutgifter: Hälsovårdstjänster (utom tandvård), Tandvårdstjänster, Utgifter för läkemedel, (3)
  3. Belastning av utgifter: Alla, En stor ekonomiska belastning, En någorlunda stor ekonomisk belastning, Ingen belastning alls, ..., Uppgiften saknas (6)
  4. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  5. År: 2016, 2021, (2)


 7. 11yu -- Ekonomisk belastning av utgifter för hälso- och sjukvård efter personens hushålls livsfas, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18070 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. Hälsovårdutgifter: Hälsovårdstjänster (utom tandvård), Tandvårdstjänster, Utgifter för läkemedel, (3)
  3. Belastning av utgifter: Alla, En stor ekonomiska belastning, En någorlunda stor ekonomisk belastning, Ingen belastning alls, ..., Uppgiften saknas (6)
  4. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  5. År: 2016, 2021, (2)


 8. 11z9 -- Ensamhetskänsla under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10084 Ändrad senast: 20240326 08.00

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Ensam: Totalt, Hela tiden, mesta tiden eller ibland, Sällan eller inte alls, (3)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, 2022, (2)


 9. 11zc -- Ensamhetskänsla under 4 veckor bland 16 år fyllda efter personens hushålls livsfas, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12125 Ändrad senast: 20240326 08.00

  1. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. Ensam: Totalt, Hela tiden, mesta tiden eller ibland, Sällan eller inte alls, (3)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, 2022, (2)


 10. 11ze -- Nöjd med livet, medeltal, bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder och självupplevd hälsa, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8670 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  2. Självupplevd hälsa: Alla, Mycket god, God, Medelmåttig, Dålig eller mycket dålig (5)
  3. Uppgifter: Medeltal för nöjd med livet, (1)
  4. År: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)


 11. 11zy -- Självupplevd hälsa bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter inkomstgrupp, 2015-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19999 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Uppgifter: Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, %, Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, %, ..., Hälsotillståndet okänt, antal i urvalet (9)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)


 12. 121a -- Nöjd med livet bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter inkomstgrupp, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20982 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Uppgifter: Mycket nöjda (9-10), Andelen mycket nöjda (9-10), %, Nöjda (7-8), Andelen nöjda (7-8), %, ..., Uppgift saknas, antal i urvalet (12)
  3. År: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)


 13. 127u -- Hushållens syn på förändringen av den egna ekonomiska situationen under föregående år efter livsfas, 1991-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55323 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2023 (33)
  2. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, %, Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, antalet, Förändrats i en något bättre riktning jämfört med föregående år, %, ..., Förändring jämfört med föregående år, uppgiften saknas, antalet (13)


 14. 132a -- Hushållens subjektiva uppfattning om sin utkomst efter livsfas, 2004-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33745 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 2 Par utan barn, 3 Barnfamiler, ..., 4 Övriga hushåll (7)
  2. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Antalet personer, Antalet barn, Andelen hushåll med svårigheter eller stora svårigheter med sin utkomst, %, ..., Andelen barn i hushåll som klarar av sin utkomst ganska enkelt, enkelt eller mycket enkelt, % (12)


 15. 132d -- Hushållens sparförmåga och möjlighet att klara av oväntade utgifter efter livsfas, 2004-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19320 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. Uppgifter: Hushåll i populationen, Hushåll som kan spara pengar, %, Hushåll som inte kan spara pengar, %, Hushåll som skulle klara av oväntade utgifter, %, Hushåll som inte skulle klara av oväntade utgifter, % (5)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)


 16. 135s -- Hushållens uppskattning av förändringen av den egna ekonomiska situationen under de följande 12 månaderna efter socioekonomisk ställning, 1992-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50884 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2023 (32)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Blir betydligt bättre under de följande 12 månaderna, %, Blir betydligt bättre under de följande 12 månaderna, antalet, Blir något bättre under de följande 12 månaderna, %, ..., Förändring under de följande 12 månaderna, uppgiften saknas, antalet (13)


 17. 135u -- Hushållens syn på förändringen av den egna ekonomiska situationen under föregående år efter hushålls socioekonomisk ställning, 1991-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52344 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2023 (33)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, %, Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, antalet, Förändrats i en något bättre riktning jämfört med föregående år, %, ..., Förändring jämfört med föregående år, uppgiften saknas, antalet (13)


 18. 135v -- Hushållens uppskattning av förändringen av den egna ekonomiska situationen under de följande 12 månaderna efter livsfas, 1992-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53901 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2023 (32)
  2. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Blir betydligt bättre under de följande 12 månaderna, %, Blir betydligt bättre under de följande 12 månaderna, antalet, Blir något bättre under de följande 12 månaderna, %, ..., Förändring under de följande 12 månaderna, uppgiften saknas, antalet (13)


 19. 13hf -- Personer i hushåll med allvarlig materiell och social fattigdom och låg arbetsintensitet efter personens hushålls livsfas, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12935 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 2 Par utan barn, 3 Barnfamiler, ..., 4 Övriga hushåll (7)
  3. Uppgifter: I allvarling materiell och social fattigdom, antalet, I allvarling materiell och social fattigdom, %, Medlem i hushåll med låg arbetsintensitet, antalet, Medlem i hushåll med låg arbetsintensitet, %, Personer i populationen (5)


 20. 13iu -- Förekomsten av vissa dimensioner av materiell fattigdom enligt personens ålder, 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24624 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 29, 30 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Uppgifter: Betalningssvårigheter, Betalningssvårigheter, %, Brist på mat, Brist på mat, %, ..., Skulle inte klara av oväntad utgift, % (8)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)


 21. 13ju -- Förtroende för andra människor bland 16 år fyllda efter inkomstgrupp, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16669 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 2013, 2018, 2021, 2022, 2023 (5)
  2. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  3. Uppgifter: Förtoende 9-10, Förtoende 9-10, %, Förtoende 7-8, Förtoende 7-8, %, ..., Förtoende 0-6, antal i urvalet (11)


 22. 13jv -- Förtroende för andra människor bland 16 år fyllda efter personens hushålls livsfas, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20102 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 2013, 2018, 2021, 2022, 2023 (5)
  2. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Förtoende 9-10, Förtoende 9-10, %, Förtoende 7-8, Förtoende 7-8, %, ..., Förtoende 0-6, antal i urvalet (11)


 23. 13ma -- Materiell fattigdom bland 1-15 åriga barn efter typ av hushåll, 2009-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12226 Ändrad senast: 20220512 08.00

  1. Typ av hushåll: Totalt, 1 vuxen och barn, 2 vuxna och barn, (3)
  2. Uppgifter: Andel barn som upplever materiell fattigdom (i minst en dimension), Antal barn som upplever materiell fattigdom (i minst en dimension), Andel barn som inte upplever materiell fattigdom, Antal barn som inte upplever materiell fattigdom, Barn totalt (5)
  3. År: 2009, 2014, 2021, (3)


 24. 13mj -- Indikatorer för materiell fattigdom bland barn i åldern 1-15 år, 2009-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18981 Ändrad senast: 20220512 08.00

  1. Uppgifter: Brister i de dagliga behoven, andel barn, Brister i de dagliga behoven, antal barn, Brister när det gäller leksaker eller böcker, andel barn, Brister när det gäller leksaker eller böcker, antal barn, ..., Barn totalt (9)
  2. År: 2009, 2014, 2021, (3)


 25. 13mk -- Indikatorer för hälsa och tillgång till hälsovård för barn i åldern 0-15 år, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27613 Ändrad senast: 20220512 08.00

  1. Uppgifter: God eller mycket god hälsa, andel barn, God eller mycket god hälsa, antal barn, Medelmåttig eller dålig hälsa, andel barn, Medelmåttig eller dålig hälsa, antal barn, ..., Barn totalt (19)
  2. År: 2017, 2021, (2)


 26. 13wk -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens ålder och kön, 1966-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56737 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 1966, 1971, 1976, 1981, ..., 2022 (41)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 29, 30 - 49, ..., 85 - (8)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval), (2)
  5. Uppgifter: Låginkomsttagarna (gräns 60% av medianen), Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen), Låginkomsttagarna (gräns 50% av medianen), Andelen låginkomsttagare (gräns 50% av medianen), (4)


 27. 13wl -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens hushålls livsfas, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32915 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval), (2)
  4. Uppgifter: Låginkomsttagarna (gräns 60% av medianen), Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen), Låginkomsttagarna (gräns 50% av medianen), Andelen låginkomsttagare (gräns 50% av medianen), (4)


 28. 13wm -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens socioekonomiska ställning, 1987-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42337 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2022 (36)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  3. Inkomstbegrepp: Disponibel penninginkomst (exkl. realisationsvinst), Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval), (2)
  4. Uppgifter: Låginkomsttagarna (gräns 60% av medianen), Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen), Låginkomsttagarna (gräns 50% av medianen), Andelen låginkomsttagare (gräns 50% av medianen), (4)


 29. 13xb -- Hushålls boenderymlighet efter inkomstgrupp, 2003-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36781 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Uppgifter: Hushåll i populationen, Personer i populationen, Barn i populationen, Rumsantal per hushåll, ..., Andelen trångbodda barn (exkl. enpersonsenrummare), % (14)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)


 30. 13xc -- Hushålls boenderymlighet efter bostadens besittningsförhållande och statistisk kommungruppering, 2003-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51732 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Statistisk kommungruppering: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, (4)
  2. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, Övriga, (4)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Personer i populationen, Barn i populationen, Rumsantal per hushåll, ..., Andelen trångbodda barn (exkl. enpersonsenrummare), % (14)
  4. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)


 31. 13xd -- Hushålls boenderymlighet efter bostadens besittningsförhållande och livsfas, 2003-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 99518 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. Bostadens besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, Övriga, (4)
  2. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Personer i populationen, Barn i populationen, Rumsantal per hushåll, ..., Andelen trångbodda barn (exkl. enpersonsenrummare), % (14)
  4. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)


 32. 13xi -- Personer med funktionsnedsättning bland hushållsbefolkningen som fyllt 16 år efter ålder och kön, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8166 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 16 - 34, 35 - 49, 50 - 64, ..., 85 - (7)
  4. Uppgifter: Andelen personer med funktionsnedsättning, %, Antalet personer med funktionsnedsättning, (2)


 33. 13xj -- Upplevda begränsningar i basfunktionerna bland hushållsbefolkningen som fyllt 16 år efter ålder, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21256 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Ålder: Totalt, 16 - 34, 35 - 49, 50 - 64, ..., 75 - (6)
  3. Grad av funktionsnedsättning: Inga svårigheter, Lite svårigheter, Stora svårigheter eller klarar inte alls av funktionen, (3)
  4. Uppgifter: Syn, %, Syn, antal, Hörsel, %, Hörsel, antal, ..., Kommunikation, antal (12)


 34. 13xl -- Upplevt utanförskap bland hushållsbefolkningen som fyllt 16 år efter ålder, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15968 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 85 - (8)
  3. Uppgifter: Jag känner mig utanför, helt eller delvis av samma åsikt, %, Jag känner mig utanför, helt eller delvis av samma åsikt, antal, Jag känner mig utanför, varken av samma eller annan åsikt, %, Jag känner mig utanför, varken av samma eller annan åsikt, antal, ..., Jag känner mig utanför, helt av annan åsikt, antal (8)


 35. 13xn -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter ålder och kön, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19182 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 29, 30 - 49, ..., 85 - (8)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, %, ..., Personer i populationen (7)


 36. 13xp -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter hushållens livsfas, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17925 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Hushålls livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, %, ..., Personer i populationen (7)


 37. 13xq -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter socioekonomisk ställning, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19092 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  3. Uppgifter: Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, %, ..., Personer i populationen (7)


 38. 13xr -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter region, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15516 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Område: Hela landet, Helsingfors, Övriga huvudstadsregionen, Övriga stora universitetsstäder, ..., Landsbygdskommuner (7)
  3. Uppgifter: Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, %, ..., Personer i populationen (7)


 39. 13xs -- Kombinationer av dimensioner av risk för fattigdom eller social utestängning efter kön, 2018-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30049 Ändrad senast: 20240328 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Alla personer i risk för fattigdom eller social utestängning, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Endast medlem i hushåll med låg inkomst, antal, Endast medlem i hushåll med låg inkomst, %, ..., Låg inkomst + allvarlig materiell och social fattigdom + låg arbetsintensitet, % (16)


 40. 13xt -- Nöjd med människorelationer bland 16 år fyllda efter ålder, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8708 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 2013, 2018, 2022, (3)
  2. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  3. Nöjd med relationer med andra människor: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, (4)
  4. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), (2)


 41. 13xu -- Personer med funktionsnedsättning bland hushållsbefolkningen som fyllt 16 år efter ålder och inkomstgrupp, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8593 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Ålder: Totalt, 16 - 34, 35 - 49, 50 - 64, ..., 75 - (6)
  3. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  4. Uppgifter: Andelen personer med funktionsnedsättning, %, Antalet personer med funktionsnedsättning, (2)


 42. 13xv -- Det upplevda hälsotillståndet bland hushållsbefolkningen som fyllt 16 år efter ålder och funktionsnedsättning, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10579 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Ålder: Totalt, 16 - 34, 35 - 49, 50 - 64, ..., 75 - (6)
  3. Funktionsnedsättning: Personer med funktionsnedsättning, Övriga, (2)
  4. Uppgifter: Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, %, Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, %, (4)


 43. 13y2 -- Risk för fattigdom eller social utestängning, låga inkomster, låg arbetsintensitet och allvarlig materiell och social fattigdom bland 16 år fyllda efter funktionsnedsättning, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15929 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Funktionsnedsättning: Alla personer, Personer med funktionsnedsättning, Övriga, (3)
  3. Ålder: Totalt, 16 - 64, 65 -, (3)
  4. Uppgifter: Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen), Medlem i hushåll med låg arbetsintensitet, %, I allvarling materiell och social fattigdom, %, ..., I allvarling materiell och social fattigdom, antalet (8)


 44. 13ya -- Socioekonomisk ställning bland 16-64-åringar efter funktionsnedsättning, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11001 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. Uppgifter: Löntagare och företagare, %, Arbetslösa, %, Pensionärer, %, Övriga icke sysselsatta, %, ..., Övriga icke sysselsatta, antal (8)
  2. År: 2021, (1)
  3. Funktionsnedsättning: Personer med funktionsnedsättning, Övriga, (2)


 45. 13yc -- Upplevt utanförskap bland hushållsbefolkningen som fyllt 16 år efter funktionsnedsättning och åldersgrupp, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16551 Ändrad senast: 20230331 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Ålder: Totalt, 16 - 64, 65 -, (3)
  3. Funktionsnedsättning: Alla personer, Personer med funktionsnedsättning, Övriga, (3)
  4. Uppgifter: Jag känner mig utanför, helt eller delvis av samma åsikt, %, Jag känner mig utanför, helt eller delvis av samma åsikt, antal, Jag känner mig utanför, varken av samma eller annan åsikt, %, Jag känner mig utanför, varken av samma eller annan åsikt, antal, ..., Jag känner mig utanför, helt av annan åsikt, antal (8)


 46. 14cg -- Personer som fyllt 16 år och som besökt biografer, föreställningar, museer eller idrottsevenemang under de senaste 12 månaderna efter ålder och kön, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23197 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2006, 2015, 2022, (3)
  4. Uppgifter: Andel biobesökare, %, Antal biobesökare, Andelen personer som besökt liveföreställningar, %, Antalet personer som besökt liveföreställningar, ..., Antalet personer som besökt idrottsevenemang (8)


 47. 14cj -- Personer som fyllt 16 år och som besökt biografer, föreställningar, museer eller idrottsevenemang under de senaste 12 månaderna efter socioekonomisk ställning, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22466 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  2. År: 2006, 2015, 2022, (3)
  3. Uppgifter: Andel biobesökare, %, Antal biobesökare, Andelen personer som besökt liveföreställningar, %, Antalet personer som besökt liveföreställningar, ..., Antalet personer som besökt idrottsevenemang (8)


 48. 14cm -- Att ha kreativa hobbyer och läsa böcker bland befolkningen som fyllt 16 år efter ålder och kön, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29224 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2015, 2022, (2)
  4. Uppgifter: Andelen personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna, %, Antalet personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna, Andelen personer som läst minst en bok under de senaste 12 månaderna, %, Antalet personer som läst minst en bok under de senaste 12 månaderna, ..., Antalet personer som läst minst 10 böcker under 12 månader (10)


 49. 14cn -- Att ha kreativa hobbyer och läsa böcker bland befolkningen som fyllt 16 år efter socioekonomis ställning, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28836 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  2. År: 2015, 2022, (2)
  3. Uppgifter: Andelen personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna, %, Antalet personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna, Andelen personer som läst minst en bok under de senaste 12 månaderna, %, Antalet personer som läst minst en bok under de senaste 12 månaderna, ..., Antalet personer som läst minst 10 böcker under 12 månader (10)


 50. 14ct -- Antal besök på biografer, föreställningar, museer och idrottsevenemang under de senaste 12 månaderna bland befolkningen som fyllt 16 år, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18463 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. Antal besök: 1 - 3 gånger, Minst 4 gånger, 0 gånger, Uppgift saknas, (4)
  2. År: 2006, 2015, 2022, (3)
  3. Uppgifter: Andelen personer som besökt biografer, %, Antalet personer som besökt biografer, Andelen personer som besökt liveföreställningar, %, Antalet personer som besökt liveföreställningar, ..., Antalet personer som besökt idrottsevenemang (8)


 51. 14cu -- Den 16 år fyllda befolkningens möjlighet att be vänner eller släktingar om hjälp efter ålder och kön, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9857 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2013, 2015, 2022, (3)
  4. Uppgifter: Möjlighet att be vänner, släktingar eller grannar om hjälp, andel, %, Möjlighet att be vänner, släktingar eller grannar om hjälp, antal, (2)


 52. 14cw -- Den 16 år fyllda befolkningens möjlighet att be vänner eller släktingar om hjälp efter socioekonomisk ställning, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10063 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  2. År: 2013, 2015, 2022, (3)
  3. Uppgifter: Möjlighet att be vänner, släktingar eller grannar om hjälp, andel, %, Möjlighet att be vänner, släktingar eller grannar om hjälp, antal, (2)


 53. 14cx -- Hur ofta befolkningen som fyllt 16 år träffar och håller kontakt med släktingar, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36593 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. År: 2006, 2015, 2022, (3)
  2. Uppgifter: Träffar släktingar dagligen, %, Träffar släktingar dagligen, antal, Kontakt med släktingar dagligen, %, Kontakt med släktingar dagligen, antal, ..., Uppgiften om kontakt med släktingar saknas, antal (28)


 54. 14cy -- Hur ofta befolkningen som fyllt 16 år träffar och håller kontakt med vänner, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35414 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. År: 2006, 2015, 2022, (3)
  2. Uppgifter: Träffar vänner dagligen, %, Träffar vänner dagligen, antal, Kontakt med vänner dagligen, %, Kontakt med vänner dagligen, antal, ..., Uppgiften om kontakt med vänner saknas, antal (28)


 55. 14cz -- Att träffa och hålla kontakt med släktingar och vänner åtminstone varje vecka bland befolkningen som fyllt 16 år efter ålder och kön, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24700 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  3. År: 2006, 2015, 2022, (3)
  4. Uppgifter: Träffar släktingar, %, Träffar släktingar, antal, Träffar vänner, %, Träffar vänner, antal, ..., Håller kontakt med eller träffar släktingar eller vänner, antal (14)


 56. 14d1 -- Att träffa och hålla kontakt med släktingar och vänner åtminstone varje vecka bland befolkningen som fyllt 16 år efter socioekonomisk ställning, 2006-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22978 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  2. År: 2006, 2015, 2022, (3)
  3. Uppgifter: Träffar släktingar, %, Träffar släktingar, antal, Träffar vänner, %, Träffar vänner, antal, ..., Håller kontakt med eller träffar släktingar eller vänner, antal (14)


 57. 14d2 -- Frivilligarbete och deltagande i aktiv medborgarverksamhet under de senaste 12 månaderna bland befolkningen som fyllt 16 år efter ålder och kön, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18437 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. År: 2015, 2022, (2)
  2. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Andelen personer som utfört frivilligarbete, %, Antalet personer som utfört frivilligarbete, Andelen personer som utfört informellt frivilligarbete, %, Antalet personer som utfört informellt frivilligarbete, ..., Antalet personer som deltagit i aktiv medborgarverksamhet (6)


 58. 14d3 -- Frivilligarbete och deltagande i aktiv medborgarverksamhet under de senaste 12 månaderna bland befolkningen som fyllt 16 år efter socioekonomisk ställning, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18385 Ändrad senast: 20231116 08.00

  1. År: 2015, 2022, (2)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  3. Uppgifter: Andelen personer som utfört frivilligarbete, %, Antalet personer som utfört frivilligarbete, Andelen personer som utfört informellt frivilligarbete, %, Antalet personer som utfört informellt frivilligarbete, ..., Antalet personer som deltagit i aktiv medborgarverksamhet (6)