Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11pk -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30819 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 2. 12bt -- Löntagare i åldern 15-74 år i fortlöpande och visstids anställningsförhållande efter arbetsgivarsektor och kön, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19151 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  4. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, Löntagare, visstidsarbete totalt, 1000 personer, Fortlöpande arbete totalt, andelen av löntagare, %, Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (5)


 3. 135y -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, månadsuppgifter, 2009M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 203952 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta totalt, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 4. 135z -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt säsongrensade serier och de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna, 2010M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57408 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2024M01 (169)
  2. Uppgifter: Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie, Relativt sysselsättningstal, 20-64-åringar, %, ..., Relativt arbetslöshetstal, %, säsongrensade serie (18)


 5. 137h -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 75416 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 6. 137i -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, kvartalsuppgifter, 2012Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42859 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Kvartal: 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, ..., 2023Q4 (48)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Storområdena 2012: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 7. 137k -- Löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24073 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)


 8. 137l -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67905 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (37)
  2. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 9. 137m -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44839 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 10. 13aj -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47939 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 19, 15 - 24, ..., 70 - 74 (22)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 11. 13ak -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20648 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Storområdena 2012: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 12. 13al -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22147 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (7)


 13. 13am -- Unga 15-29-åringars deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning efter kön och ålder, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27646 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 29, 15 - 18, 15 - 19, 15 - 24, ..., 25 - 29 (6)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Sysselsatta totalt, 1000 personer, Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, Av sysselsatta som inte är i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, ..., Icke-sysselsatta som inte är i utbildning eller i beväringstjänstgöring, andel av åldersgruppen, % (9)


 14. 13ap -- Sysselsatta, löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15794 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)


 15. 13aq -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28649 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (37)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 16. 13ar -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008) och kön, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30737 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C Tillverkning (10-33), D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening (35-39), ..., Okänd (18)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 17. 13as -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17318 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R-U Kultur, nöje och fritid; övriga tjänster (90-99) (14)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 18. 13at -- Arbetade timmar per år per sysselsatt och löntagare efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 15-74-åringar, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21967 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C Tillverkning (10-33), D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening (35-39), ..., S-U Annan serviceverksamhet o.d. (94-99) (17)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  4. Uppgifter: Utförd årsarbetstid per sysselsatt (arbetade timmar/sysselsatt), Utförd årsarbetstid per löntagare (arbetade timmar/löntagare), (2)


 19. 13au -- Sysselsatta efter yrke (Yrkesklassificering 2010) och kön, 15-74-åringar, 2013-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22406 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrke 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, ..., X Okänd (51)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 20. 13av -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå och kön, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11206 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, 5-8 Högskolenivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (7)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 21. 13aw -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare efter kön och ålder, 2009-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19673 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Deltidssysselsatta: Totalt, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 22. 13ge -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och Regionförvaltningsverken (RFV), månadsuppgifter, 2010M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69855 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2024M01 (169)
  2. Regionförvaltningsverket: HELA LANDET, AVI1 Södra Finlands RFV, AVI2 Sydvästra Finlands RFV, AVI3 Östra Finlands RFV, ..., AVI6 Lapplands RFV (7)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta totalt, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 23. 13gf -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor, månadsuppgifter, 2009M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26443 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  3. Uppgifter: Sysselsatta totalt, 1000 personer, (1)


 24. 13gg -- Sysselsatta, löntagare och företagare i åldern 15-74 år, månadsuppgifter, 2009M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24716 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Uppgifter: Sysselsatta totalt, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, (3)


 25. 13gh -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter kön, månadsuppgifter, 2009M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40714 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Deltidssysselsatta: Totalt, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta totalt, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 26. 13gi -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande, månadsuppgifter, 2009M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55253 Ändrad senast: 20240220 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2024M01 (181)
  2. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 27. 13lw -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och Regionförvaltningsverken (RFV), kvartalsuppgifter, 2010Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30925 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q4 (56)
  2. Regionförvaltningsverket: HELA LANDET, AVI1 Södra Finlands RFV, AVI2 Sydvästra Finlands RFV, AVI3 Östra Finlands RFV, ..., AVI6 Lapplands RFV (7)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 28. 13lx -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55163 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappland (19)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 29. 13ly -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11267 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 30. 13lz -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17462 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q4 (60)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Deltidssysselsatta: Totalt, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 31. 13nx -- Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och yngsta barnets ålder, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21011 Ändrad senast: 20230615 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Yngsta barnets ålder: Totalt, Föräldrar till barn under 18 år, totalt, Yngsta barnet under 3 år, Yngsta barnet 3-6 år, ..., Inga barn under 18 år (6)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 32. 13ny -- Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och antal barn, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21041 Ändrad senast: 20230615 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Antal barn: Totalt, 0 under 18 år, Föräldrar till barn under 18 år, totalt, 1 under 18 år, ..., 3+ under 18 år (6)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 33. 14bp -- Sysselsatta efter anledningen till deltidsarbete och kön, 15-74-åringar, kvartalsuppgifter, 2021Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11020 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. Kvartal: 2021Q1, 2021Q2, 2021Q3, 2021Q4, ..., 2023Q4 (12)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Anledning till deltidsarbete: Deltidsarbetare totalt, Heltidsarbete fanns inte att få, Studerar, Vård av egna barn eller en annan släkting, ..., Arbetar deltid av någon annan orsak (6)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Andel av sysselsatta som arbetar deltid, (2)


 34. 14bq -- Sysselsatta efter anledningen till deltidsarbete och kön, 15-74-åringar, årliga data, 2021-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8448 Ändrad senast: 20240125 08.00

  1. År: 2021, 2022, 2023, (3)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Anledning till deltidsarbete: Deltidsarbetare totalt, Heltidsarbete fanns inte att få, Studerar, Vård av egna barn eller en annan släkting, ..., Arbetar deltid av någon annan orsak (6)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Andel av sysselsatta som arbetar deltid, (2)