Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11pk -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30530 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 2. 12bt -- Löntagare i åldern 15-74 år i fortlöpande och visstids anställningsförhållande efter arbetsgivarsektor och kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18737 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  4. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, Löntagare, visstidsarbete totalt, 1000 personer, Fortlöpande arbete totalt, andelen av löntagare, %, Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (5)


 3. 135y -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, månadsuppgifter, 2009M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 192200 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M02 (170)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 4. 135z -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt säsongrensade serier och de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna, 2010M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55389 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M02 (158)
  2. Uppgifter: Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie, Relativt sysselsättningstal, 20-64-åringar, %, ..., Relativt arbetslöshetstal, %, säsongrensade serie (18)


 5. 137h -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72246 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2022Q4 (56)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 6. 137i -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, kvartalsuppgifter, 2012Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41452 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Kvartal: 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, ..., 2022Q4 (44)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Storområdena 2012: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 7. 137k -- Löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23362 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2022Q4 (56)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)


 8. 137l -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), kvartalsuppgifter, 2009Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63402 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (37)
  2. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2022Q4 (56)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 9. 137m -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43614 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2022Q4 (56)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 10. 13aj -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45626 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 19, 15 - 24, ..., 70 - 74 (22)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 11. 13ak -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, 2012-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20050 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Storområdena 2012: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 12. 13al -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20325 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Landskap 2011: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (7)


 13. 13am -- Unga 15-29-åringars deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning efter kön och ålder, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27098 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 29, 15 - 18, 15 - 19, 15 - 24, ..., 25 - 29 (6)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, Av sysselsatta som inte är i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, ..., Icke-sysselsatta som inte är i utbildning eller i beväringstjänstgöring, andel av åldersgruppen, % (9)


 14. 13ap -- Sysselsatta, löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15633 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)


 15. 13aq -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27763 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (37)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 16. 13ar -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008) och kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29487 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C Tillverkning (10-33), D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening (35-39), ..., Okänd (18)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 17. 13as -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16555 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R-U Kultur, nöje och fritid; övriga tjänster (90-99) (14)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 18. 13at -- Arbetade timmar per år per sysselsatt och löntagare efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 15-74-åringar, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20988 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C Tillverkning (10-33), D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening (35-39), ..., S-U Annan serviceverksamhet o.d. (94-99) (17)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  4. Uppgifter: Utförd årsarbetstid per sysselsatt (arbetade timmar/sysselsatt), Utförd årsarbetstid per löntagare (arbetade timmar/löntagare), (2)


 19. 13au -- Sysselsatta efter yrke (Yrkesklassificering 2010) och kön, 15-74-åringar, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21559 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrke 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, ..., X Okänd (51)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 20. 13aw -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare efter kön och ålder, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18924 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Deltidssysselsatta: Totalt, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 21. 13av -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå och kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10716 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, 5-8 Högskolenivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (7)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 22. 13ge -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och Regionförvaltningsverken (RFV), månadsuppgifter, 2010M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66069 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M02 (158)
  2. Regionförvaltningsverket: HELA LANDET, AVI1 Södra Finlands RFV, AVI2 Sydvästra Finlands RFV, AVI3 Östra Finlands RFV, ..., AVI6 Lapplands RFV (7)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 23. 13gf -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor, månadsuppgifter, 2009M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25028 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M02 (170)
  2. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 24. 13gg -- Sysselsatta, löntagare och företagare i åldern 15-74 år, månadsuppgifter, 2009M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23477 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M02 (170)
  2. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, (3)


 25. 13gh -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter kön, månadsuppgifter, 2009M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38557 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M02 (170)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Deltidssysselsatta: Totalt, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 26. 13gi -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande, månadsuppgifter, 2009M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53405 Ändrad senast: 20230321 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M02 (170)
  2. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 27. 13lw -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och Regionförvaltningsverken (RFV), kvartalsuppgifter, 2010Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29620 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2022Q4 (52)
  2. Regionförvaltningsverket: HELA LANDET, AVI1 Södra Finlands RFV, AVI2 Sydvästra Finlands RFV, AVI3 Östra Finlands RFV, ..., AVI6 Lapplands RFV (7)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 28. 13lx -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap, kvartalsuppgifter, 2011Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 46553 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Kvartal: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2022Q4 (48)
  2. Landskap 2011: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappland (19)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 29. 13ly -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10821 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2022Q4 (56)
  2. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 30. 13lz -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16747 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2022Q4 (56)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Deltidssysselsatta: Totalt, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 31. 13nx -- Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och yngsta barnets ålder, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19607 Ändrad senast: 20220621 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Yngsta barnets ålder: Totalt, Föräldrar till barn under 18 år, totalt, Yngsta barnet under 3 år, Yngsta barnet 3-6 år, ..., Inga barn under 18 år (6)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 32. 13ny -- Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och antal barn, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19642 Ändrad senast: 20220621 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Antal barn: Totalt, 0 under 18 år, Föräldrar till barn under 18 år, totalt, 1 under 18 år, ..., 3+ under 18 år (6)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)