Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11pk -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30530 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 2. 12bt -- Löntagare i åldern 15-74 år i fortlöpande och visstids anställningsförhållande efter arbetsgivarsektor och kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18737 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  4. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, Löntagare, visstidsarbete totalt, 1000 personer, Fortlöpande arbete totalt, andelen av löntagare, %, Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (5)


 3. 135y -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, månadsuppgifter, 2009M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 197465 Ändrad senast: 20230822 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M07 (175)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 4. 135z -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt säsongrensade serier och de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna, 2010M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56252 Ändrad senast: 20230822 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M07 (163)
  2. Uppgifter: Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend, Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie, Relativt sysselsättningstal, 20-64-åringar, %, ..., Relativt arbetslöshetstal, %, säsongrensade serie (18)


 5. 137h -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73339 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q2 (58)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 6. 137i -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, kvartalsuppgifter, 2012Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41653 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Kvartal: 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, ..., 2023Q2 (46)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Storområdena 2012: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 7. 137k -- Löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23721 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q2 (58)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)


 8. 137l -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65121 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (37)
  2. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q2 (58)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 9. 137m -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44225 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q2 (58)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 10. 13aj -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45626 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 19, 15 - 24, ..., 70 - 74 (22)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 11. 13ak -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, 2012-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20050 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Storområdena 2012: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 12. 13al -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap, 2011-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20325 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Landskap 2011: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (7)


 13. 13am -- Unga 15-29-åringars deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning efter kön och ålder, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27098 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 29, 15 - 18, 15 - 19, 15 - 24, ..., 25 - 29 (6)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, Av sysselsatta som inte är i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, ..., Icke-sysselsatta som inte är i utbildning eller i beväringstjänstgöring, andel av åldersgruppen, % (9)


 14. 13ap -- Sysselsatta, löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15633 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)


 15. 13aq -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27763 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (37)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 16. 13ar -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008) och kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29487 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C Tillverkning (10-33), D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening (35-39), ..., Okänd (18)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 17. 13as -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16555 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R-U Kultur, nöje och fritid; övriga tjänster (90-99) (14)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 18. 13at -- Arbetade timmar per år per sysselsatt och löntagare efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 15-74-åringar, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20988 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C Tillverkning (10-33), D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening (35-39), ..., S-U Annan serviceverksamhet o.d. (94-99) (17)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  4. Uppgifter: Utförd årsarbetstid per sysselsatt (arbetade timmar/sysselsatt), Utförd årsarbetstid per löntagare (arbetade timmar/löntagare), (2)


 19. 13au -- Sysselsatta efter yrke (Yrkesklassificering 2010) och kön, 15-74-åringar, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21559 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrke 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, ..., X Okänd (51)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 20. 13aw -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare efter kön och ålder, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18924 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Deltidssysselsatta: Totalt, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 21. 13av -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå och kön, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10716 Ändrad senast: 20230127 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, 5-8 Högskolenivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (7)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 22. 13ge -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och Regionförvaltningsverken (RFV), månadsuppgifter, 2010M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67749 Ändrad senast: 20230822 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M07 (163)
  2. Regionförvaltningsverket: HELA LANDET, AVI1 Södra Finlands RFV, AVI2 Sydvästra Finlands RFV, AVI3 Östra Finlands RFV, ..., AVI6 Lapplands RFV (7)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 23. 13gf -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor, månadsuppgifter, 2009M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25629 Ändrad senast: 20230822 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M07 (175)
  2. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 24. 13gg -- Sysselsatta, löntagare och företagare i åldern 15-74 år, månadsuppgifter, 2009M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23998 Ändrad senast: 20230822 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M07 (175)
  2. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, (3)


 25. 13gh -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter kön, månadsuppgifter, 2009M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39496 Ändrad senast: 20230822 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M07 (175)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Deltidssysselsatta: Totalt, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 26. 13gi -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande, månadsuppgifter, 2009M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54244 Ändrad senast: 20230822 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2023M07 (175)
  2. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 27. 13lw -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och Regionförvaltningsverken (RFV), kvartalsuppgifter, 2010Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30279 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q2 (54)
  2. Regionförvaltningsverket: HELA LANDET, AVI1 Södra Finlands RFV, AVI2 Sydvästra Finlands RFV, AVI3 Östra Finlands RFV, ..., AVI6 Lapplands RFV (7)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 28. 13lx -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53792 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q2 (58)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappland (19)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 29. 13ly -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11047 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q2 (58)
  2. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 30. 13lz -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter kön, kvartalsuppgifter, 2009Q1-2023Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17108 Ändrad senast: 20230725 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2023Q2 (58)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Deltidssysselsatta: Totalt, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 31. 13nx -- Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och yngsta barnets ålder, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21011 Ändrad senast: 20230615 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Yngsta barnets ålder: Totalt, Föräldrar till barn under 18 år, totalt, Yngsta barnet under 3 år, Yngsta barnet 3-6 år, ..., Inga barn under 18 år (6)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 32. 13ny -- Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och antal barn, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21041 Ändrad senast: 20230615 08.00

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Antal barn: Totalt, 0 under 18 år, Föräldrar till barn under 18 år, totalt, 1 under 18 år, ..., 3+ under 18 år (6)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)